Подписаться
Мокін Віталій Борисович / Мокин Виталий / Mokin B. Vitalii / ВБ Мокін / ВБ Мокин / VB Mokin
Мокін Віталій Борисович / Мокин Виталий / Mokin B. Vitalii / ВБ Мокін / ВБ Мокин / VB Mokin
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Математичні моделі та програми для оцінювання якості річкових вод
ВБ Мокін, БІ Мокін
ВНТУ, 2000
422000
Математичні методи ідентифікації динамічних систем
БІ Мокін, ВБ Мокін, ОБ Мокін
Вінниця: ВНТУ.–2010.–260 с, 2010
40*2010
Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів. Навчальний посібник
БІ Мокін, ВБ Мокін, ОБ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2005
32*2005
Комп’ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми
ВБ Мокін, МП Боцула, ГВ Горячев, ОВ Давиденко, АІ Катасонов, ...
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2005
30*2005
Наукові засади раціонального використання водних ресурсів України за басейновим принципом
ВА Сташук, ВБ Мокін, ВВ Гребінь, ОВ Чунарьов
Херсон : Грінь Д. С., 2014
282014
Моніторинг довкілля: підручник
ВМ Боголюбов, МО Клименко, ВБ Мокін, ТА Сафранов, ОМ Адаменко, ...
ВМ Боголюбов, Клименко МО, Мокін ВБ-Вінниця, 232, 2010
28*2010
Розробка та впровадження систем документообігу і менеджменту навчального процесу магістерської підготовки
ВБ Мокін, СВ Бевз, СМ Бурбело, ВБ Мокин
ВНТУ, 2006
282006
Методологія та організація наукових досліджень (в екології)
МО Клименко, ВГ Петрук, ВБ Мокін, НМ Вознюк
Херсон : Олді-плюс, 2012
18*2012
Застосування інноваційних та інформаційних технологій у навчанні магістрантів у ВНТУ (з досвіду роботи)
ВБ Мокін, СВ Бевз, ЛА Мацко
Гуманізм та освіта, 22-25, 2006
182006
Математичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод
ВБ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
182005
Основи науководослідної роботи. Навчальний посібник/Під ред. ВГ Петрука
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
152005
Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод : монографія
ВБ Мокін, ЄМ Крижановський, МП Боцула
моногр./ВБ Мокін, ЄМ Крижановський, МП Боцула.—Вінниця: ВНТУ, 152, 2011
132011
Новий підхід до ідентифікації параметрів малих річок за нечіткими експертними оцінками.
ВБ Мокін
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 34-41, 2005
132005
Новий метод пошуку різноформатної екологічної інформації на основі онтологічної бази даних та її XML-представлення
ВБ Мокін, ЮМ Коновалюк
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 66-69, 2009
112009
Основи науково-дослідної роботи
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 144, 2005
112005
Розробка геоінформаційної системи державного моніторингу довкілля Вінницької області
ВБ Мокін, МП Боцула
Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку, 140-143, 2003
112003
Розробка геоінформаційного автоматизованого гідрологічного бюлетеню Вінницького обласного центру з гідрометеорології
ВБ Мокін, МП Боцула
Геоінформатика, 2003
112003
Новий метод розробки інформаційних моделей систем екологічного контролю
ВБ Мокін, АР Ящолт
Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна …, 2008
102008
Геоінформаційна система басейну річки Південний Буг та її роль у прийнятті управлінських рішень
О Дезірон, В Мокін, Є Крижановський
Водне господарство України, 10-15, 2006
102006
Застосування iнновацiйних та iнформацiйних технологiй у навчаннi магiстрантiв у ВНТУ (з досвiду роботи)
ВБ Мокiн, СВ Бевз, ЛА Мацко
Гуманiзм та освiта: VIII мiжнар. наук.-практ. конф, 22, 2006
102006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20