Viktor Fedosov / Федосов Віктор Михайлович / ORCID 0000-0003-1092-4218
Viktor Fedosov / Федосов Віктор Михайлович / ORCID 0000-0003-1092-4218
Завідувач кафедри фінансів, Professor of Finance, КНЕУ, http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1257938
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки)«Шляхом європейської інтеграції»
АС Гальчинський, ВМ Геєць, ЕМ Лібанова, ВМ Федосов, та ін.
К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004
1309*2004
Енциклопедія банківської справи України
ВС Стельмах, ВМ Федосов, та ін.
К.: Молодь, Ін Юре, 2001
480*2001
Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: монографія
В Федосов, В Опарін, С Льовочкін
К.: КНЕУ 387, 2002
479*2002
Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки : [підручник] / Шарль Бланкарт ; за наук. ред. В. М. Федосова; [авт. передм. В. М. Федосов]
Ш Бланкарт, CB Blankart, ...
К.: Либідь, 2000
438*2000
Фінанси : Підручник / За наук. ред. Федосова В.М. ; пер. з англ. В.Ф. Овсієнка та В.Я. Мусієнка
Е Нікбахт, А Гроппеллі
К.: Вік, Глобус, 383 с., 1992
328*1992
Фінанси зарубіжних корпорацій : підручник ; [авт. вступу проф. В. М. Федосов]
ВМ Суторміна, ВМ Федосов / Вступ
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
3262004
Банківська енциклопедія. Фінанси, фінансова система та ін. статті
СГ Арбузов, ВМ Опарін, ВМ Федосов, СІ Юрій, та ін.
К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 371, 2011
267*2011
Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. ВМ Федосова, СІ Юрія
ПІ Юхименко, ВМ Федосов, ЛЛ Лазебник
К.: ЦУЛ, 2010
249*2010
Фінанси: підручник
СІ Юрій, ВМ Федосов
К.: Знання 611, 2008
247*2008
Держава–податки–бізнес:(із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки):[монографія]
ВМ Суторміна, ВМ Федосов, ВЛ Андрущенко
К.: Либідь, 50, 1992
247*1992
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, VM Fedosov, ВМ Федосов, ОР Романенко, O Romanenko, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
236*2004
Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку. Матеріали наукової конференції
БЕ Патон, ВГ Бодров, СВ Льовочкін, ВМ Федосов, та ін.
Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку, 2001
233*2001
Бюджетна система: підруч. / За наук. ред. ВМ Федосова, СІ Юрія
ВМ Федосов, СІ Юрій
К.: Центр учбов. літератури, 2012-871, 2012
181*2012
Основні проблеми економіки розвитку // Концептуальні основи фінансової стратегії економічного зростання в Україні
ДМ Майєр, ДЕ Раух, А Філіпенко, В Федосов (Розд. 11, вибірка 11.4)
К.: Либідь, 2003
157*2003
Finansy
S Yuriy, V Fedosov, L Alekseyenko
K.“Znannya, 30-40, 2008
141*2008
Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку
ВМ Федосов, ВМ Опарін, СВ Льовочкін
Фінанси України, 3-21, 2008
98*2008
Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії
ВМ Федосов, ТС Бабич
Фінанси України, 3-23, 2008
91*2008
Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України. Матеріали науково-практичної конференції
АС Гальчинський (голова ред. кол.), ВМ Геець, АМ Гуржій, ...
Київ: НТУУ" КПІ, 2003
87*2003
Податкова система України: підручник
ВМ Федосов, ВМ Опарін, ГО П’ятаченко
К.: Либідь, 1994
85*1994
Українська Радянська Енциклопедія : [у 12 т.] / Т. 11, кн. 1 : Стодола-Фітогеографія – 2-ге вид. Фінансова політика [Текст] / В. М. Федосов
МП Бажан (гол. ред.), ВМ Федосов, та ін.
К.: Головна ред. Укр. Рад. Енциклопедії, 1984
81*1984
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20