Любов Іванівна Остапюк
Любов Іванівна Остапюк
НМУ ім.О.О.Богомольця, кафедра анатомїі людини
Підтверджена електронна адреса в nmu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Про стан і шляхи удосконалення організації СРС
ВФ Москаленко
Медична освіта, 10-12, 2004
162004
Досягнення, проблемні питання і шляхи удосконалення кредитно-модульної системи організації навчального процесу
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, ЛI Остапик
Мед. освіта, 55-57, 2008
122008
Досвід навчання студентів за європейською кредитно-трансферною системою в НМУ імені ОО Богомольця як основа для підвищення якості медичної освіти
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, ЛІ Остапюк
Медична освіта, 60-63, 2010
82010
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ОО БОГОМОЛЬЦЯ
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, БВ Михайличенко, ЛІ Остапюк, ...
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМУ ВИЩОЇ …, 2005
72005
Про шляхи удосконалення якості вищої медичної освіти в контексті вимог Болонського процесу
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, ЛI Остапюк
Науковий вісник Національного медичного університету ім. ОО Богомольця, 106-111, 2005
52005
Oптимізація організації навчального процесу на кафедрах університету як важлива складова внутрішньовузівської системи управляння якістю
ОВ Стеченко, ЛІ Остапюк
Клінічна та експериментальна патологія, 108-111, 2016
42016
Про шляхи удосконалення якості освіти в НМУ імені ОО Богомольця відповідно до міжнародних стандартів якості
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, ЛІ Остапюк, АІ Чубатий
ÌÅÄÈ× ÍÀ ÎѲÒÀ, 2009
42009
Методологічні та методичні засади викладання анатомії людини, орієнтованого на результати навчання
ЛІ Остапюк, АМ Синицька, ІО Тимошенко
Клінічна та експериментальна патологія, 93-95, 2017
22017
Удосконалення освітнього процесу в університеті з врахуванням сучасної парадигми вищої освіти
ЛІ Остапюк, ІО Тимошенко, АО Cавичук
Клінічна та експериментальна патологія, 104-107, 2016
22016
Анатомічна лекція як важливий засіб формування корпоративної академічної культури
VG Cherkasov, LI Ostapyuk, IV Dzevulska, OI Kovalchuk
Медична освіта, 2015
22015
Про завдання з упровадження європейских стандартів та директив із внутрішньої та зовнішньої гарантії якості в підготовку лікарів і провізорів у національному медичному …
В Москаленко, О Яворовський, В Чешук, Л Остапюк
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2012
22012
Про завдання з упровадження європейских стандартів та директив із внутрішньої та зовнішньої гарантії якості в підготовку лікарів і провізорів у національному медичному …
В Москаленко, О Яворовський, В Чешук, Л Остапюк
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2012
22012
Оптимізація внутрішньовузівської системи управління якістю освіти: рівень кафедр
ОВ Стеченко, ЛІ ОСТАПЮК
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 18, 393-400, 2016
12016
Модернізація навчальних планів і програм підготовки лікарів відповідно до нової парадигми розвитку європейського освітнього простору
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, ІЄ Булах, ЛІ Остапюк
Медична освіта, 2013
12013
Ранжування діяльності університетів як ключовий інструмент підвищення якості медичної освіти
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, ЛІ Остапюк, АІ Чубатий, ВЄ Чешук
Медична освіта, 2012
12012
Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ (Ф) НЗ України: результати, проблеми та перспекти¬ ви (за матеріалами Всеукраїнської навчально …
ВФ Москаленко, ОП Яворовський, ЛІ Остапюк, ВО Моисеенко
Медична наука України, 151-153, 2010
12010
Тестові завдання «КРОК-1»-анатомія людини (для студентів фармацевтичного факультету)
ВГ Черкасов, ІВ Дзевульська, ОІ Ковальчук, ЮЮ Кузьменко, ...
Міністерство освіти і науки України, НМУ імені ОО Богомольця, кафедра …, 2020
2020
Навчання студентів на кафедрі анатомії людини з врахуванням положень соціально-гуманітарних дисциплін
ВГ Черкасов, ЛІ Остапюк, ІВ Ліпатнікова, ІО Тимошенко
Друкарня НМУ, Київ, 2018
2018
Тестові завдання «КРОК-1»-анатомія людини (опорно-руховий апарат)
ВГ Черкасов, ІВ Дзевульська, ОВ Маліков, ЮЮ Кузьменко, ...
м. Київ, 2018
2018
Тестові завдання" КРОК-1". Анатомія людини (опорно-руховий апарат)
ОІ Азаров, МА Безштанько, ІВ Дзевульська, КА Дюбенко, МР Ігнатіщев, ...
Друкарня НМУ, Київ, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20