Тетяна Паянок
Тетяна Паянок
к.е.н., доцент, завідувач кафедри, Університет ДПС України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nusta.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Монографія/За ред. ЗС Варналія
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, та ін в тч Паянок ТМ
К.: Знання України, 675 с., 2008
321*2008
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, АІ Мярковський, та ін в тч Паянок ТМ
К.: Міністерство фінансів України, 2011
62*2011
Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні
АВ Скрипник, ТМ Паянок
Економіка України, 2008
572008
Фактори ризику виконання планових показників бюджету України
АВ Скрипник, ТМ Паянок
Фінанси України, 31-44, 2008
212008
Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в Україні
ТМ Паянок
Університет Державної фіскальної служби України, 2009
192009
Реформування ПДВ в умовах економічної кризи
ТМ Паянок
Економіст, 2009
122009
Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-математичних методів
ТМ Паянок, АМ Савченко
Економіст, 2017
11*2017
Методичні вказівки до проведення практичних занять з використанням комп’ютерних технологій з курсу «Методи економічних та статистичних досліджень»
ТМ Паянок
Національний університет ДПС України, 2014
112014
Рейтингова оцінка України у міжнародному середовищі.
ТМ Паянок, ЛА Задорожня
Фінанси України, 2014
7*2014
Fiscal efficiency and possible ways of transforming VAT VAT in Ukraine
A Skrypnyk, T Payanok
Economika Ukrayiny 4, 29-42, 2008
7*2008
Критерії ефективності та внесення змін у податкове законодавство (на прикладі ПДВ)
ТМ Паянок
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби …, 2010
52010
Система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості: напрями вдосконалення
ТМ Паянок
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 58-63, 2019
32019
Cтатистичний аналіз втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування
ТМ Паянок
Науковий вісник Національного університету ДФС України, 2013
32013
Статистичний аналіз даних
ТМ Паянок, ТМ Задорожня
Силлабус вибіркової навчальної дисципліни «Статистичний аналіз даних». URL …, 2020
2*2020
Аналіз впливу політичної кризи на рівень життя населення України
ТМ Паянок, ТН Паянок, ОА Литвиненко, АА Литвиненко
2*2019
Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових надходжень
ТМ Паянок, ВВ Лаговський, ВМ Краєвський, НВ Новицька, ...
К.: ЦП «Компринт»., 2019
2*2019
Економіко-математичні методи в прогнозуванні, на прикладі будівельної галузі України
ТМ Паянок, ТМ Задорожня
Глобальні та національні проблеми економіки 22, 1052-1057, 2018
2*2018
Regression analysis in the audit
TM Paianok
Herald of KNUTE, 117-126, 2017
22017
Вплив тіньового сектору на інноваційний розвиток України
ТМ Паянок, ЛА Задорожня
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
22011
Методи прогнозної екстраполяції в аналізі податкових надходжень
ТМ Паянок
Облік і оподаткування! реалії та перспективи, 189-192, 2016
1*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20