Подписаться
Войтко Сергій Васильович / Войтко Сергей Васильевич / Voitko Sergii / Voytko Sergey / Voitko Serhii
Войтко Сергій Васильович / Войтко Сергей Васильевич / Voitko Sergii / Voytko Sergey / Voitko Serhii
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти. Україна в індикаторах сталого розвитку (2013).
А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей, М Згуровський
НТУУ «КПІ» 2, 172, 2014
62*2014
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей (2011 - 2012)
А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей, М Згуровський, інші
НТУУ «КПІ» 1, 328, 2013
62*2013
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Україна в індикаторах сталого розвитку (2011−2012)
А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей, М Згуровський, інші
НТУУ «КПІ» 2, 232, 2012
62*2012
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей
А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей, М Згуровський
НТУУ «КПІ» 1, 255, 2010
62*2010
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз – 2010.
А Болдак, С Войтко, О Гавриш, І Джигирей, М Згуровський
НТУУ «КПІ», 2010
62*2010
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей
А Болдак, С Войтко, І Джигирей, М Згуровський
НТУУ «КПІ» 1, 280, 2009
62*2009
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз – 2009.
А Болдак, С Войтко, І Джигирей, М Згуровський
НТУУ «КПІ» 2, 200, 2009
622009
Міжнародна економіка конспект лекцій
В Герасимчук, С Войтко
Київ НТУУ "КПІ", 2009
36*2009
Міжнародна економіка
ВГ Герасимчук, СВ Войтко
навч. посіб./ВГ Герасимчук, СВ Войтко.–К.:, 302, 2009
362009
Ринок інформаційно-комунікаційних технологій: структура та аналіз
СВ Войтко, ТВ Сакалош
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2007
302007
Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств
СВ Войтко, ТЄ Моісеєнко
www. voytko. kpi. in. ua, 2013
252013
Управління розвитком наукомістких підприємств : монографія
СВ Войтко
К.: ВПІ «Політехніка, 2012
25*2012
Менеджмент у телекомунікаціях: навч. посіб.
СВ Войтко, КП Ангелов
К.: Знання, 2007
202007
Системний аналіз енергетичної безпеки країн: аспект використання відновлювальних джерел енергії
СВ Войтко
Економічний форум, 29-35, 2013
172013
Функціонування, стратегічний розвиток і регулювання відновлюваної енергетики: монографія
ОО Трофименко, СВ Войтко
К.: Альфа Реклама, 2014
162014
Сутність інноваційної активності підприємства та її оцінка
СВ Войтко
152011
Напрями розвитку ІКТ-сфери у забезпеченні належного рівня конкурентоспроможності на міжнародному ринку ІТ-послуг
ОО Кулинич, СВ Войтко
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2014
132014
Ризик-менеджмент сталого розвитку енергетики: інформаційна підтримка прийняття рішень
НВ Караєва, СВ Войтко, ЛВ Сорокіна
www. voytko. kpi. in. ua, 2013
122013
Розробка методики визначення рівня загроз сталому економічному розвитку України
М Згуровський, О Гавриш, В СВ
Економічний вісник НТУУ “КПІ”, 26–33, 2011
122011
Analysis of sustainable development–global and regional contexts
MZ Zgurovsky, AA Boldak, SV Voitko
Kyiv: NTUU KPI, 2010
122010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20