Внукова Наталія Миколаївна, Внукова Наталья Николаевна, Vnukova Nataliya (Natalia)
Внукова Наталія Миколаївна, Внукова Наталья Николаевна, Vnukova Nataliya (Natalia)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / Харківський національний економічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Страхування: теорія та практика: навчально-методичний посібник
Н Внукова, В Успаленко, Л Временко
113*2004
Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики: монографія
НМ Внукова, ВА Смоляк
Х.: ІНЖЕК, 2006
1122006
Соціальне страхування: кредитно-модульний курс: навч. посіб
НМ Внукова, НВ Кузьминчук
К.: Центр учбової літератури, 2009
672009
Мир лизинга/Н
Н Внукова
Внукова, О. Ольховиков-Х.: Основа, 1994
66*1994
Концептуальные основы формирования трансграничных финансовых кластеров
НН Внукова
Экономическое возрождение России, 2010
612010
Базова методика оцінки економічного ризику підприємств
НМ Внукова, ВА Смоляк
Фінанси України, 15-21, 2002
492002
Основи факторингу: Навчальний посібник
НМ Внукова
К.: Товариство «Знання», КОО, 1998
461998
Соціальне страхування
НМ Внукова, НВ Кузьминчук
К.: Кондор.—2006.—412 с, 2006
422006
Управление развитием рыночной инфраструктуры (методологический и организационный аспект): монография
НН Внукова
Харьков: Форт 132, 1998
371998
Экономические риски в управленческих решениях
НН Внукова, ВВ Московцев
Липецк: ЛЭГИ, 1998
371998
Государство и рынок. Механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инновационному развитию
АГ Айрапетова, ТВ Алексашина, ИД Афанасенко, ЮВ Вертакова, ...
Центр научно-информационных технологий Астерион, 2010
362010
Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств-емітентів
НМ Внукова, НІ Зінченко
Фінанси України, 112-120, 2006
282006
Регіональна інвестиційна політика: проблеми і перспективи
ІП Колот, НМ Внукова, ІП Косарєва
Х.: ТОВ «Модель Всесвіту, 2000
242000
Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах ХХІ століття
Н Внукова
Вища школа, 26-36, 2010
222010
Strakhuvannia: teoriia ta praktyka [Insurance: Theory and Practice]
NМ Vnukova, LV Vremenko, VI Uspalenko
Kh.: Burun knyha, 2009
22*2009
Услуги банков как обеспечение кластерных инициатив трансграничного сотрудничества
Н Внукова
Банкиръ., 2007
222007
Економiчна оцiнка ризику дiяльностi пiдприємств: проблеми теорiї та практики: монографiя
НМ Внукова, ВА Смоляк
212006
Іпотечний ринок: теорія та практика: монографія
НМ Внукова, ОЄ Бажанов
Х.: ВД «ІНЖЕК 192, 2008
192008
Оцінка активів страхових компаній
НМ Внукова, СІ Чернишов, СВ Сокіл
Фінанси України 4, 126-132, 2002
192002
Банківські операції: розрахункове та кредитне обслуговування підприємств: навчальний посібник.
НМ Внукова
Х: ВАТ «Модель Всесвіту», 2002.–512 с, 2002
18*2002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20