Volodymyr Martynyuk
Volodymyr Martynyuk
P.L.Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Department Children's Neurology, Medical and Social Reabilitation
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нейропротекторы, ноотропы, нейрометаболиты в интенсивной терапии поражений нервной системы
ИС Зозуля, ВЮ Мартынюк, ОА Майструк
К.: Интермед, 132, 2005
302005
Дитячий церебральний параліч
ВЮ Мартинюк
Соціальна педіатрія та реабілітологія, 2, 2012
252012
Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи
ВЮ Мартинюк, СМ Зінченко
К.: Інтермед 416, 2005
232005
Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи
ВЮ Мартинюк, СМ Зінченко
К.: Інтермед 416, 2005
232005
Соціальна педіатрія в Україні: концепція, завдання, перспективи
ВЮ Мартинюк
Соц. пед. та реаб, 17-23, 2011
162011
Основи медико-соцiальної реабілітації дітей з огранiчними ураженнями нервової системи
ВЮ Мартинюк
К.: Інтермед, 2007.—415 с, 2007
162007
Основы медико-социальной реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы: Учебно-метод. пособие
ВЮ Мартинюк, СМ Зінченко
К.: Интермед, 2005
152005
Медико-організаційні технології в удосконаленні допомоги дітям з обмеженими можливостями здоров’я
РО Моїсеєнко, ВЮ Мартинюк
Соціальна педіатрія. Збірник наукових праць.–Київ: Інтермед, 4-11, 2003
152003
Основи медико-сощальногреабытаци дтей з огранiчними ураженнями нервовог системи
ВЮ Мартинюк
К.: 1нтермед, 2007
122007
Основи медико-соцiальної реабiлiтацiї дiтей з органiчним ураженням нервової системи: навчально-методичний посiбник
ВЮ Мартинюк, СМ Зiнченко
122005
Протокол лікування епілепсії, епілептичних синдромів
ВЮ Мартинюк
Протокол лікування епілептичного статусу у дітей.—К, 2005
112005
Основні напрямки розвитку дитячої неврологічної служби в Україні та зниження інвалідності у дітей
НГ Гойда, ВЮ Мартинюк
Укр. вісн. психоневрології 7 (2), 6-9, 1999
111999
Перивентрикулярная лейкомаляция: факторы риска и прогноз
ЕА Макарова, ВЮ Здвижкова, ВЮ Мартынюк
Современная педиатрия, 14, 2007
102007
Мікроекологічні порушення у дітей та сучасні можливості підвищення ефективності їхньої корекції
ВВ Бережний, СО Крамарев, ВЮ Мартинюк
Здоров’я жінки, 79-91, 2002
102002
Першочергові заходи удосконаленнядитячої реабілітації в неврології.–Х., 1993
НГ Гойда, ВВ Бережний, ВЮ Мартинюк
Вип 2, 4-6, 0
10
Мінімальна мозкова дисфункція: навч. посібник
ВЮ Мартинюк
К.: Інтермед 168, 8, 2011
82011
Організаційно-методичні основи медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я
РО Моісеєнко
Соціальна педіатрія: зб. наук. праць.—Київ: Інтермед, 34-38, 2005
62005
Модель моніторингу економічної безпеки регіону
ІВ Бакушевич, ВП Мартинюк, ИВ Бакушевич
ДонНТУ, 2001
62001
Досвід застосування пробіотика «Симбітер» при корекції біоценозу у дітей з церебральним паралічем
ВЮ Мартинюк, ВГ Козачук, ОА Майструк, ТО Сохно, НВ Науменко
Соціальна педіатрія–К, 395-398, 2001
62001
Апалічний синдром у дітей: клінічний перебіг, тактика лікування
ВЮ Мартинюк
Укр. вісн. психоневрології 6 (2), 23-24, 1998
61998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20