Куклін Олег Володимирович  ( Oleg Kuklin), (  Куклин Олег Владимирович)
Куклін Олег Володимирович ( Oleg Kuklin), ( Куклин Олег Владимирович)
Professor, Cherkasy State Business-College, Ukraine Черкаський державний бізнес-коледж
Підтверджена електронна адреса в csbc.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток вищої освіти та економіка знань: монографія/ The development of higher education and the knowledge economy
ІС Каленюк, ОВ Куклін
Київ: Знання, 2012
99*2012
Економічні аспекти вищої освіти : монографія / О. В. Куклін; Ін-т вищ. освіти АПН України. - К. : Знання України, 2008. - 331 c.
ОВ Куклін
Знання України, 2008
532008
Організаційно-педагогічні умови професійного навчання фахівців комерційного профілю (на матеріалі навчально-тренувальної фірми): дис... на здобуття наук. ступеня канд. пед …
ОВ КУКЛІН
Академія педагогічних наук України, 2001
232001
Організація підготовки фахівців із комерційної діяльності: Навчальний посібник.
ОІ Щербак, ОВ Куклін
Львів:Оріяна-Нова, 2001
202001
Сучасні ризики розвитку вищої освіти в Україні
ІС Каленюк, ОВ Куклін, ВА Ямковий
Економіка Украіни, 70-83, 2015
192015
Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України
ОВ Куклін
Вища освіта, 28-36, 2012
172012
Ризик-менеджмент у системі вищої освіти України
ОВ Куклін, ИС Каленюк
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
162015
Концептуальні засади інноваційного розвитку вищих навчальних закладів
ОВ Куклін
Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", http://www.economy …, 2012
152012
Фінансові механізми функціонування вищої освіти
ОВ Куклін
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
122010
Развитие высшего образования и экономика знаний
ИС Каленюк, ОВ Куклин
Москва: Новое знание, 2014
11*2014
Основні тенденції розвитку освітнього потенціалу
ОВ Куклін
Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008
92008
Економічні ризики розвитку вищої освіти в Україні
ІС Каленюк, ОВ Куклін
Економiка та держава, 52-55, 2017
72017
Трансформація інституту вищої освіти в умовах становлення економіки знань: дис. … доктора екон. наук: спец. 08.00.01
ОВ Куклін
ДВНЗ „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА", 2011
7*2011
Напрями оптимізації фінансового механізму вищого навчального закладу
ОВ Куклін
Фінанси, облік і аудит, 220-230, 2011
72011
Модернізація вищої освіти України: стратегічні засади, тенденції та напрями реалізації
ОВ Куклін
Науковий вісник ЧДІНУ. Серія 1. Економіка: збірник наукових праць., 34-39, 2011
72011
Трансформація інституту вищої освіти в умовах становлення економіки знань: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.01.01
ОВ Куклін
ДВНЗ „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА", 2011
72011
Становлення системи економічної освіти в Україні у контексті Болонського процесу
ОВ Куклін
Вісник Черкаського університету: науковий журнал. Серія: Педагогічні науки. 120, 2008
72008
Бізнес-клас! (Концептуальні засади підготовки фахівців із комерційної діяльності)
ОВ Куклін
Вища освіта України, 82-85, 2002
62002
Освітньо-науковий кластер як новий шлях інноваційного розвитку регіональних університетів/ О. Куклін/ Матеріали конференції «Реформа вищої освіти в Україні»
ОВ Куклін
Київ–2015 р, 2015
4*2015
Освіта як соціальна система: економічні аспекти функціонування
ОВ Куклін
Філософія освіти, 156-173, 2009
42009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20