Боровик П.М. / Петр Боровик (Borovyk P.M.) orcid.org/0000-0001-7971-1718
Боровик П.М. / Петр Боровик (Borovyk P.M.) orcid.org/0000-0001-7971-1718
Уманський національний університет садівництва
Verified email at mediat.com.ua - Homepage
TitleCited byYear
Податкова система: навч. посіб.
ПК Бечко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
212006
Проблеми акцизного оподаткування в Україні
ПМ Боровик, ВО Ладиженська
Экономический вестник Донбасса, 2011
202011
Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та шляхи його вдосконалення
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ММ Уманець
Сталий розвиток економіки, 328-333, 2013
182013
Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи
ПДЮ Непочатенко О.О., Боровик П.М.
Економіка. Управління. Інновації., nbuv.gov.ua/ UJRN/eui_2016_1_16.pdf, 2016
142016
Науково-практичний коментар до Податкового Кодексу України: в 3 т.
КМЯ Азарова]
Ірпінь. : Національний університет державної податкової служби 3, 537-546., 2010
132010
Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів
МКМ Боровик П.М., Ролінський О.В.
Облік і фінанси, 51-57, 2015
11*2015
Напрями вдосконалення механізмів справляння земельних податкових платежів в аграрній сфері
ЛД ТУЛУШ, ПМ БОРОВИК, ІВ МЕРЕЖКО
Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного …, 2012
92012
Спеціальні податкові режими як інструменти державного регулювання діяльності агроформувань
ПМ Боровик, СМ Подзігун
Інноваційна економіка, 17, 2010
92010
Проблеми податкового регулювання земельних відносин в агросфері в умовах євроінтеграції
БСМ Боровик П.М., Бечко П.К.
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні …, 2014
82014
Напрямки розвитку земельного оподаткування
ПМ Боровик
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Л. Українки …, 2010
82010
Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку
ПМ Боровик, ВП Бечко, ЯВ Яценко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
72013
Посилення ролі податкових джерел фінансування сільських соціально-культурних закладів
ПОВ Боровик П.М., Тригубенко О.С.
Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 259-263, 2011
72011
Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ТО Таран
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2016
62016
Оподаткування прибутку підприємств в Україні
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, БР Щепелюк
Економіка. Управління. Інновації, 2015
62015
Реформований механізм оподаткування малого бізнесу в Україні: проблеми та перспективи розвитку
ПМ Боровик, БB Фрате
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2014
62014
Казначейське виконання місцевих бюджетів: проблеми та шляхи їх вирішення
КМЮ Боровик П.М., Козлова І.М.
Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України …, 2013
6*2013
Ресурсні платежі як важелі державного регулювання процесів вітчизняного природокористування
ЗОА Тулуш Л.Д., Боровик П.М.
Національна бібліотека України імені ВІ Вернадського–[Електронний ресурс …, 2010
6*2010
Фіскальне регулювання монополізаційних процесів з сільськогосподарськими угіддями
ПМ Боровик
Наука й економіка, 9-12, 2009
62009
Вдосконалення підходів до визначення бази земельного оподаткування
БПМ Тулуш Л.Д.
Облік і фінанси АПК, 115-123., 2007
62007
Проблеми адміністрування та напрями вдосконалення механізму справляння єдиного податку в Україні
П Боровик, С Колотуха, В Бечко
Бухгалтерський облік і аудит, 14-19, 2015
52015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20