Марія Степанівна Козолуп
Марія Степанівна Козолуп
PhD, Assistant professor, Ivan Franko National University of Lviv
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міждисциплінарний підхід до формування академічної комунікативної компетенції у студентів природничих спеціальностей в університетах США
М Козолуп
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2014
82014
Англійська мова для студентів юридичних факультетів.“Частина І, ІІ
ЛВ Мисик
К.: Видавничи Дім Ін Юре, 1999
71999
Developing Academic Literacy: EAP for Science Majors
N Mykytenko, V Sulym, M Kozolup
Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017
42017
Академічна комунікативна підготовка студентів у ВНЗ: компетентнісний підхід
МС Козолуп
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2018
22018
Технології підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей до академічної комунікації в університетах США
МС Козолуп
автореферат дисертації, 2017
22017
Технології підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей до академічної комунікації в університетах США
МС Козолуп
кандидатська дисертація, 2017
22017
Філософсько-педагогічна парадигма академічної комунікативної підготовки студентів у контексті вищої освіти США
ВТ Сулим, МС Козолуп
Педагогічний альманах, 290-298, 2016
22016
Контроль та оцінювання рівня сформованості письмової академічної комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів природничого профілю в університетах США
М Козолуп
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology 47 (101), 25-29, 2016
22016
Застосування жанрово-базованого підходу до академічної комунікативної підготовки студентів природничних спеціальностей в університетах США
МС Козолуп
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки …, 2014
22014
Реалізація просторової референції у текстах Інтернет новин з допомогою засобів невербальної комунікації
МС Козолуп
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
22012
Нормативне регулювання комунікативного аспекту професійної підготовки майбутніх фахівців природничого профілю у США
М Козолуп
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка …, 2013
12013
Акредитація підготовки майбутніх фахівців природничого профілю в контексті формування змісту університетської освіти в США
МС Козолуп
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
12013
РЕФЛЕКСИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
НЯ Скіба, МС Козолуп
The 10th International scientific and practical conference “Topical issues …, 2020
2020
НАВЧАННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
М КОЗОЛУП, Р КОМАР
Актуальні питання гуманітарних наук 2 (29), 220-225, 2020
2020
Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього учителя в контексті компетентісного підходу
МС Козолуп
Молодий вчений, 369-371, 2019
2019
SWOT Analysis of Lviv Tourist Destination and Key Indicators of its Sustainability
O Bordun, M Kozolup
Studia Periegetica 4 (24), 37-58, 2018
2018
АНАЛІЗ СТАНУ АКАДЕМІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРИРОДНИЧИХ CПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗВО УКРАЇНИ
M Kozolup
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:«Педагогіка. Соціальна …, 2018
2018
Система інтегрованої дисциплінарно-академічної комунікативної підготовки студентів в університетах США як педагогічна технологія
М Козолуп
Людинознавчі студії. Педагогіка, 130–144-130–144, 2018
2018
Ґенеза поняття «академічна комунікація» як категорії сучасної лінгводидактики
М Козолуп
«Львівський філологічний часопис», 117-122, 2018
2018
Центри усної та письмової комунікації як ефективний шлях до підвищення комунікативної компетентності майбутніх фахівців
МС Козолуп
Молодий вчений, 234-239, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20