Підписатись
Куклін Олег Володимирович  ( Oleg Kuklin), (  Куклин Олег Владимирович)
Куклін Олег Володимирович ( Oleg Kuklin), ( Куклин Олег Владимирович)
Professor, Cherkasy State Business-College, Ukraine Черкаський державний бізнес-коледж
Підтверджена електронна адреса в csbc.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток вищої освіти та економіка знань: монографія/ The development of higher education and the knowledge economy
ІС Каленюк, ОВ Куклін
Київ: Знання, 2012
117*2012
Економічні аспекти вищої освіти : монографія / О. В. Куклін; Ін-т вищ. освіти АПН України. - К. : Знання України, 2008. - 331 c.
ОВ Куклін
Знання України, 2008
592008
Сучасні ризики розвитку вищої освіти в Україні
ІС Каленюк, ОВ Куклін, ВА Ямковий
Економіка Украіни, 70-83, 2015
282015
Організаційно-педагогічні умови професійного навчання фахівців комерційного профілю (на матеріалі навчально-тренувальної фірми): дис... на здобуття наук. ступеня канд. пед …
ОВ КУКЛІН
Академія педагогічних наук України, 2001
272001
Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України
ОВ Куклін
Вища освіта, 28-36, 2012
232012
Організація підготовки фахівців із комерційної діяльності: Навчальний посібник.
ОІ Щербак, ОВ Куклін
Львів:Оріяна-Нова, 2001
212001
Ризик-менеджмент у системі вищої освіти України
ИС Каленюк, ОВ Куклін
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
192015
Концептуальні засади інноваційного розвитку вищих навчальних закладів
ОВ Куклін
Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", http://www.economy …, 2012
152012
Развитие высшего образования и экономика знаний: монография (Rozvytok vyshchoi osvity ta ekonomika znan )
ИС Каленюк, ОВ Куклин
Москва: Новое знание, 2014
12*2014
Фінансові механізми функціонування вищої освіти
ОВ Куклін
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
122010
Трансформація інституту вищої освіти в умовах становлення економіки знань: дис. … доктора екон. наук: спец. 08.00.01
ОВ Куклін
ДВНЗ „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА", 2011
10*2011
Трансформація інституту вищої освіти в умовах становлення економіки знань: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.01.01
ОВ Куклін
ДВНЗ „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА", 2011
102011
Економічні ризики розвитку вищої освіти в Україні
ІС Каленюк, ОВ Куклін
Економiка та держава, 52-55, 2017
92017
Flexible technologies of university management as a tool to increase their competitiveness
O Grishnova, N Azmuk, O Kuklin
BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN (WOS …, 2019
82019
Основні тенденції розвитку освітнього потенціалу
ОВ Куклін
Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008
82008
Напрями оптимізації фінансового механізму вищого навчального закладу
ОВ Куклін
Фінанси, облік і аудит, 220-230, 2011
72011
Модернізація вищої освіти України: стратегічні засади, тенденції та напрями реалізації
ОВ Куклін
Науковий вісник ЧДІНУ. Серія 1. Економіка: збірник наукових праць., 34-39, 2011
72011
Становлення системи економічної освіти в Україні у контексті Болонського процесу
ОВ Куклін
Вісник Черкаського університету: науковий журнал. Серія: Педагогічні науки. 120, 2008
72008
Бізнес-клас! (Концептуальні засади підготовки фахівців із комерційної діяльності)
ОВ Куклін
Вища освіта України, 82-85, 2002
72002
Современные риски развития высшего образования в Украине
ИС Каленюк, ОВ Куклин, ВА Ямковой
Экономика Украины, 70-83, 2015
52015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20