Житарюк Іван
Житарюк Іван
Чернівецький національний уіверситет мені Юрія Федьковича
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Глобалізація і проблеми інтелектуальних ресурсів України
І Житарюк
Персонал 11, с. 116-120, 2007
102007
Математична освіта і наука Буковини та Північної Бесарабії у міжвоєнний період (1918-1940 рр.): Монографія
ІВ Житарюк
42008
Йосип Племель : наукові здобутки
ІВ Житарюк
Пам’ять століть, 38-42, 2007
4*2007
Йосип Племель : сторінки біографії видатного вченого
ІВ Житарюк
Українознавство, 38-41, 2006
42006
Задача Коши для линейных параболических уравнений с оператором Бесселя в пространствах обобщенных функций типа S′
ВВ Городецький, ІВ Житарюк, ВП Лавренчук
Деп. в Укр ИНТЭИ 9.03.93. – № 388-Ук93, 1993
41993
Стабилизация решений задачи Коши для одного класса вырождающихся параболических уравнений в пространствах обобщенных функций
ВВ Городецький, ІВ Житарюк
Нелинейные граничные задачи : Сб. науч. трудов, 31-36, 1993
41993
Задача Коші для одного класу параболічних систем з оператором Бесселя в просторах узагальнених функцій
ВВ Городецький, ЖІ В.
Доп. АН УРСР. – 1991. – №7. – С. 20-23, 1991
41991
Математична підготовка науковця в постмодерному просторі як базова структура фундаменталізації
І Житарюк
Наука. Релігія. Суспільство, 2008
32008
Основи топології в теоремах і задачах
ВВ Городецький, ІВ Житарюк, ОВ Мартинюк
Чернівці : Прут, 2000
3*2000
О скорости локализации решений задачи Коши для уравнений параболического типа с вырождением
ВВ Городецький, ЖІ В.
Дифференц. уравнения 27 (4), 697-699, 1991
31991
Розвиток математичної освіти і науки Буковини та Північної Бесарабії (середина ХІХ-початок ХХІ ст.)
ІВ Житарюк
Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук: спец 9, 12, 2010
22010
Кадрове забезпечення математичної освіти Буковини за часів її перебування у складі Австрії
ІВ Житарюк
Наука. Релігія. Суспільство, 2010
22010
Математична освіта у загальноосвітніх та професійних навчальних закладах Буковини під час її перебування у складі Австрії
ІВ Житарюк, ИВ Житарюк
Наука. Релігія. Суспільство, 2007
22007
Йосип Племель : штрихи біографії
ІВ Житарюк
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція „Сучас¬ний …, 2005
22005
Кадрове забезпечення математичної освіти і науки у Чернівецькому університеті під час перебування Буковини у складі Австрії
ІВ Житарюк
ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Динаміка наукових досліджень …, 2003
22003
Математика для випускників ЗЗСО. Частина І. Числа. Вирази. Повторювальний курс: навч. посібник. 2-ге вид., виправ. і доп. Київ: Видавництво "Людмила", 2021. 440 с.
РІ Петришин, ІВ Житарюк, РС Колісник
2021
Система освіти Радянської Буковини (50-91 роки ХХ ст.)
ІВ Житарюк, ВМ Лучко, ВС Лучко
Pedagogy and Psychology 94, 87-90, 2020
2020
Математика для випускників ЗЗСО. Частина 1. Числа. Вирази. Повторювальний курс: навч. посібник. Київ: Людмила, 2020. 344 с.
РІ Петришин, ІВ Житарюк, РС Колісник
2020
Елементарна математика і методика викладання математики. Конспект лекцій. Ч. 1. Вибрані питання елементарної математики: Навч. посібник. 2-ге вид. випр. і доп. Київ …
ІВ Житарюк
2019
Математичне моделювання і задачі-моделі в контексті використання сучасних інноваційних комп’ютерних технологій
ІВ Житарюк, ВМ Лучко, СГ Блажевський
Pedagogy and Psychology, 55-57, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20