Підписатись
Левковська Людмила Володимирівна
Левковська Людмила Володимирівна
Держана установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"
Підтверджена електронна адреса в ecos.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Рада по вивч. продукт. сил України
НАН України
К, 2005
4522005
за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
2592012
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацкий, ...
Университетская книга, 2009
1162009
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник/За наук. ред. БМ Данилишина
БМ Данилишин, ДВ Клиновий, ТВ Пепа
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф, 522, 2007
1052007
Екологія
СІ Дорогунцов, КФ Коценко, ОК Аблова, ДЯ Хусаїнов, МН Хвесик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
992006
за заг. ред. акад
Н парадигма сталого розвитку України
НАН України, д. т. н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України БЄ …, 2012
872012
Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
СІ Дорогунцов, ЮІ Пітюренко
К.: КНЕУ, 364, 2000
802000
області до 2015 року
С економічного та соціального розвитку Херсонської
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, 2007
762007
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України
СІ Дорогунцов, ЛГ Чернюк, ПП Борщевський, БМ Данилишин, ...
К.: Нічлава 690, 82, 2002
562002
Стан і перспективи розвитку туризму та готельного бізнесу в Україні
Л Левковська, Р Чабан, Г Мунін
Економіка України, 31-36, 2003
532003
за заг. ред. БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: Державна установа" Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
412012
за заг. ред
Н парадигма сталого розвитку України
БЄ Патона. Київ: Державна установа «Інститут економіки природокористування …, 2012
392012
Формування інституціонального середовища підприємницької діяльності у сфері природокористування: інвестиційно-інноваційний аспект: монографія
МА Хвесик, ВА Голян, ЮМ Хвесик, СМ Демидюк
монографія/МА Хвесик, ВА Голян, ЮМ Хвесик, СМ Де мидюк.—Луцьк: ПВД «Твердиня, 2010
282010
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
262014
Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього: монографія
МА Хвесик, ІК Бистряков, ЛВ Левковська, ВВ Пилипів
Київ: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
252012
та інші. Україна. Еколого-географічний атлас. Атлас-монографія
ВА Барановський
К.: Варта, 2006
232006
за ред. проф., академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. Діяча науки і техніки України БЄ Патона
Н парадигма сталого розвитку України
К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку …, 2012
222012
Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій/під загальною редакцією чл.-кор. НАН України БМ Данилишина
БМ Данилишин
К.: ЗАТ “Нічлава, 2006
222006
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
СІ Дорогунцов, ГА Заяць, ЮІ Пітюренко
підруч./СІ Дорогунцов, ТА Заяць, ЮІ Пітюренко та ін, 2005
222005
Формування інноваційних кластерів в Україні
ЛВ Левковська
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009
192009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20