Dmytro Dmytriv, Дмитрів Д.В.
Dmytro Dmytriv, Дмитрів Д.В.
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Розробка конструкції та обґрунтування параметрів малогабаритних кормозмішувачів
ДВ Дмитрів
ступеня канд. техн. наук./ДВ Дмитрів.–Тернопіль, 2001.–20 с, 0
12
Особливості адаптації студентів-іноземців у ВНЗ України
ОР Рогатинська, ДВ Дмитрів
Матеріали Ⅲ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2016
32016
Інформаційні системи в автодорожній галузі: стан і тенденції розвитку
ОА Ковальчик, ДВ Дмитрів
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
12012
Техніко-економічне обгрунтування вибору структури транспортера неперервної дії
ІБ Гевко, ДВ Дмитрів, ОВ Дунін, ОР Рогатинська
Вісник ХДТУСГ ім. П. Василенка, 350-356, 2004
12004
Позиціювання складних рухомих об'єктів
РМ Рогатинський, О Дмитрів, ДВ Дмитрів, Ю Никеруй
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2019
2019
Дослідження потоку вантажу в гвинтових конвеєрах
РМ Рогатинський, О Дмитрів, Д Дмитрів, М Грубенюк
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Професійна підготовка»
ОР Рогатинська, ДВ Дмитрів
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018
2018
Обгрунтування чинників конкурентоспроможності підприємств дорожнього господарства на основі міжнародного досвіду
Д Дмитрів, О Ковальчик, О Рогатинська
Галицький економічний вісник, 50-58, 2018
2018
ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗБОРІВСЬКЕ РАЙОННЕ КОМУНАЛЬНЕ АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗБОРІВРАЙАГРОЛІС»
ЛІ Марущак, ДВ Дмитрів
2018
Інформаційні системи транспортної логістики
ДВ Дмитрів, Р Рогатинська Олена
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Майбутнє економіки в …, 2017
2017
Opracowanie ogólnego modelu funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości na przedsiębiorstwie
R Machuga, DV Dmytriw, HR Rohatynska
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Ймовірнісне моделювання автомобільних вантажопотоків через митний кордон
ДВ Дмитрів, ОР Рогатинська, ЮБ Капаціла
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Аналіз автомобільних вантажопотоків через митний кордон
ДВ Дмитрів, ОР Рогатинська
Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих …, 2016
2016
Методичні вказівки до виконання курсових робіт (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання)
ДВ Дмитрів, ОМ Берестецька
2016
Моделювання розрахунків між суб’єктами економічної діяльності
ГВ Ціх, ДВ Дмитрів, ОР Рогатинська
Тези доповідей VI Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих …, 2016
2016
Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги
РВ Федорович, ТМ Борисова, ОП Бурліцька, НЮ Мариненко, ОІ Міщук, ...
2016
Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти за спеціальністю№ 051 «Економіка» галузі знань№ 05 «Соціальні та поведінкові науки» Кваліфікація: економіст
ДВ Дмитрів, РМ Рогатинський, ОВ Кареліна, ЛЄ Гац
2016
Обґрунтування створення транспортно-логістичного кластеру м. Тернополя
ДВ Дмитрів, ОМ Рогатинська
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Маркетинговий …, 2015
2015
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Управління інноваційними проектами в молочній промисловості»
ДВ Дмитрів
2015
Вплив соціально-відповідальної поведінки бізнесу на фінансові показники компаній на прикладі “Метинвест”
ДВ Дмитрів, ОР Рогатинська
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20