Подписаться
Федосов Віктор Михайлович / ORCID 0000-0003-1092-4218
Федосов Віктор Михайлович / ORCID 0000-0003-1092-4218
Другие именаViktor Fedosov, W Fedosow, VM Fedosov
Заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., Professor of Finance, КНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)«Шляхом європейської інтеграції»
АС Гальчинський, ВМ Геєць, ЕМ Лібанова, ВМ Федосов, та ін.
К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004
1422*2004
Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: монографія
В Федосов, В Опарін, С Льовочкін
К.: КНЕУ 387, 2002
584*2002
Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки : [підручник] / Шарль Бланкарт ; за наук. ред. В. М. Федосова; [авт. передм. В. М. Федосов]
Ш Бланкарт, CB Blankart, ...
К.: Либідь, 2000
559*2000
Енциклопедія банківської справи України
ВС Стельмах, ВМ Федосов, та ін.
К.: Молодь, Ін Юре, 2001
526*2001
Фінанси зарубіжних корпорацій : підручник ; [авт. вступу проф. В. М. Федосов]
ВМ Суторміна, ВМ Федосов / Вступ
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
4102004
Фінанси / Пер. з англ. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка; наук. ред. В.М. Федосов
Е Нікбахт, А Гроппеллі
К.: Основи 436, 1993
357*1993
Основні проблеми економіки розвитку
ДМ Майєр, ДЕ Раух, А Філіпенко, В Федосов (Розд. 11, вибірка 11.4)
К.: Либідь, 2003
340*2003
Банківська енциклопедія. Фінанси, фінансова система та ін. статті
СГ Арбузов, ВМ Опарін, ВМ Федосов, СІ Юрій, та ін.
К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 371, 2011
312*2011
Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку. Матеріали наукової конференції
БЕ Патон, ВГ Бодров, СВ Льовочкін, ВМ Федосов, та ін.
Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку, 2001
297*2001
Держава–податки–бізнес:(із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки):[монографія]
ВМ Суторміна, ВМ Федосов, ВЛ Андрущенко
К.: Либідь, 50, 1992
280*1992
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, VM Fedosov, ВМ Федосов, ОР Романенко, O Romanenko, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
256*2004
Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. ВМ Федосова, СІ Юрія
ПІ Юхименко, ВМ Федосов, ЛЛ Лазебник
К.: ЦУЛ, 2010
231*2010
Бюджетна система: підруч. / За наук. ред. ВМ Федосова, СІ Юрія
ВМ Федосов, СІ Юрій
К.: Центр учбов. літератури, 2012-871, 2012
210*2012
Фінанси
СІ Юрій, ВМ Федосов, ЛМ Алексеєнко, ВГ Дем'янишин, ОМ Десятнюк, ...
К.: Знання, 2012
1742012
Finansy
S Yuriy, V Fedosov, L Alekseyenko
K.“Znannya, 30-40, 2008
155*2008
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)«Шляхом європейської інтеграції»
АС Гальчинський, ВМ Геєць, СГ Бабенко, ЯБ Базилюк, БВ Буркинський
К.: ІВЦ Держкомстату України 416, 2004
1482004
Фінансова думка України [Текст] : у 3 т. / Т. 3, ч. 1 та ч. 2: Хрестоматія / авт.-упоряд. С.І. Юрій, С.В. Льовочкін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко ; за наук. ред. проф. В.М …
СІ Юрій, СВ Льовочкін, ВМ Федосов, ПІ Юхименко
К.: Кондор: Тернопіль: Економічна думка 3, 1206 с., 2010
139*2010
Теорія фінансів: підручник
ПІ Юхименко, ВМ Федосов, ЛЛ Лазебник
К.: Центр учбової літератури, 2010
1372010
Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України. Матеріали науково-практичної конференції
АС Гальчинський (голова ред. кол.), ВМ Геець, АМ Гуржій, ...
Київ: НТУУ" КПІ, 2003
134*2003
Banking encyclopedia
SH Arbuzov, YV Kolobov, VI Mishchenko, SV Naumenkova
Kiev: Knowledge (in Ukrainian), 2011
123*2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20