Подписаться
Внукова Наталія Миколаївна, Внукова Наталья Николаевна, Vnukova Nataliya (Natalia)
Внукова Наталія Миколаївна, Внукова Наталья Николаевна, Vnukova Nataliya (Natalia)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / Харківський національний економічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Страхування: теорія та практика
НМ Внукова, ЛВ Временко, ВІ Успаленко
навчально-методичний посібник/НМ Внукова, ВІ Успаленко, ЛВ Временко.-Х …, 2004
122*2004
Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики: монографія
НМ Внукова, ВА Смоляк
Х.: ІНЖЕК, 2006
1172006
Мир лизинга/Н
Н Внукова
Внукова, О. Ольховиков-Х.: Основа, 1994
74*1994
Соціальне страхування: кредитно-модульний курс: навч. посіб
НМ Внукова, НВ Кузьминчук
К.: Центр учбової літератури, 2009
732009
Концептуальные основы формирования трансграничных финансовых кластеров
НН Внукова
Экономическое возрождение России, 100-109, 2010
652010
Базова методика оцінки економічного ризику підприємств
НМ Внукова, ВА Смоляк
Фінанси України, 15-21, 2002
54*2002
Соціальне страхування
НМ Внукова, НВ Кузьминчук
К.: Кондор.—2006.—412 с, 2006
472006
Основи факторингу: навч. посібник
НМ Внукова
К.: Знання, 1998
361998
Управление развитием рыночной инфраструктуры (методологический и организационный аспект): монография
НН Внукова
Харьков: Форт 132, 1998
361998
Экономические риски в управленческих решениях
НН Внукова, ВВ Московцев
Липецк: ЛЭГИ, 1998
361998
Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств-емітентів
НМ Внукова, НІ Зінченко
Фінанси України, 112-120, 2006
312006
Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викликах ХХІ століття
Н Внукова
Вища школа, 26-36, 2010
272010
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
НМ Внукова
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series …, 2018
26*2018
Регіональна інвестиційна політика: проблеми і перспективи
ІП Колот, НМ Внукова, ІП Косарєва
Х.: ТОВ «Модель Всесвіту, 2000
252000
Information management: The key driver of the economic system’s development
R Bacho, R Pukala, S Hlibko, N Vnukova, P Pola
Bacho, R., Pukala, R., Hlibko, S., Vnukova, N., Pola, P.(2019). Information …, 2019
232019
Услуги банков как обеспечение кластерных инициатив трансграничного сотрудничества
Н Внукова
Банкиръ., 2007
222007
Фінансові аспекти ломбардної діяльності
НМ Внукова
Харків: ТО Ексклюзив, 2013
21*2013
Ринок фінансових послуг
НМ Внукова, ВІ Грачов, НВ Кузьминчук
Х.: Інжек, 2004
21*2004
Strakhuvannia: teoriia ta praktyka [Insurance: Theory and Practice]
NM Vnukova, VІ Uspalenko, LV Vremenko
Kharkiv: Vyd-vo «Burun Knyha»[in Ukrainian], 2004
21*2004
Соціальне страхування. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.050104, 7.050105 усіх форм навчання
НМ Внукова
Харків: Вид. ХДЕУ, 2004
212004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20