Volodymyr Martynyuk
Volodymyr Martynyuk
P.L.Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Department Children's Neurology, Medical and Social Reabilitation
Підтверджена електронна адреса в nmapo.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Нейропротекторы, ноотропы, нейрометаболиты в интенсивной терапии поражений нервной системы
ИС Зозуля, ВЮ Мартынюк, ОА Майструк
К.: Интермед, 132, 2005
282005
Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи
ВЮ Мартинюк, СМ Зінченко
К.: Інтермед 416, 2005
232005
Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи
ВЮ Мартинюк, СМ Зінченко
К.: Інтермед 416, 2005
232005
Дитячий церебральний параліч
ВЮ Мартинюк
Соціальна педіатрія та реабілітологія, 2, 2012
192012
Основи медико-соцiальної реабілітації дітей з огранiчними ураженнями нервової системи
ВЮ Мартинюк
К.: Інтермед, 2007.—415 с, 2007
162007
Медико-організаційні технології в удосконаленні допомоги дітям з обмеженими можливостями здоров’я
РО Моїсеєнко, ВЮ Мартинюк
Соціальна педіатрія. Збірник наукових праць.–Київ: Інтермед, 4-11, 2003
142003
Основи медико-сощальногреабытаци дтей з огранiчними ураженнями нервовог системи
ВЮ Мартинюк
К.: 1нтермед, 2007
122007
Соціальна педіатрія в Україні: концепція, завдання, перспективи
ВЮ Мартинюк
Соц. пед. та реаб, 17-23, 2011
112011
Мікроекологічні порушення у дітей та сучасні можливості підвищення ефективності їхньої корекції/ВВ Береж ний, СО Крамарев, ВЮ Мартинюк
ВВ Бережний
Здоров'я жінки, 79-91, 2002
102002
Основні напрямки розвитку дитячої неврологічної служби в Україні та зниження інвалідності у дітей
НГ Гойда, ВЮ Мартинюк
Укр. вісн. психоневрології 7 (2), 6-9, 1999
101999
Основи медико-соцiальної реабiлiтацiї дiтей з органiчним ураженням нервової системи: навчально-методичний посiбник
ВЮ Мартинюк, СМ Зiнченко
92005
Першочергові заходи удосконаленнядитячої реабілітації в неврології.–Х., 1993
НГ Гойда, ВВ Бережний, ВЮ Мартинюк
Вип 2, 4-6, 0
8
Перивентрикулярная лейкомаляция: факторы риска и прогноз
ЕА Макарова, ВЮ Здвижкова, ВЮ Мартынюк
Современная педиатрия, 14, 2007
72007
Організаційно-методичні основи медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я
РО Моісеєнко, ВБ Педан, ВВ Бережний, НГ Гойда, ВЮ Мартинюк, ...
Соціальна педіатрія: зб. наук. праць.—Київ: Інтермед, 34-38, 2005
72005
Мінімальна мозкова дисфункція: навчальний посібник
ВЮ Мартинюк, СМ Зінченко
Київ: Інтермед, 2011
62011
Протокол лікування епілепсії, епілептичних синдромів
ВЮ Мартинюк
Протокол лікування епілептичного статусу у дітей.—К, 2005
62005
Модель моніторингу економічної безпеки регіону
ІВ Бакушевич, ВП Мартинюк, ИВ Бакушевич
ДонНТУ, 2001
62001
Апалічний синдром у дітей: клінічний перебіг, тактика лікування
ВЮ Мартинюк
Укр. вісн. психоневрології 6 (2), 23-24, 1998
61998
Епілептичні пароксизми у дітей з апалічним синдромом
В Мартинюк, В Цимбалюк, Г Белебезьєв
Тези I Міжнар. конф. Укр. протиепілептичної ліги, 46, 1996
61996
Лікування епілепсії, епілептичних синдромів у дітей
ВЮ Мартинюк, ТВ Коноплянко, ВО Свистільник, СК Євтушенко, ...
Український вісник психоневрології, 117-117, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20