Внукова Наталія Миколаївна, Внукова Наталья Николаевна, Vnukova Nataliya (Natalia)
Внукова Наталія Миколаївна, Внукова Наталья Николаевна, Vnukova Nataliya (Natalia)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / Харківський національний економічний
Підтверджена електронна адреса в hneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики: монографія
НМ Внукова, ВА Смоляк
Х.: ВД «ІНЖЕК, 166-180, 2006
942006
Соціальне страхування: кредитно-модульний курс: навч. посіб
НМ Внукова, НВ Кузьминчук
К.: Центр учбової літератури, 2009
902009
Страхування: теорія та практика
НМ Внукова, ЛВ Временко, ВІ Успаленко
навчально-методичний посібник/НМ Внукова, ВІ Успаленко, ЛВ Временко.-Х …, 2004
892004
Мир лизинга/Н
Н Внукова
Внукова, О. Ольховиков-Х.: Основа, 1994
60*1994
Концептуальные основы формирования трансграничных финансовых кластеров
НН Внукова
Экономическое возрождение России, 23, 2010
402010
Базова методика оцінки економічного ризику підприємств
НМ Внукова, ВА Смоляк
Фінанси України, 15-21, 2002
402002
Основи факторингу: навч. посібник
НМ Внукова
К.: Знання, 1998
351998
Управление развитием рыночной инфраструктуры (методологический и организационный аспект): Монография
НН Внукова
Харьков: Форт 132, 1998
271998
Регіональна інвестиційна політика: проблеми і перспективи
ІП Колот, НМ Внукова, ІП Косарєва
Х.: ТОВ «Модель Всесвіту, 2000
242000
Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах ХХІ століття
Н Внукова
Вища школа, 26-36, 2010
222010
Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств-емітентів
НМ Внукова, НІ Зінченко
Фінанси України, 112-120, 2006
222006
Экономические риски в управленческих решениях
НН Внукова, ВВ Московцев
Липецк: ЛЭГИ, 1998
18*1998
Услуги банков как обеспечение кластерных инициатив трансграничного сотрудничества
Н Внукова
Банкиръ., 2007
162007
Оцінка активів страхових компаній
НМ Внукова, СІ Чернишов, СВ Сокіл
Фінанси України 4, 126-132, 2002
162002
Оцінка можливостей розвитку фінансового лізингу в Україні
НМ Внукова, ОС Бадзим, ВА Череватенко
Актуальні проблеми економіки, 49, 2005
152005
Практика страхового бизнеса
НН Внукова
Либра, 1994
151994
Закордонний досвід формування та розвитку систем страхування сільськогосподарських культур
ММ Александрова
ЖДТУ, 2011
142011
Економiчна оцiнка ризику дiяльностi пiдприємств: проблеми теорiї та практики: монографiя
НМ Внукова, ВА Смоляк
142006
Соціальне страхування. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.050104, 7.050105 усіх форм навчання
НМ Внукова
Харків: Вид. ХДЕУ, 2004
142004
Економіка виробничих послуг
НМ Внукова, НВ Кузьминчук
НВ Кузьминчук. Монографія.–Х.: ТОВ «Модель Всесвіту», 2001.–128 с, 2001
142001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20