Кафедра техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності
Кафедра техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання
ОМ Коберник, СМ Ящук
Коберник ОМ, Ящук СМ–Умань, 2001
512001
Розвиток творчого потенціалу учнів у процесі проектно-технологічної діяльності
С Ящук
Рідна школа, 9-11, 2004
372004
Виконання основних етапів проектування на уроках трудового навчання
СМ Ящук
Трудова підготовка в закладах освіти, 13-16, 2003
342003
Теория пространственной работы перекрытий
ТН Азизов
Киев: Науковий світ, 2001
282001
Определение крутильной жесткости железобетонных элементов прямоугольного сечения с нормальными трещинами
ТН Азизов, НН Срибняк
Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2007
242007
Методика навчання учнів 5-9 класів проектуванню в процесі вивчення технології обробки деревини і металу: Навчальнометодичний посібник
ОМ Коберник, ВВ Бербец, ВК Сидоренко, СМ Ящук
Умань: УДПУ, 2004
242004
Організація проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання
СМ Ящук
К.: Науковий світ, 2004
182004
Пространственная работа железобетонных перекрытий. Теория и методы расчета: Дисс.… докт. техн. наук: 05.23. 01/Полтавский национальный технический университет
ТН Азизов
дис.… докт. техн. наук 5 (01), 2006
152006
Крутильная жесткость тавровых желозобетонных элементов с нормальными трещинами.
ТН Азизов, ВИ Стадник
142009
Общий подход к определению крутильной жесткости железобетонных элементов с трещинами
ТН Азизов
Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2008
122008
Професійна підготовка магістрів технологічної освіти: теорія та методика: монографія/Сергій Миколайович Ящук
СМ Ящук
Умань: ФОП Жовтий ОО 215, 2015
112015
Использование аппоксимационных конечных элементов в расчетах конструкций
ТН Азизов
102010
Професійна підготовка викладача загальнотехнічних дисциплін: теоретичний аспект
СМ Ящук
92015
Компетентнісний підхід при вивченні технічних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів
ОБ Авраменко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
82015
Експериментальні дослідження жорсткості та міцності залізобетонних елементів коробчастого перерізу з нормальними тріщинами при крученні
ТН Азизов, ОВ Мельник
Рівне; ПП Баришева НК, 2009
82009
Експериментальні дослідження крутильної жорсткості та міцності залізобетонних елементів порожнистого трикутного перерізу з нормальними тріщинами при крученні
ТН Азізов, ОC Мельник
Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету …, 2011
72011
Effect of torsional rigidity of concrete elements with normal cracks onto special work of bridges and floorings
TN Azizov
International Science Ukrainian Edition 3, 55-59, 2010
72010
К расчету железобетонных элементов полого сечения с нормальными трещинами при кручении
ТН Азизов, АВ Мельник, АС Мельник
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2010
72010
Жесткость железобетонных элементов при кручении и ее влияние на пространственную работу мостов
ТН Азизов
Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій//Збірник …, 2009
72009
Прочность при кручении железобетонных элементов прямоугольного сечения с нормальными трещинами
ТН Азизов, НН Срибняк
Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2008
72008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20