Follow
Чепурна, Зінаіда Володимирівна (ZV Chepurna )
Чепурна, Зінаіда Володимирівна (ZV Chepurna )
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи перекладу–міст між теорією і практикою (німецько-український напрям)
ГЛ Лисенко, ІМ Баклан, ЗВ Чепурна
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019
72019
Особливості перекладу фразеологізмів у галузі публіцистики
З Чепурна, ГЛ Лисенко
Теоретические и практические научные инновации.–Подсекция 7, 161-163, 2013
72013
Досягнення функціональної тотожності як основи перекладацьких перетворень
Г Лисенко, З Чепурна
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2016
32016
Особливості функціонування німецьких військових термінів та їх переклад українською мовою
З Чепурна, Г Лисенко
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
32015
Характеристика структури німецької та української реклами в галузі побутової техніки у перекладацькому аспекті
ЗВ Чепурна, ГЛ Лисенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2016
22016
Граматичні трансформації як основа перетворення структури речення в процесі перекладу науково-технічних текстів
ГЛ Лисенко, ЗВ Чепурна
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
22014
Проблеми перекладу літератури технічного спрямування з використанням лексичних трансформацій
ЗВ Чепурна
Київ" Аграр Медіа Груп", 2011
22011
Лексико-граматичні особливості німецького та українського молодіжних сленгів
Г Лисенко, З Чепурна
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
12019
Особливості асиміляції англомовних запозичень у сучасній німецькій мові
ЗВ Чепурна, ГЛ Лисенко
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2017
12017
Функціональне навантаження живої ідіоми у газетних заголовках
ЗВ Чепурна
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2016
12016
Деякі проблеми перекладу фахових мов
ЗВ Чепурна, ГЛ Лисенко
Филология, социология и культурология. Наука вчера, сегодня, завтра, 94-97, 2015
12015
Проблеми перекладу німецьких фразеологічних одиниць з анімальним компонентом українською мовою (Problems of translation of the German phraseologikal units with animal …
Г Лисенко, З Чепурна
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2015
12015
Функціонування фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом у німецькій мові
ГЛ Лисенко, ЗВ Чепурна
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2014
12014
Структурно-компонентний аналіз фінансової термінологічної лексики
ЗВ Чепурна
Київ" Аграр Медіа Груп", 2010
12010
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОМОВ УКРАЇНСЬКИХ І НІМЕЦЬКИХ ПОЛІТИКІВ: ҐЕНДЕРНІ МАРКЕРИ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТЕКСТІВ
ЗВ Чепурна
The 3 rd International scientific and practical conference “Innovations and …, 2023
2023
1. Phraselogische wörtliche Übersetzung aus dem Deutschen ins Ukrainische
ЧЗ Володимирівна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2023
2023
Вираження модальної характеристики у німецькій публіцистиці
ЧЗ Володимирівна
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І …, 2022
2022
Der Fremdsprachenunterricht an der nationalen technischen Universität der Ukraine „Igor Sikorskiy polytechnisches Institut“: die Rationalisierungsmethoden
ЧЗ Володимирівна
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2022
2022
Німецький прикметник-ойконім як маркер історії і культури
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія …, 2022
2022
Мотиваційний дискурс промов
ЧЗ Володимирівна
Видавничий дім «Гельветика» 2022, Випуск 26, Том 1, Розділ 6, С. 231 …, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20