Галина Нестеренко
Галина Нестеренко
професор кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особистість у нелінійному суспільстві: монографія
ГО Нестеренко
Запоріжжя: Просвіта 140, 7, 2004
722004
Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення:[монографія]
ГО Нестеренко
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2007
392007
Синергетичний вимір самореалізації особистості в умовах трансформації суспільства
ГО Нестеренко
ступеня канд. філос. наук: спец 09.00. 03 “Соціальна філософія та філософія …, 2003
332003
Сучасні соціальні мережі як інструмент неформальної освіти
ГО Нестеренко, ОВ Тишкова
ВІР УАН, 2011
182011
Можливості самореалізації особистості в контексті синергетичної моделі вищої освіти
Г Нестеренко
Вища освіта України, 20-26, 2004
172004
Самовідтворення української політичної нації: принципи та механізми
ГО Нестеренко
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2009
162009
Персонал: управління на засадах самоорганізації: навчальний посібник
ГО Нестеренко
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2010
122010
Роль системи освіти у становленні української політичної нації
Г Нестеренко
Філософія освіти, 2006
122006
До уточнення поняття «корпоративна культура»
ГО Нестеренко
Нова парадигма: Альманах проблеми економіки, 52-58, 2003
82003
Інноваційна спрямованість підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ
ГО Нестеренко
ВІР УАН, 2012
32012
Особистiсть у нелiнiйному суспiльствi
ГО Нестеренко
Просвiта, 2004
32004
Diversity management strategies for the adaptation of educational systems to the challenges of social marginalization
YY Galyna Nesterenko
IDE-Online Journal (International Dialogues on Education: Past and Present …, 2016
2*2016
Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства
ВП Бех, ГО Нестеренко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
22011
Філософія «м’якого» управління
ГО Нестеренко, ЄА Нестеренко
ВІР УАН, 2010
22010
Самореалізація особистості як складова процесу самоорганізації її сутнісних сил
ГО Нестеренко
Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини …, 2002
22002
Аксіологія інклюзивної освіти та педагогіки гетерогенності
Г Нестеренко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 53-66, 2016
12016
Саморегуляція соціального організму країни
ВП Бех, НВ Крохмаль, ГО Нестеренко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
12010
«НОВА ПАРАДИГМА» ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІХ РОЗБУДОВ (огляд статей із проблематики філософії освіти в журналі «Нова парадигма»)
Г Нестеренко
Філософія освіти, 2007
12007
Примордіалістські та модерністські теорії нації: суперечливість чи взаємодоповнення?
ГО Нестеренко
Культурологічний вісник, 156-164, 2005
12005
Термінологія кадрового менеджменту й кадрового діловодства: проблемні аспекти та їх вплив на практику
НГ О.
Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / за …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20