Підписатись
Любов Заблоцька
Любов Заблоцька
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Тернопільський національний педагогічний
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Development Of Journalists' Professional English Communicative Competence Using Mass Media
НЛ Черній Л.В., Ме-лещенко В.О. За-блоцька Л.М., Цар І.О.
Arab World English Journal ., Рр..234-243, 2020
9*2020
Дидактичні основи мовної підготовки учнів у початкових школах Великої Британії в другій половині ХХ ст.-початку ХХІ ст.
Л Заблоцька
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01, 20, 2010
72010
Інноваційні методи навчання англійської мови за професійним спрямуванням у закладах вищої освіти / Інженерні та освітні технології.
ЧЛВ Заблоцька Л. М., Мелещенко В. О.
Інженерні та освітні технології 7 (№ 3), 85–96, 2019
32019
FOREIGN LANGUAGE TEACHING USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AT HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENTS
L Zablotska, V Meleshchenko, L Chernii
22022
ЗаблоцькаЛ. М., Цар ІО Development of Journalists' Professional English Communicative Competence Using Mass Media”. Development of Journalists' Professional English …
ЛВ Черній, ВО Мелещенко, ЛЄ Нагорнюк
Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on the English Language in …, 2020
22020
Методичні аспекти формування іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців у сфері туризму
Л Заблоцька
Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний …, 2013
22013
Удосконалення іншомовної комунікативнoї компетентності студентів-бакалаврів
Л Заблоцька, Л Черній, В Мелещенко
Бердянський державний педагогічний університет, 2023
12023
DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE DISCOURSE C OMPETENCE OF UNDERGRADUATES OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES
L Zablotska, L Chernii, V Meleshchenko
ACM Webb Publishing Co Ltd, 2022
12022
Методичні аспекти навчання іншомовної фахової лексики студентів спеціальності «Туризм»
Л Заблоцька
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Л …, 2013
12013
Структура і зміст навчального процесу у початкових школах Великобританії
Л Заблоцька
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
12007
Когнітивна поетика в контексті сучасних міждисциплінарних досліджень
ВО Мелещенко, ЛВ Черній, ЛМ Заблоцька
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Викладання іноземних мов в онлайн-середовищі
ЛМ Заблоцька, ТМ Олендр, ІО Цар
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАГІСТРАНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Л ЗАБЛОЦЬКА, І ЦАР
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2022
2022
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCY IN UNDERGRADUATES OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES IN THE CONDITIONS OF DISTANT LEARNING
Л ЗАБЛОЦЬКА, І ЦАР
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2022
2022
Використання стратегій навчання на заняттях іноземних мов
ЛМ Заблоцька, ТМ Олендр, ІО Цар
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
APPLICATION OF MODERN EDUCATION TECHNOLOGIES IN FOREIGH LANGUAGE TEACHING FOR SPECIFIC PURPOSES IN CONDITIONS OF DISTANT LEARNING
LM Zablotska, VO Meleshchenko, LV Chernii, IO Tsar
European Scientific Platform, 2021
2021
VIRTUAL CLASSES IN DISTANCE LEARNING FOREING LANGUAGES FOR SPECIFIC PURPOSES
L Zablotska, V Meleshchenko, L Chernii
2021
Постколоніальний досвіт роману Тоні Моррісон «Улюблена»
ВО Мелещенко, ЛВ Черній, ЛМ Заблоцька
Гельветика, 2021
2021
Master’s Trainer. Посібник для підготовки до ЄВІ з англійської мови
ЛВЧ Л.М.Заблоцька
Тернопіль: Вектор, 2021
2021
Використання віртуального освітнього середовища у дистанційному навчанні іноземної мови
ІО Цар, ЛМ Заблоцька
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20