Мокін Віталій Борисович / Мокин Виталий / Mokin B. Vitalii / ВБ Мокін / ВБ Мокин / VB Mokin
Мокін Віталій Борисович / Мокин Виталий / Mokin B. Vitalii / ВБ Мокін / ВБ Мокин / VB Mokin
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів. Навчальний посібник
БІ Мокін, ВБ Мокін, ОБ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2005
39*2005
Математичні методи ідентифікації динамічних систем
БІ Мокін, ВБ Мокін, ОБ Мокін
ВНТУ, 2010
37*2010
Математичні моделі та програми для оцінювання якості річкових вод
ВБ Мокін, БІ Мокін
ВНТУ, 2000
362000
Розробка та впровадження систем документообігу і менеджменту навчального процесу магістерської підготовки
ВБ Мокін, СВ Бевз, СМ Бурбело, ВБ Мокин
ВНТУ, 2006
262006
Комп’ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми
ВБ Мокін, МП Боцула, ГВ Горячев, ОВ Давиденко, АІ Катасонов, ...
Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2005
25*2005
Наукові засади раціонального використання водних ресурсів України за басейновим принципом
ВА Сташук, ВБ Мокін, ВВ Гребінь, ОВ Чунарьов
Херсон : Грінь Д. С., 2014
202014
Моніторинг довкілля: підручник
ВМ Боголюбов, МО Клименко, ВБ Мокін, ТА Сафранов, ОМ Адаменко, ...
ВМ Боголюбов, Клименко МО, Мокін ВБ-Вінниця, 232, 2010
19*2010
Методологія та організація наукових досліджень (в екології)
МО Клименко, ВГ Петрук, ВБ Мокін, НМ Вознюк
Херсон : Олді-плюс, 2012
16*2012
Застосування інноваційних та інформаційних технологій у навчанні магістрантів у ВНТУ (з досвіду роботи)
ВБ Мокін, СВ Бевз, ЛА Мацко
Гуманізм та освіта, 22-25, 2006
162006
Математичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод
ВБ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
152005
Основи науководослідної роботи. Навчальний посібник/Під ред. ВГ Петрука
ВГ Петрук, ЄТ Володарський, ВБ Мокін
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
142005
Інформаційна технологія інтегрування математичних моделей у геоінформаційні системи моніторингу поверхневих вод : монографія
ВБ Мокін, ЄМ Крижановський, МП Боцула
моногр./ВБ Мокін, ЄМ Крижановський, МП Боцула.—Вінниця: ВНТУ, 152, 2011
132011
Новий метод пошуку різноформатної екологічної інформації на основі онтологічної бази даних та її XML-представлення
ВБ Мокін, ЮМ Коновалюк
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 66-69, 2009
112009
Naukovi zasady ratsionalnoho vykorystannia vodnykh resursiv Ukrainy za baseinovym pryntsypom: monohrafiia (Scientific principles of water management Ukraine the basin principle …
VA Stashuk, VB Mokin, VV Hrebin, OV Chunarov
Hrin DS, 2014
92014
Застосування iнновацiйних та iнформацiйних технологiй у навчаннi магiстрантiв у ВНТУ (з досвiду роботи)
ВБ Мокiн, СВ Бевз, ЛА Мацко
Гуманiзм та освiта: VIII мiжнар. наук.-практ. конф, 22, 2006
92006
Розробка комп’ютерних засобів автоматизації процесів вимірювання, накопичення та оброблення параметрів стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів аналітпідрозділами …
ВБ Мокін, ЮЛ Зіскінд, МП Боцула
Матеріали ХІІІ-ої Міжнародної конференції з автоматичного управління …, 2006
92006
Новий підхід до ідентифікації параметрів малих річок за нечіткими експертними оцінками.
ВБ Мокін
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 34-41, 2005
92005
Розробка геоінформаційної системи державного моніторингу довкілля Вінницької області
ВБ Мокін, МП Боцула
Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку, 140-143, 2003
92003
Розробка геоінформаційного автоматизованого гідрологічного бюлетеню Вінницького обласного центру з гідрометеорології
ВБ Мокін, МП Боцула
Геоінформатика, 2003
92003
КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ МЕРЕЖЕЮ МІСТА
ВБ Мокін, ВГ Сторчак
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 78-83, 2009
82009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20