Сергій Мохун, Serhii Mokhun, https://orcid.org/0000-0001-7215-6977
Сергій Мохун, Serhii Mokhun, https://orcid.org/0000-0001-7215-6977
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Викладання фізики і педагогічна майстерність викладача
СВ Мохун
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017
92017
Организация и дидактическое обеспечение дистанционной формы обучения в вузе
ВВИ Т.Д. Дидора, С.В. Мохун
Образовательные технологии, 36-52, 2010
9*2010
Тестові завдання міжпредметного змісту для формування природничо-наукової компетентності учнів на уроках фізики
ОМ Федчишин, СВ Мохун
Физико-математическое образование, 129-133, 2020
42020
Деякі аспекти використання комп’ютерних астрономічних програм в освітньому процесі
СВ Мохун, ОМ Федчишин
НПУ імені МП Драгоманова, 2020
22020
Методичні можливості застосування експериментальних задач для розвитку винахідницької та дослідницької діяльності учнів
ОМ Федчишин, СВ Мохун
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018
22018
Основні аспекти проведення лабораторного практикуму з астрономії
СВ Мохун
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2013
22013
Окремі аспекти реалізації політехнічного навчання у шкільному курсі фізики
ОМ Федчишин, СВ Мохун
СумДПУ ім. АС Макаренка, 2021
12021
Астрономічні спостереження та методика проектування сонячного годинника
СВ Мохун, ОМ Федчишин
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018
12018
Організаційно-методичні шляхи в реалізації завдань професійної підготовки майбутніх учителів фізики при проведенні лабораторного практикуму в курсі загальної фізики (розділ …
СВ Мохун
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2014
12014
Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи студентів внз з теоретичної фізики
ТД Дідора, С Мохун, В Іванко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
12011
Формування природничо-наукової компетентності здобувачів вищої освіти в процесі вивчення курсу «Сучасна космологічна картина світу»
СЄ Лихолат, СВ Мохун
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Проєктний метод навчання як засiб реалізації політехнічної освіти
ОМ Федчишин, СВ Мохун
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Формування предметної компетентності здобувачів вищої освіти в процесі вивчення курсу «Практикум з астрономії» в умовах змішаного навчання
ІС Ліннік, СВ Мохун
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Web-додаток для опрацювання даних лабораторного практикуму з фізики
ВЮ Габрусєв, СВ Мохун, ПВ Басістий
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Використання комп’ютерних інтерактивних моделей під час навчання фізики
ОВ Барняк, СВ Мохун
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Деякі аспекти використання спеціалізованих астрономічних сайтів та програм в умовах дистанційного навчання
СВ Мохун, ОМ Федчишин
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
Використання віртуальних фізичних моделей в умовах дистанційного навчання
СВ Мохун, ОМ Федчишин
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Тестові завдання як засіб контролю та навчання
І Котляр, СВ Мохун
Вектор, 2020
2020
Методи виявлення екзопланет
В Гой, СВ Мохун
Вектор, 2020
2020
Формування дослідницької компетентності під час вивчення астрономії (дослідження екзопланет)
СВ Мохун, ПІ Годун
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20