Подписаться
Сисолятін С.В.,Сысолятин С.В., Sysolyatin S.V., (Sysoliatin S.V.)
Сисолятін С.В.,Сысолятин С.В., Sysolyatin S.V., (Sysoliatin S.V.)
НУБіП України, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК
Подтвержден адрес электронной почты в домене quality.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Fitness of outer membrane vesicles from Komagataeibacter intermedius is changed under the impact of simulated Mars-like stressors outside the ISS
O Podolich, O Kukharenko, I Zaets, I Orlovska, L Palchykovska, L Zaika, ...
Frontiers in Microbiology 11, 1268, 2020
162020
Phospholipid composition of blood plasma and internal organs of rats with diclofenac-induced hepatitis
Gryshchenko. V.A., Sysolyatin, S.V., Gulevata, J.V.
Ukrainian Journal of Ecology 8 (3), 211-215, 2018
14*2018
Fatty acids composition of inner mitochondrial membrane of rat cardiomyocytes and hepatocytes during hypoxia-hypercapnia
SV Khyzhnyak, SV Midyk, SV Sysoliatin, VМ Voitsitsky
The Ukrainian Biochemical Journal 88 (№ 3), 66-72, 2016
132016
Содержание общего белкаи белковых фракций сыворотки крови дойных коров при скармливании амарант-кукурузного силоса
Джалладов, Г.Ш., Оруджова, К.Н., Мидык, С.В., Сысолятин, С.В, Лапоша, О.А ...
Ольвійський форум - 2018: стратегії країн Причорноморського регіону в …, 2018
6*2018
Моніторинг біоресурсів і продукції агропромислового комплексу на показники якості та безпеки як складова концепції ВООЗ-МЕБ "Глобальне Здоровя"
ВО Ушкалов, ВВ Данчук, ЮС Баранов, ВГ Спірідонов, ОП Самкова, ...
Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина», 219-223, 2016
5*2016
Ліпідний склад тканин лускатого коропа (Cyprinus carpio L.) за умов штучного вуглекислотного гіпобіозу
СВ Сисолятін
Рибогосподарська наука України, 111-122, 2016
52016
Zhyrnokyslotnyi sklad sosysok torhivelnoi merezhi m
SV Midyk, VO Ushkalov, VV Danchuk, SV Sysoliatin, AP Nikitova
Kyiv [Fatty acid composition of sausages the trading network of Kiev …, 2018
42018
Вміст жирних кислот у печінці та серці стерляді (Acipenser ruthenus) за гіпокси-гіперкапнічного впливу
СВ Хижняк, СВ Мідик, СВ Сисолятін, ВМ Войціцький
Гидробиологический журнал, 88-95, 2017
42017
Жирнокислотний склад загальних ліпідів печінки коропа (Cyprinus carpio L.) за умов штучного гіпобіозу
СВ Сисолятін, СВ Хижняк
Доповіді НАН України, 2017
42017
Influence of hypoxia and hypercapnia on fatty acid composition of lipids in white muscles of common carp Cyprinus carpio
SV Sysoliatin, SV Midyk, SV Khyzhnyak
Problems of Cryobiology and Cryomedicine 27 (3), 195-202, 2017
3*2017
Вміст ліпідів у білих м’язах і зябрах коропа (Сyprinus carpio L.) за гіпокси-гіперкапнічного впливу
S Sysolyatin
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 179 -183, 2017
3*2017
Порушення ліпідного обміну при мінеральній недостатності у кітних молочних кіз та його корекція
ТВ Немова, СВ Сисолятін, НІ Цвіліховський
Ветеринарна медицина України, 11-13, 2010
32010
Фосфоліпідний спектр тканини печінки риб за умов штучного гіпобіозу
СВ Сисолятін
Вісник аграрної науки, 80-83, 2006
3*2006
The content of fatty acids in the tissues of honey bees after feeding whith herbicide
OM Khyzhnyak, S.V., Midyk, S.V., Sysoliatin, S.V., Kovalenko, V.L ...
Ukrainian Journal of Ecology 8 (3), 54-56, 2018
2*2018
Жирнокислотний склад сосисок торгівельних мереж м. Київ
СВ Мідик, ВО Ушкалов, ВВ Данчук, СВ Сисолятін, АП Нікітова
Ветеринарна біотехнологія, 373-382, 2018
22018
Вміст жирних кислот в органах Сyprinus Сarpio L. за різних умов існування
СВ Сисолятін
Біологія тварин 19 (3), 88-98, 2017
22017
БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ АГРОРЕСУРСІВ, ПРОДУКЦІЇ АПК ТА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЗА 2014-2016 РОКИ
ВО Ушкалов, ВВ Данчук, ОП Самкова, ЮС Баранов, ЛМ Виговська, ...
Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина», 88-92, 2017
22017
ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИ-ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ СЫВОРОТКИ КРОВИ СТЕРЛЯДИ
С Хижняк, С Мидык, С Сысолятин, В В.
Аквакультура осетровых: современные тенденции и перспективы // Материалы …, 2016
22016
Фосфоліпідний склад м’язів риб за умов штучного гіпобіозу
СВ Сисолятін
Збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів …, 2006
2*2006
Жирнокислотний спектр ліпідів головного мозку риб за умов штучного гіпобіозу
СВ Сисолятін
Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Ґжицького 8 (2 (29), Частина 2), 131-137, 2006
22006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20