Andrii M. Kopp, Андрій М. Копп (ORCID:0000-0002-3189-5623)
Andrii M. Kopp, Андрій М. Копп (ORCID:0000-0002-3189-5623)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". UKRAINE
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Об одном подходе к решению задачи оптимизации структуры бизнес-процессов предприятия
АМ Копп, ДЛ Орловский
НТУ" ХПИ", 2015
6*2015
Разработка подхода к анализу и оптимизации диаграмм потоков данных
A Kopp, D Orlovskyi
ScienceRise 7, 33-42, 2017
52017
Про один підхід до формування рекомендацій щодо удосконалення бізнес-процесів, пов'язаних з постачанням продукції
ДЛ Орловський, АМ Копп
НТУ" ХПІ", 2014
32014
Розробка інструментальних засобів для підтримки процесу аналізу діаграм потоків даних
A Kopp, D Orlovskyi
ScienceRise 12 (1), 48-53, 2017
22017
An approach to forming dashboards for business processes state analysis
A Kopp, D Orlovskyi, D Kuka
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2017
12017
Подход к построению репозитория моделей бизнес-процессов
АМ Копп, ДЛ Орловский
Системи обробки інформації 153 (2), 60-68, 2018
2018
Information support for the analysis of skills and abilities of university students
DL Orlovskyi, AM Kopp, OO Kuzmin
НТУ" ХПИ", 2018
2018
ESTIMATION AND ANALYSIS OF BUSINESS PROCESS MODELS SIMILARITY IN ENTERPRISE CONTINUUM REPOSITORY
AM KOPP, DL ORLOVSKYI
СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 448, 2018
2018
STRUCTURAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF IDEF0 FUNCTIONAL BUSINESS PROCESS MODELS
MD Godlevskyi, DL Orlovskyi, AM Kopp
Radio Electronics, Computer Science, Control, 2018
2018
AN APPROACH TO BPMN BASED BUSINESS PROCESS MODELS ANALYSIS AND OPTIMIZATION
AM Kopp, DL Orlovskyi
Radio Electronics, Computer Science, Control, 2018
2018
A role of business process model repository in enterprise continuum
AM Kopp, DL Orlovskyi
NTU" KhPI", 2018
2018
An approach to measure similarity of business process models
AM Kopp, DL Orlovskyi
Institute for Applied System Analysis, 2018
2018
Аналіз та вдосконалення бізнес-процесів організації із застосуванням референтних моделей
АМ Копп, ДЛ Орловський
Інформаційні технології: сучасний стан та перспективи, 315-329, 2018
2018
An Approach to Forming Dashboards for Business Process Indicators Analysis using Fuzzy and Semantic Technologies
A Kopp, D Orlovskyi
2018
Business processes analysis and enhancement using reference models
AM Kopp, DL Orlovskyi
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, 2018
2018
An approach and tools for business process mapping diagrams analysis
AM Kopp, DL Orlovskyi
НТУ" ХПІ", 2018
2018
A knowledge-based representation of business process models
AM Kopp, DL Orlovskyi
22-й Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті» 9, 2018
2018
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Проектування та експлуатація баз даних"
ДЛ Орловський, ОЮ Чередніченко, МА Вовк, АМ Копп
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Теорія інтелекту"
ОЮ Чередніченко, МА Вовк, ДЛ Орловський, АМ Копп
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Економіка програмного забезпечення"
МА Вовк, ОЮ Чередніченко, ДЛ Орловський, АМ Копп
НТУ" ХПІ", 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20