Боровик П.М. / Петр Боровик (Borovyk P.M.) orcid.org/0000-0001-7971-1718
Боровик П.М. / Петр Боровик (Borovyk P.M.) orcid.org/0000-0001-7971-1718
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в mediat.com.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та шляхи його вдосконалення
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ММ Уманець
Сталий розвиток економіки, 328-333, 2013
192013
Податкова система: навч. посіб.
ПК Бечко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
192006
Проблеми акцизного оподаткування в Україні
ПМ Боровик, ВО Ладиженська
Экономический вестник Донбасса, 2011
182011
Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів
МКМ Боровик П.М., Ролінський О.В.
Облік і фінанси, 51-57, 2015
12*2015
Науково-практичний коментар до Податкового Кодексу України: в 3 т.
КМЯ Азарова]
Ірпінь. : Національний університет державної податкової служби 3, 537-546., 2010
122010
Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи
ПДЮ Непочатенко О.О., Боровик П.М.
Економіка. Управління. Інновації., nbuv.gov.ua/ UJRN/eui_2016_1_16.pdf, 2016
112016
Проблеми податкового регулювання земельних відносин в агросфері в умовах євроінтеграції
БСМ Боровик П.М., Бечко П.К.
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні …, 2014
92014
Напрями вдосконалення механізмів справляння земельних податкових платежів в аграрній сфері
ЛД ТУЛУШ, ПМ БОРОВИК, ІВ МЕРЕЖКО
Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного …, 2012
92012
Спеціальні податкові режими як інструменти державного регулювання діяльності агроформувань
ПМ Боровик, СМ Подзігун
Інноваційна економіка, 17, 2010
82010
Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку
ПМ Боровик, ВП Бечко, ЯВ Яценко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
72013
Посилення ролі податкових джерел фінансування сільських соціально-культурних закладів
ПОВ Боровик П.М., Тригубенко О.С.
Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 259-263, 2011
72011
Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ТО Таран
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2016
62016
Казначейське виконання місцевих бюджетів: проблеми та шляхи їх вирішення
КМЮ Боровик П.М., Козлова І.М.
Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України …, 2013
6*2013
Ресурсні платежі як важелі державного регулювання процесів вітчизняного природокористування
ЗОА Тулуш Л.Д., Боровик П.М.
Національна бібліотека України імені ВІ Вернадського–[Електронний ресурс …, 2010
6*2010
Напрямки розвитку земельного оподаткування
ПМ Боровик
Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum …, 2010
62010
Фіскальне регулювання монополізаційних процесів з сільськогосподарськими угіддями
ПМ Боровик
Наука й економіка, 9-12, 2009
62009
Вдосконалення підходів до визначення бази земельного оподаткування
БПМ Тулуш Л.Д.
Облік і фінанси АПК, 115-123., 2007
62007
Реформований механізм оподаткування малого бізнесу в Україні: проблеми та перспективи розвитку
ПМ Боровик, БB Фрате
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2014
52014
Перспективи розвитку казначейської системи касового виконання бюджетів
ПМ Боровик, ВС Вишнева
Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал, С. 240-245, 2012
5*2012
Посилення впливу системи оподаткування на соціально-економічний розвиток сільських територій
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ОС Тригубенко
Облік і фінанси, 102-109, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20