Подписаться
Марина Гнатенко
Марина Гнатенко
O.M.Beketov National University of urban economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичне забезпечення оцінки інноваційного потенціалу регіону [Електронний ресурс]
МК Гнатенко
Сталий розвиток економіки (Всеукраїнський науково-виробничий журнал)–2011 …, 2011
82011
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни “Грунтознавство і механіка грунтів” для студентів за напрямом підготовки 6 …
МТ Кузло, МО Фурсович
62011
Дослідження стану адаптивності малих підприємств до зовнішнього середовища в умовах глобалізації
СІ Плотницька, МК Гнатенко
Молодий вчений, 697-700, 2017
32017
Державне регулювання інноваційного розвитку
МК Гнатенко
Коммунальное хозяйство городов, 222-226, 2008
32008
Форми та методи державної підтримки регіонального інноваційного розвитку
МК Гнатенко
Економічний простір: зб. наук. пр. Дніпропетровськ, 126-134, 2008
32008
Research on energy efficiency factors: instrumental control and verification
MGI Samoylenko
Технологічний аудит та резерви виробництва, С. 20-24, 2017
22017
Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних проектів екологічної спрямованості
МК Гнатенко
Соціальна економіка, 17-22, 2016
22016
Державна підтримка інноваційного розвитку в контексті сталого розвитку регіонів
МК Гнатенко
Молодий вчений, 566-571, 2016
22016
Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601–Менеджмент.
ГВ Запорожець, МК Гнатенко
22016
Мотиваційне забезпечення активізації регіонального інноваційного розвитку
МК Гнатенко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
22015
Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Художньо-публіцистичні жанри» для здобувачів вищої освіти першого …
ВМ Галич
12021
Поведінка споживача
МК Гнатенко
Харків: ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019
12019
Бюджетування як ефективний спосіб процесу планування діяльності підприємства
МК Гнатенко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 72-77, 2019
12019
Поліпшення якості прийняття управлінських рішень в організації
НО Кондратенко, ММ Новікова, МК Гнатенко
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2018
12018
Теоретико-методичні засади управління організаційно-економічними змінами в організації (Theoretical and methodical bases of managing organizational and economic changes in a …
НNK Кондратенко, МMH Гнатенко, О Колонтаєвський
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2018
12018
Державна підтримка регіонального розвитку
МК Гнатенко
Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: матеріали, 63, 2017
12017
Оцінка ефективності реалізації регіональної інноваційної політики
НО Кондратенко, МК Гнатенко
Управління розвитком, 72–78-72–78, 2016
12016
Опорний конспект лекцій з курсу «Маркетинг»(для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601–«Менеджмент»).
ВМ Андрєєва, МК Гнатенко
12016
Регіональні аспекти активізації структурно-інноваційних трансформацій національної економіки
МК Гнатенко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
Інтеграційні аспекти активізіції інноваційної діяльності господарського комплексу регіону
МК Гнатенко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20