Кафедра техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності
Кафедра техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання
ОМ Коберник, СМ Ящук
Коберник ОМ, Ящук СМ–Умань, 2001
582001
Розвиток творчого потенціалу учнів у процесі проектно-технологічної діяльності
СМ Ящук
Рідна школа, 9-11, 2004
442004
Виконання основних етапів проектування на уроках трудового навчання
СМ Ящук
Трудова підготовка в закладах освіти, 13-16, 2003
382003
Определение крутильной жесткости железобетонных элементов прямоугольного сечения с нормальными трещинами
ТН Азизов, НН Срибняк
Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2007
342007
Теория пространственной работы перекрытий
ТН Азизов
Киев: Науковий світ, 2001
312001
Методика навчання учнів 5-9 класів проектуванню в процесі вивчення технології обробки деревини і металу: Навчальнометодичний посібник
ОМ Коберник, ВВ Бербец, ВК Сидоренко, СМ Ящук
Умань: УДПУ, 2004
262004
Пространственная работа железобетонных перекрытий. Теория и методы расчета: Дисс.… докт. техн. наук: 05.23. 01/Полтавский национальный технический университет
ТН Азизов
дис.… докт. техн. наук 5 (01), 2006
192006
Організація проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання: організаційно-методичні засади
СМ Ящук
Бібліотека Вінницького держ. пед. ун-ту.–Вінниця, 189-193, 2003
192003
Использование аппоксимационных конечных элементов в расчетах конструкций
ТН Азизов
162010
Жесткость железобетонных элементов при кручении и ее влияние на пространственную работу мостов
ТН Азизов
Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій//Збірник …, 2009
142009
Общий подход к определению крутильной жесткости железобетонных элементов с трещинами
ТН Азизов
Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2008
142008
Професійна підготовка магістрів технологічної освіти: теорія та методика: монографія/Сергій Миколайович Ящук
СМ Ящук
Умань: ФОП Жовтий ОО 215, 2015
122015
Професійна підготовка викладача загальнотехнічних дисциплін: теоретичний аспект
СМ Ящук
112015
Effect of torsional rigidity of concrete elements with normal cracks onto special work of bridges and floorings
TN Azizov
International Science Ukrainian Edition 3, 55-59, 2010
92010
Прочность при кручении железобетонных элементов прямоугольного сечения с нормальными трещинами
ТН Азизов, НН Срибняк
Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2008
92008
Компетентнісний підхід при вивченні технічних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів
ОБ Авраменко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки …, 2015
82015
Інженерний метод визначення НДС залізобетонних балок порожнистого перерізу з нормальними тріщинами
ТН Азизов, ОВ Мельник, ОС Мельник
Рівне: ПП Баришева НК, 2011
82011
Експериментальні дослідження жорсткості та міцності залізобетонних елементів коробчастого перерізу з нормальними тріщинами при крученні
ТН Азизов, ОВ Мельник
Рівне; ПП Баришева НК, 2009
82009
Каменные балки, усиленные односторонней железобетонной обоймой
ТН Азизов, АС Мыза
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 428-435, 2016
72016
К расчету каменных элементов, усиленных односторонней железобетонной обоймой
ТН Азизов
Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, 3-8, 2016
72016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20