Follow
Левковська Людмила Володимирівна
Левковська Людмила Володимирівна
Держана установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"
Verified email at ecos.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Рада по вивч. продукт. сил України
НАН України
К, 2005
4512005
за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
2592012
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацкий, ...
Университетская книга, 2009
1162009
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник/За наук. ред. БМ Данилишина
БМ Данилишин, ДВ Клиновий, ТВ Пепа
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф, 522, 2007
1052007
Екологія
СІ Дорогунцов, КФ Коценко, ОК Аблова, ДЯ Хусаїнов, МН Хвесик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
982006
за заг. ред. акад
Н парадигма сталого розвитку України
НАН України, д. т. н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України БЄ …, 2012
862012
Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
СІ Дорогунцов, ЮІ Пітюренко
К.: КНЕУ, 364, 2000
802000
області до 2015 року
С економічного та соціального розвитку Херсонської
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, 2007
762007
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України
СІ Дорогунцов, ЛГ Чернюк, ПП Борщевський, БМ Данилишин, ...
К.: Нічлава 690, 82, 2002
562002
Стан і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу в Україні
Л Левковська, Р Чабан, Г Мунін
Економіка України, 31-36, 2003
522003
за заг. ред. БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа" Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
412012
за заг. ред
Н парадигма сталого розвитку України
БЄ Патона. Київ: Державна установа «Інститут економіки природокористування …, 2012
392012
Формування інституціонального середовища підприємницької діяльності у сфері природокористування: інвестиційно-інноваційний аспект: монографія
МА Хвесик, ВА Голян, ЮМ Хвесик, СМ Демидюк
монографія/МА Хвесик, ВА Голян, ЮМ Хвесик, СМ Де мидюк.—Луцьк: ПВД «Твердиня, 2010
282010
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
252014
Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього: монографія
МА Хвесик, ІК Бистряков, ЛВ Левковська, ВВ Пилипів
Київ: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
252012
та інші. Україна. Еколого-географічний атлас. Атлас-монографія
ВА Барановський
К.: Варта, 2006
232006
за ред. проф., академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. Діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку …, 2012
222012
Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій/під загальною редакцією чл.-кор. НАН України БМ Данилишина
БМ Данилишин
К.: ЗАТ “Нічлава, 2006
222006
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
СІ Дорогунцов, ГА Заяць, ЮІ Пітюренко
підруч./СІ Дорогунцов, ТА Заяць, ЮІ Пітюренко та ін, 2005
212005
Формування інноваційних кластерів в Україні
ЛВ Левковська
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009
192009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20