Follow
Борис Малишев
Борис Малишев
Other namesBorys V. Malyshev, Б.В. Малишев
професор кафедри теорії та історії права та держави, КНУ імені Тараса Шевченка
Verified email at knu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Застосування норм права (теорія і практика): навчальний посібник
БВ Малишев, ОВ Москалюк
Київ: Реферат, 2010
112*2010
Судовий прецедент у правовій системі Англії
БВ Малишев
К.: Праксіс 344, 2008
1052008
Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект)
БВ Малишев
Б. Малишев, 2002
712002
Правова система (телеологічний вимір): монографія
БВ Малишев
Київ: Дакор, 2012
492012
Судова практика: поняття, ознаки, структура
БВ Малишев
Часопис Київського університету права, 22-26, 2005
422005
Принцип верховенства права (теоретико-правовий аспект)
БВ Малишев
Бюлетень Міністерства юстиції України, 14-20, 2012
372012
Судова правотворчість як засіб досягнення мети правосуддя
БВ Малишев
Вісник Вищої ради юстиції, 5, 2011
342011
Природні права людини: загальнотеоретична характеристика
БВ Малишев
Бюлетень Міністерства юстиції України, 23-29, 2012
192012
Загальна декларація прав людини 1948 року та сучасне праворозуміння
БВ Малишев
Вісник Вищої ради юстиції, 11, 2012
172012
Систематизація як засіб відображення телеологічних (цільових) зв'язків у законодавстві України
БВ Малишев
Часопис Київського університету права, 22-26, 2011
172011
Принцип панування права (the rule of law) у праці Альберта Дайсі «Вступ до вивчення конституційного права»
БВ Малишев
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
172009
Телеологічний спосіб тлумачення норм права: загальнотеоретичні аспекти
БВ Малишев
Адвокат, 7-14, 2011
162011
Правова реформа: поняття, ознаки, види
БВ Малишев
Бюлетень Міністерства юстиції України, 19-23, 2011
152011
Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: Колективна монографія/Відп. ред
АМ Бернюков, ВС Бігун, ЮП Лобода, БВ Малишев, СП Погребняк, ...
ВС Бігун. К, 2009
152009
Цілеспрямованість правової системи: теоретико-методологічне дослідження
БВ Малишев
Київський національний університет імені Тараса Швченка. Київ, Україна, 2013
142013
Судовий прецедент і стиль юридичного мислення
БВ Малишев
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2004
142004
Правосуддя і судова правотворчість
БВ Малишев
Б. Малишев. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна …, 2009
132009
Судова правотворчість як наукова категорія порівняльного правознавства
БВ Малишев
Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей …, 2009
112009
Теоретико-правові аспекти державного примусу як ознаки права
БВ Малишев
Часопис Київського університету права, 25-29, 2012
92012
Цілеспрямованість правової системи (теоретичні аспекти)
БВ Малишев
Європейські перспективи, 13-18, 2012
92012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20