Follow
Oleksandr Lysenko
Oleksandr Lysenko
доцент кафедри історії та права Черкаського державного технологічного університету
Verified email at chdtu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Трансформація правового статусу органів місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів
О Лисенко
Право України, 132–139, 2009
102009
Історичний аспект становлення та розвитку безкоштовної юридичної допомоги в Україні
АВ Богма, ОМ Лисенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 14-19, 2014
72014
Становлення та функціонування органів державної влади України в контексті євроінтеграційних процесів (1991-2004 рр.)
ОМ Лисенко
ВМ Корецького, 2006
72006
Міжнародно-правове регулювання прав дитини в кіберпросторі
О Лисенко
Соціологія права, 25 – 30, 2016
42016
Кабінет Міністрів України: становлення та функціонування (1990 – 1995 рр.)
О Лисенко
Політичний менеджмент 10, 36 – 38, 2005
32005
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ СПЕЦІАЛЬНОМУ СУБ’ЄКТУ ЗЛОЧИНУ
АВ ЛАНДІНА, ОМ ЛИСЕНКО
Вченою радою Інституту держави і права імені ВМ Корецького НАН України …, 2020
22020
Щодо питання відмежування кримінального правопорушення передбаченого ст..ст.210 та 211 КК України від адміністративного правопорушення
ОМ Лисенко, ДЕ Аблязов
Юридичний науковий електронний журнал, 453 – 456, 2022
2022
Теоретико-правові основи адміністративної діяльності органів Національної поліції України
ОМ Лисенко, ДЕ Аблязов
Юридичний науковий електронний журнал, 229-232, 2022
2022
Щодо питання довіри в поліцейській діяльності
О Лисенко, Л Кузнєцова
Збірник матеріалів тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної …, 2021
2021
Забезпечення права людини на судовий захист в законодавстві України
О Лисенко
Економіко-правова політика в умовах світової кризи: проблеми і шляхи …, 2021
2021
Інституціоналізація Верховної Ради України в контексті європейської інтеграції (1990 – 2004 роки)
О Лисенко
Тридцята наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у …, 2021
2021
Права і свободи людини в Україні: історія та законодавче забезпечення
ОМ Лисенко, АВ Ландіна
Часопис Київського університету права, 84-89, 2021
2021
Забезпечення права людини на судовий захист у національному та зарубіжному законодавстві: порівняльний аспект
ОМ Лисенко
Часопис Київського університету права, 84-88, 2021
2021
ECONOMIC AND LEGAL FORECAST ANALYSIS OF THE HEALTHCARE FINANCING SOURCES MATURITY IN UKRAINE.
V Novytskyi, A Novytskyi, O Lysenko, Y Taran, O Ryzhuk
Georgian Medical News, 183-188, 2020
2020
Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: наук.-практ. коментар [станом на 20 трав. 2020 р.]
ІМ Бахаєв, АВ Боровик, ВВ Волинець, ОМ Ганечко, АВ Дрозд, ВГ Дрозд, ...
Київ: Видав. дім «Професіонал», 2020.-791 с., 2020
2020
Становлення організаційної структури Верховної Ради України в контексті процесу європейської політики інтеграції України (1991 – 2004 рр.)
О Лисенко
Матеріали Міжнародної конференції "Актуальні проблеми забезпечення захисту …, 2019
2019
Профілактика алкоголізації населення: медично-правовий аспект
О Лисенко, А Ландіна
Конституційні засади медичної реформи в Україні : матеріали Медико-правового …, 2019
2019
Criminal and Legal Measures to Prevent Alcoholism: Comparative Legal Aspect
A Landina, O Lysenko
Law Rev. Kyiv UL, 219, 2019
2019
Кримінально-правові заходи запобігання алкоголізму: порівняльно-правовий аспект
А Ландіна, О Луценко
Часопис Київського університету права, 219-223, 2019
2019
КІБЕРТЕРОРИЗМ ЯК НОВА ФОРМА ТЕРОРИЗМУ
О Лисенко
Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект, 22-26, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20