"Ганна Єрьоміна" or "ГО Єрьоміна" or "Hanna Yeromina" or "HO Yeromina" or "H.O. Yeromina"
"Ганна Єрьоміна" or "ГО Єрьоміна" or "Hanna Yeromina" or "HO Yeromina" or "H.O. Yeromina"
Національний фармацевтичний університет України, асистент, кандидат фармацевтичних наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Synthesis of 2-(4-aryl (adamantyl)-2-phenylіmіnothіazol-3-yl)-ethanol derivatives and prediction of their biological activity
HO Yeromina, IV Drapak, LO Perekhoda, VD Yaremenko, ...
Der Pharma Chemica, 2016, 8 (3): 64-70, 2016
18*2016
The antioxidant properties of 1-[2-(R-phenylimino)-4-methyl-3-(3-[morpholine-4yl] propyl)-2, 3-dihydro-1, 3-thiazol-5-yl] ethane-1-one derivatives under conditions of …
LA Perekhoda, NP Kobzar, HO Yeromina, IV Drapak
82017
Synthesis and anаlgеsic properties of (3-allyl-4-aryl-3H-thiazol-2-ylidene)-[4-(6, 7, 8, 9-tetrahydro-5H-[1, 2, 4] triazolo [4, 3-a] azepin-3-yl) phenyl] amine derivatives
SA Demchenko, HO Yeromina, LO Perekhoda, TA Bukhtiarova, ...
Farmatsevtychnyi zhurnal, 67-73, 2017
42017
The use of the docking studies with the purpose of searching Potential Antihypertensive Drugs
I Drapak, M Suleiman, M Protopopov, H Yeromina, I Sych, Z Ieromina, ...
Research Journal of Pharmacy and Technology 12 (10), 4889-4894, 2019
32019
QSAR-analysis of 1-[2-(R-phenylimino)-4-methyl-3-(3-[morpholine-4-yl] propyl)-2, 3-dihydro-1, 3-thiazol-5-yl] ethane-1-one's derivatives as potential antioxidants
IV Drapak, BS Zimenkovsky, LO Perekhoda, HO Yeromina, K Lipakova, ...
32019
The presentation of regioselectivity of 1-ethyl-3-(4-(6, 7, 8, 9-tetrahydro-5Н-(1, 2, 4) triazolo (4, 3-а) azepin-3-yl) phenyl) thiourea cyclization with α-bromoketone
LO Perekhoda, HO Yeromina, IP Storozhenko, NV Sheykina, ...
Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 58-63, 2017
32017
Методи синтезу, будова та біологічна активність 5-нітро-9-N-ариламіноакридинів
СГ Ісаєв, ГО Єрьоміна, ТА Костіна, НЮ Шевельова, СГ Исаев, ...
НФаУ, 2014
22014
Search for angiotensin II receptor antagonists among 4-aryl-n-(aryl)-3-(prop-2-en-1-yl)-2, 3-dihydro-1, 3-thiazol-2-imine derivatives
IV Drapak, BS Zimenkovsky, LO Perekhoda, MM Suleyman, HO Yeromina, ...
12019
The synthesis and antimicrobial properties of new 2-(R-phenylimino)-1, 3-thiazoline derivatives containing the N-methylpiperazine moiety
HO Yeromina, NV Demchenko, OV Kiz, ZG Ieromina, S Demchenko
12019
The search for substances with the antimicrobial activity among morpholine-containing 2-R-phenyliminothiazole derivatives
HO Yeromina, TV Upyr, TP Osolodchenko, ZG Ieromina, NR Demchenko, ...
Journal of organic and pharmaceutical chemistry 17 (1 (65)), 58-62, 2019
12019
Пошук потенційних інгібіторів АПФ з використанням молекулярного докінгу
ІВ Драпак, ГО Єрьоміна, ЛО Гріневич, ММ Сулейман, ІА Сич, ...
НФаУ, 2018
12018
Предиктивні технології в дослідженні 4-арил (гетерил) похідних 2-(феніліміно)-1, 3-тіазол-3 (2Н)-іл) етанолу
ГО Єрьоміна, ІВ Драпак, ЛО Гріневич, АА Еремина, ИВ Драпак, ...
12016
Прогноз биологической активности 4-арил (гетерил) производных 2-(фенилимино)-1, 3-тиазол-3 (2Н)-ил) этанола на основе виртуального скрининга
АА Еремина, ИВ Драпак, ЛА Перехода, ГО Єрьоміна, ІВ Драпак, ...
12016
The synthesis of N-[4-methyl (41-chlorophenyl)-2-R-phenylіmіnothіazol-3-yl]-morpholine derivatives by Hantzsch reaction
LO Perekhoda, HO Yeromina, IV Drapak, IA Sych, AM Demchenko, ...
Journal of Organic and Pharmaceutical Chemistry 14 (3 (55)), 52-57, 2016
12016
The anti-allergic and antihistaminic properties of hydrobromide 2
ОY Koshova, HО Ieryomina, LО Perekhoda, ZG Yeryomina
Вісник фармації, 2016
12016
Гідробромід (3-етил-4-феніл-3Н-тіазол-2-іліден)-[4-(6, 7, 8, 9-тетрагідро-5Н-[1, 2, 4] триазоло [4, 3-а] азепін-3-їл) феніл] аміну, що проявляє анальгезуючу активність
СА Демченко, ГО Єрьоміна, ЛО Перехода, ОЄ Ядловський, ...
12016
Cинтез похідних N-[4-метил (41-хлорофеніл)-2-R-фенілімінотіазол-3-іл]-морфоліну за реакцією Ганча
ЛО Перехода, ГО Єрьоміна, ІВ Драпак, ІА Сич, АМ Демченко, ...
НФаУ, 2016
12016
Синтез та властивості похідних 3-(41-амінофеніл)-6, 7, 8, 9тетрагідро-5Н-[1, 2, 4] триазоло [4, 3-a] азепінів
СА Демченко, ЛО Перехода, ГО Єрьоміна, АМ Демченко
12016
Design and synthesis of novel Mannich bases containing 1, 2, 4-triazole moiety as potential antihypertensive agents: molecular docking study
S Ismoilov, HO Yeromina, LO Perekhoda
2020
Фармацевтична хімія: метод. рек. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спец.«Фармація» для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2»
ЛО Перехода, СГ Таран, ІА Сич, ЗГ Єрьоміна, НП Кобзар, ...
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20