Внукова Наталія Миколаївна, Внукова Наталья Николаевна, Vnukova Nataliya (Natalia)
Внукова Наталія Миколаївна, Внукова Наталья Николаевна, Vnukova Nataliya (Natalia)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / Харківський національний економічний
Verified email at hneu.edu.ua
TitleCited byYear
Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики: монографія
НМ Внукова, ВА Смоляк
Х.: ВД «ІНЖЕК, 166-180, 2006
1022006
Страхування: теорія та практика: навчально-методичний посібник
Н Внукова, В Успаленко, Л Временко
952004
Соціальне страхування
НМ Внукова, НВ Кузьминчук
К.: Кондор.—2006.—412 с, 2006
632006
Мир лизинга/Н
Н Внукова
Внукова, О. Ольховиков-Х.: Основа, 1994
62*1994
Концептуальные основы формирования трансграничных финансовых кластеров
НН Внукова
Экономическое возрождение России, 23, 2010
442010
Базова методика оцінки економічного ризику підприємств
НМ Внукова, ВА Смоляк
Фінанси України, 15-21, 2002
422002
Основи факторингу: навч. посібник
НМ Внукова
К.: Знання, 1998
361998
Соціальне страхування: кредитно-модульний курс: навч. посіб
НМ Внукова, НВ Кузьминчук
К.: Центр учбової літератури, 2009
302009
Управление развитием рыночной инфраструктуры (методологический и организационный аспект): Монография
НН Внукова
Харьков: Форт 132, 1998
301998
Регіональна інвестиційна політика: проблеми і перспективи
ІП Колот, НМ Внукова, ІП Косарєва
Х.: ТОВ «Модель Всесвіту, 2000
252000
Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах ХХІ століття
Н Внукова
Вища школа, 26-36, 2010
222010
Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств-емітентів
НМ Внукова, НІ Зінченко
Фінанси України, 112-120, 2006
222006
Услуги банков как обеспечение кластерных инициатив трансграничного сотрудничества
Н Внукова
Банкиръ., 2007
192007
Экономические риски в управленческих решениях
НН Внукова, ВВ Московцев
Липецк: ЛЭГИ, 1998
18*1998
Управління ризиком лізингових операцій
НМ Внукова
Внукова НМ–К, 1997
17*1997
Оцінка можливостей розвитку фінансового лізингу в Україні
НМ Внукова, ОС Бадзим, ВА Череватенко
Актуальні проблеми економіки, 49, 2005
162005
Практика страхового бизнеса
НН Внукова
Либра, 1994
161994
Закордонний досвід формування та розвитку систем страхування сільськогосподарських культур
ММ Александрова
ЖДТУ, 2011
152011
Економiчна оцiнка ризику дiяльностi пiдприємств: проблеми теорiї та практики: монографiя
НМ Внукова, ВА Смоляк
152006
Соціальне страхування. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.050104, 7.050105 усіх форм навчання
НМ Внукова
Харків: Вид. ХДЕУ, 2004
152004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20