Подписаться
Олег Густера
Олег Густера
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Цифрова економіка
ТІ Олешко, НВ Касьянова, СФ Смерічевський, НО Іванченко, ...
Національний авіаційний університет, 2022
172022
Основні проблеми безпеки IoT в умовах цифровізації економіки України
НО Іванченко, ОМ Густера
Економіка та держава, 50-54, 2019
22019
Ідентифікація хвороб рослин в сільському господарстві з використанням машинного зору
ДМ Квашук, ОМ Густера, ІО Юнашов
Інвестиції: практика та досвід, 60-64, 2020
12020
Економічна інформатика: Лабораторний практикум
ОМ Густера, ОС Подскребко, ДМ Квашук
Національний авіаційний університет, 2021
2021
Забезпечення безпеки малих сільськогосподарських підприємств з використанням технологій машинного зору
НО Іванченко, ОС Подскребко, ОМ Густера
Středoevropský věstník pro vědu a výzkum, 2020
2020
Навчально-методичний комплекс дисципліни" Інтеренет речей"
ОМ Густера, ДМ Квашук, ДМ Квашук
2020
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Економетричні моделі в умовах цифрової економіки»
ОМ Густера, ОС Подскребко, АС Подскребко
2020
Навчально-методичний комплекс дисципліни" Спільна розробка цифрового продукту"
ОМ Густера
2020
Управління інноваційним розвитком соціально-економічних систем
НВ Касьянова, ТІ Олешко, НО Іванченко, ДМ Квашук, ОС Подскребко, ...
Видавництво Ліра-К, 2019
2019
Навчально-методичний комплекс дисципліни" Інформатика"
ОМ Густера
Національний авіаційний університет, 2019
2019
Концепция моделирования проектного управления информационными ресурсами на основе показателей финансового состояния предприятия
ОМ Густера
Культура народов Причерноморья, 2012
2012
Нове в економічній кібернетиці. Вип. 4 Моделі і механізми управління безпекою економічних систем
АС Глебова, ОМ Густера, ДМ Жерлицын, ВЮ Захарченко, БВ Коровій, ...
2011
Нове в економічній кібернетиці. Вип. 2 Моделі інтеграції складних економічних систем
ИА Фрунзе, ЕА Вдовиченко, СВ Мельников, ВІ Давидова, ...
2011
Управление информационными ресурсами в поддержке принятия решений
ОМ Густера
Київський національний університет технологій та дизайну, 2010
2010
Нове в економічній кібернетиці. Вип. 3 Моделювання регіональних економічних систем
ОМ Густера, ИА Фрунзе, ДМ Жерліцин, ДМ Жерліцина, НМ Зайцева, ...
2010
СИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ
ОМ Густера, ИА Фрунзе
ББК У. в661 Н74 Редакційний колектив: ЮГ Лисенко (голова)–член.-кор. НАН …, 2010
2010
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍЯ ²ÎÒ-ПÐÎЄÊҲ ÄËЯ П²ÄÂÈЩÅÍÍЯ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑПÐÎМÎЖÍÎÑÒ² ФÅÐМÅÐÑÜÊÈХ ÃÎÑПÎÄÀÐÑÒÂ
ОМ Густера, РС Ярмоленко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17