Підписатись
Медвідь Тетяна Анатоліївна / Tetiana Medvid
Медвідь Тетяна Анатоліївна / Tetiana Medvid
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Компетентнісний підхід як основа сучасного процесу підготовки майбутнього хореографа у вищій школі
МТ А.
Професійна мистецька мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ …, 2016
12*2016
Формування soft skills у процесі фахової підготовки майбутніх хореографів
Т Медвідь, Н Терешенко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 165-178, 2021
112021
Компетентнісні засади професійної підготовки майбутніх хореографів у класичному університеті
T Medvid
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (2), 234-238, 2018
10*2018
Хореографічне мистецтво як фактор творчої діяльності дитини
Т Медвідь
Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство, 148-154, 2014
82014
Formuvannia soft skills u protsesi fakhovoi pidhotovky maibutnikh khoreohrafiv [Formation of soft skills in the process of professional training of future choreographers]
T Medvid, N Tereshenko
Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu 4 …, 2021
52021
Kompetentnisni zasady profesijnoji pidgotovky majbutnikh khoreografiv u klasychnomu universyteti [Competence principles of professional training of future choreographers in a …
TA Medvidj
Visnyk Natsionalnoji akademiji kerivnykh kadriv ultury I mystetstva. Serija …, 2018
52018
Твори української літератури на вітчизняній балетній сцені
TA Medvid
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 409-412, 2019
42019
Значущість дисципліни Історія хореографічного мистецтва в системі підготовки майбутніх хореографів
Т Медвідь
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 66-71, 2014
42014
Дистанційні курси в системі фахової підготовки хореографів: доцільність і проблеми застосування
Т Медвідь
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ, 124-134, 2018
32018
Актуальні проблеми підготовки майбутніх хореографів
ТА Медвідь
Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали ІІ …, 2015
3*2015
Training of Choreographers in Higher Education Institutions
L Androshchuk, T Medvid, T Blahova, O Zhyrov, O Bykova
Harmonia: Journal of Arts Research and Education 23 (1), 14-27, 2023
12023
Пластична культура як компонент педагогічної майстерності майбутнього вчителя-хореографа
НВ Терешенко, ТА Медвідь
Збірник наукових праць «Педагогічний альманах», 138-147, 2021
12021
Study Visits as a Method of professional motivation formation in future choreographers
NV Tereshenko, TA Medvid, VA Grek, TH Lugovenko
12021
Збереження регіональної своєрідності народного танцю в нових соціокультурних обставинах
Т Медвідь
Аркадіа, 47-51, 2014
12014
SYSTEM OF B. TRYCHKOV CONSCIOUS MUSICAL SINGING AS A MEANS OF DEVELOPING STUDENTS'MUSICAL ABILITIES.
T Medvid
Aesthetics & Ethics of Pedagogical Action, 2023
2023
Ukrainian vocal stage: performing aspect
ТСС Локтіонова-Ойцюсь Олександра Олександрівна, Медвідь Тетяна Анатоліївна ...
JOURNAL OF INTERDISC IPLINARY RESEARCH, С. 256-260, 2022
2022
Сучасний бальний танець – мистецтво чи спорт?
МТ А.
Взаємодія хореографічного мистецтва і спорту в освітньому процесі: досвід …, 2019
2019
Обгрунтування доцільності використання дистанційних курсів в системі фахової підготовки хореографів
МТ А.
Особливості роботи хореографа в сучасному полікультурному просторі: зб …, 2018
2018
Використання мультимедійних технологій в хореографічному мистецтві
МТ А.
Innovations in Science and Education: сhallenges of our time Collection of …, 2017
2017
Переосмислення літературних образів балетмейстерами сучасності
МТ А.
Особливості роботи хореографа в сучасному полікультурному просторі: збірка …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20