Подписаться
Любов Іванівна Остапюк
Любов Іванівна Остапюк
НМУ ім.О.О.Богомольця, кафедра анатомїі людини
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Про стан і шляхи удосконалення організації СРС
ВФ Москаленко
Медична освіта, 10-12, 2004
152004
Досягнення, проблемні питання і шляхи удосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, ЛI Остапик
Мед. освіта, 55-57, 2008
122008
Удосконалення освітнього процесу в університеті з врахуванням сучасної парадигми вищої освіти
ЛІ Остапюк, ІО Тимошенко, АО Cавичук
Клінічна та експериментальна патологія, 104-107, 2016
92016
Досвід навчання студентів за європейською кредитно-трансферною системою в НМУ імені ОО Богомольця як основа для підвищення якості медичної освіти
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, ЛІ Остапюк
Медична освіта, 60-63, 2010
82010
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ОО БОГОМОЛЬЦЯ
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, БВ Михайличенко, ЛІ Остапюк, ...
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМУ ВИЩОЇ …, 2005
72005
Про шляхи удосконалення якості освіти в НМУ імені ОО Богомольця відповідно до міжнародних стандартів якості
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, ЛІ Остапюк, АІ Чубатий
ÌÅÄÈ× ÍÀ ÎѲÒÀ, 2009
62009
Про шляхи удосконалення якості вищої медичної освіти в контексті вимог Болонського процесу
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, ЛI Остапюк
Науковий вісник Національного медичного університету ім. ОО Богомольця, 106-111, 2005
62005
Oптимізація організації навчального процесу на кафедрах університету як важлива складова внутрішньовузівської системи управляння якістю
ОВ Стеченко, ЛІ Остапюк
Клінічна та експериментальна патологія, 108-111, 2016
42016
Анатомічна лекція як важливий засіб формування корпоративної академічної культури
ВГ Черкасов, ЛІ Остапюк, ІВ Дзевульська, ОІ Ковальчук
Медична освіта, 90-93, 2015
42015
Оптимізація внутрішньовузівської системи управління якістю освіти: рівень кафедр
ОВ Стеченко, ЛІ ОСТАПЮК
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 18, 393-400, 2016
32016
Методологічні та методичні засади викладання анатомії людини, орієнтованого на результати навчання
ЛІ Остапюк, АМ Синицька, ІО Тимошенко
Клінічна та експериментальна патологія, 93-95, 2017
22017
Модернізація навчальних планів і програм підготовки лікарів відповідно до нової парадигми розвитку Європейського освітнього простору
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, ІЄ Булах, ЛІ Остапюк
Медична освіта, 29-32, 2013
22013
Про завдання з упровадження європейских стандартів та директив із внутрішньої та зовнішньої гарантії якості в підготовку лікарів і провізорів у національному медичному …
В Москаленко, О Яворовський, Л Остапюк, В Чешук
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 202-206, 2012
22012
Про завдання з упровадження європейских стандартів та директив із внутрішньої та зовнішньої гарантії якості в підготовку лікарів і провізорів у національному медичному …
В Москаленко, О Яворовський, Л Остапюк, В Чешук
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 202-206, 2012
22012
Ранжування діяльності університетів як ключовий інструмент підвищення якості медичної освіти
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, ЛІ Остапюк, АІ Чубатий, ВЄ Чешук
Медична освіта, 2012
12012
Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ (Ф) НЗ України: результати, проблеми та перспекти¬ ви (за матеріалами Всеукраїнської навчально …
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, ЛІ Остапюк, ВО Моисеенко
Медична наука України, 151-153, 2010
12010
Внесок жінок-морфологів в розвиток київської анатомічної школи (до 180-річчя Національного Медичного Університету імені ОО Богомольця)
Л Присяжнюк, А Янчишин, І Дзевульська, А Синицька, Р Матківська, ...
Український науково-медичний молодіжний журнал 124 (2), 6-14, 2021
2021
Внесок жінок-морфологів в розвиток Київської анатомічної школи (до 180-річчя Національного медичного університету імені ОО Богомольця)
ІВ Дзевульська, РМ Матківська, ОІ Ковальчук, ЛВ Присяжнюк, ...
Київ, 2021
2021
Тестові завдання «КРОК-1»-анатомія людини (для студентів фармацевтичного факультету)
ВГ Черкасов, ІВ Дзевульська, ОІ Ковальчук, ЮЮ Кузьменко, ...
Міністерство освіти і науки України, НМУ імені ОО Богомольця, кафедра …, 2020
2020
Навчання студентів на кафедрі анатомії людини з врахуванням положень соціально-гуманітарних дисциплін
ВГ Черкасов, ЛІ Остапюк, ІВ Ліпатнікова, ІО Тимошенко
Друкарня НМУ, Київ, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20