Volodymyr Martynyuk
Volodymyr Martynyuk
P.L.Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Department Children's Neurology, Medical and Social Reabilitation
Підтверджена електронна адреса в nmapo.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи
ВЮ Мартинюк, СМ Зінченко
К.: Інтермед 416, 2005
362005
Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи
ВЮ Мартинюк, СМ Зінченко
К.: Інтермед 416, 2005
362005
Нейропротекторы, ноотропы, нейрометаболиты в интенсивной терапии поражений нервной системы
ИС Зозуля, ВЮ Мартынюк, ОА Майструк
К.: Интермед, 132, 2005
352005
Дитячий церебральний параліч
ВЮ Мартинюк
Соціальна педіатрія та реабілітологія, 2, 2012
262012
Соціальна педіатрія в Україні: концепція, завдання, перспективи
ВЮ Мартинюк
Соц. пед. та реаб, 17-23, 2011
182011
Основи медико-соцiальної реабілітації дітей з огранiчними ураженнями нервової системи
ВЮ Мартинюк
К.: Інтермед, 2007.—415 с, 2007
162007
Медико-організаційні технології в удосконаленні допомоги дітям з обмеженими можливостями здоров’я
РО Моїсеєнко, ВЮ Мартинюк
Соціальна педіатрія. Збірник наукових праць.–Київ: Інтермед, 4-11, 2003
152003
Effectiveness of an add-on treatment with the homeopathic medication SilAtro-5-90 in recurrent tonsillitis: An international, pragmatic, randomized, controlled clinical trial
J Palm, VV Kishchuk, A Ulied, JP Fernández, S De Jaegere, MC Jong, ...
Complementary therapies in clinical practice 28, 181-191, 2017
14*2017
Основи медико-сощальногреабытаци дтей з огранiчними ураженнями нервовог системи
ВЮ Мартинюк
К.: 1нтермед, 2007
122007
Основні напрямки розвитку дитячої неврологічної служби в Україні та зниження інвалідності у дітей
НГ Гойда, ВЮ Мартинюк
Укр. вісн. психоневрології 7 (2), 6-9, 1999
121999
Протокол лікування епілепсії, епілептичних синдромів
ВЮ Мартинюк
Протокол лікування епілептичного статусу у дітей.—К, 2005
112005
Першочергові заходи удосконалення дитячої реабілітації в неврології
НГ Гойда, ВВ Бержний, ВВ Мартинюк
Харків, 1993–Вип. 2. С. 4 6, 1993
111993
Основи медико-соцiальної реабiлiтацiї дiтей з органiчним ураженням нервової системи: навчально-методичний посiбник
ВЮ Мартинюк, СМ Зiнченко
102005
Мікроекологічні порушення у дітей та сучасні можливості підвищення ефективності їхньої корекції
ВВ Бережний, СО Крамарев, ВЮ Мартинюк
Здоров’я жінки, 79-91, 2002
102002
Мінімальна мозкова дисфункція
ВЮ Мартинюк, СМ Зінченко
Київ: Інтермед, 2011
92011
Перивентрикулярная лейкомаляция: факторы риска и прогноз
ЕА Макарова, ВЮ Здвижкова, ВЮ Мартынюк
Современная педиатрия, 14, 2007
92007
Організаційно-методичні основи медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я
РО Моісеєнко
Соціальна педіатрія: зб. наук. праць.—Київ: Інтермед, 34-38, 2005
82005
Медико-социальная реабилитация детей с органическими поражениями нервной системы-приоритетное направление в реализации комплексной программы решения проблем инвалидности
НГ Гойда, ВЮ Мартинюк, ТН Кисель
Новые технологии в реабилитации церебрального паралича: тез. докл. Междунар …, 1994
71994
Лікування епілепсії, епілептичних синдромів у дітей
ВЮ Мартинюк, ТВ Коноплянко, ВО Свистільник, СК Євтушенко, ...
Український вісник психоневрології, 117-117, 2012
62012
Лікування епілепсії, епілептичних синдромів у дітей
ВЮ Мартинюк, ТВ Коноплянко, ВО Свистільник, СК Євтушенко, ...
Український вісник психоневрології, 117-117, 2012
62012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20