Внукова Наталія Миколаївна, Внукова Наталья Николаевна, Vnukova Nataliya (Natalia)
Внукова Наталія Миколаївна, Внукова Наталья Николаевна, Vnukova Nataliya (Natalia)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / Харківський національний економічний
Verified email at hneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Страхування: теорія та практика: навчально-методичний посібник
Н Внукова, В Успаленко, Л Временко
113*2004
Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики: монографія
НМ Внукова, ВА Смоляк
Х.: ІНЖЕК, 2006
1112006
Мир лизинга/Н
Н Внукова
Внукова, О. Ольховиков-Х.: Основа, 1994
63*1994
Соціальне страхування: кредитно-модульний курс: навч. посіб
НМ Внукова, НВ Кузьминчук
К.: Центр учбової літератури, 2009
592009
Концептуальные основы формирования трансграничных финансовых кластеров
НН Внукова
Экономическое возрождение России, 2010
502010
Базова методика оцінки економічного ризику підприємств
НМ Внукова, ВА Смоляк
Фінанси України, 15-21, 2002
47*2002
Соціальне страхування
НМ Внукова, НВ Кузьминчук
К.: Кондор.—2006.—412 с, 2006
382006
Управление развитием рыночной инфраструктуры (методологический и организационный аспект): монография
НН Внукова
Харьков: Форт 132, 1998
341998
Государство и рынок. Механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инновационному развитию
АГ Айрапетова, ТВ Алексашина, ИД Афанасенко, ЮВ Вертакова, ...
Центр научно-информационных технологий Астерион, 2010
322010
Экономические риски в управленческих решениях
НН Внукова, ВВ Московцев
Липецк: ЛЭГИ, 1998
311998
Основи факторингу: навч. посібник
НМ Внукова
К.: Знання, 1998
261998
Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств-емітентів
НМ Внукова, НІ Зінченко
Фінанси України, 112-120, 2006
252006
Регіональна інвестиційна політика: проблеми і перспективи
ІП Колот, НМ Внукова, ІП Косарєва
Х.: ТОВ «Модель Всесвіту, 2000
252000
Услуги банков как обеспечение кластерных инициатив трансграничного сотрудничества
Н Внукова
Банкиръ., 2007
222007
Адаптація вимог Solvency ІІ до умов функціонування страхового ринку України
НМ Внукова, СА Ачкасова, ІВ Скорик
Фінанси України, 76-82, 2013
212013
Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах ХХІ століття
Н Внукова
Вища школа, 26-36, 2010
202010
Ринок фінансових послуг: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
НМ Внукова, ВІ Грачов, НВ Кузьминчук
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2004
19*2004
Практика страхового бизнеса
НН Внукова
Либра, 1994
181994
Економiчна оцiнка ризику дiяльностi пiдприємств: проблеми теорiї та практики: монографiя
НМ Внукова, ВА Смоляк
172006
Кредитно-рейтингова оцінка як інструмент ринку цінних паперів
НІ Притула
Рукопис: дисертація на здобуття нау кового ступеня кандидата економічних …, 2008
162008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20