Подписаться
Боровик П.М. / Петр Боровик (Borovyk P.M.) orcid.org/0000-0001-7971-1718
Боровик П.М. / Петр Боровик (Borovyk P.M.) orcid.org/0000-0001-7971-1718
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене mediat.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкова система: навч. посіб.
ПК Бечко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
93*2006
Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи
ПДЮ Непочатенко О.О., Боровик П.М.
Економіка. Управління. Інновації., nbuv.gov.ua/ UJRN/eui_2016_1_16.pdf, 2016
262016
Проблеми акцизного оподаткування в Україні
ПМ Боровик, ВО Ладиженська
Экономический вестник Донбасса, 103-107, 2011
242011
Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та шляхи його вдосконалення
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ММ Уманець
Сталий розвиток економіки, 328-333, 2013
222013
Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів
МКМ Боровик П.М., Ролінський О.В.
Облік і фінанси, 51-57, 2015
182015
Напрями вдосконалення механізмів справляння земельних податкових платежів в аграрній сфері
ЛД ТУЛУШ, ПМ БОРОВИК, ІВ МЕРЕЖКО
Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного …, 2012
162012
Науково-практичний коментар до Податкового Кодексу України: в 3 т.
КМЯ Азарова]
Ірпінь. : Національний університет державної податкової служби 3, 537-546., 2010
152010
Ресурсні платежі як важелі державного регулювання процесів вітчизняного природокористування
ЗОА Тулуш Л.Д., Боровик П.М.
Національна бібліотека України імені ВІ Вернадського–[Електронний ресурс …, 2010
10*2010
Оподаткування прибутку підприємств в Україні
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, БР Щепелюк
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2015
92015
Проблеми податкового регулювання земельних відносин в агросфері в умовах євроінтеграції
БСМ Боровик П.М., Бечко П.К.
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні …, 2014
9*2014
Реформований механізм оподаткування малого бізнесу в Україні: проблеми та перспективи розвитку
ПМ Боровик, БB Фрате
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 98-104, 2014
92014
Спеціальні податкові режими як інструменти державного регулювання діяльності агроформувань
ПМ Боровик, СМ Подзігун
Інноваційна економіка, 17, 2010
92010
Напрямки розвитку земельного оподаткування
ПМ Боровик
Збірник наукових праць «Економічні науки».–Серія «Облік і фінанси».–Випуск 4 …, 2010
92010
Недоліки оновленого механізму справляння податку на прибуток підприємств
БП М., ПМС Гузар Б.С.
Херсон: науковий журнал" Молодий вчений", 2015
8*2015
Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку
ПМ Боровик, ВП Бечко, ЯВ Яценко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
82013
Вдосконалення підходів до визначення бази земельного оподаткування
БПМ Тулуш Л.Д.
Облік і фінанси АПК, 115-123., 2007
82007
Пряме оподаткування суб’єктів малого підприємництва
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, БС Гузар
Облік і фінанси, 81-87, 2013
72013
Посилення ролі податкових джерел фінансування сільських соціально-культурних закладів
ПОВ Боровик П.М., Тригубенко О.С.
Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 259-263, 2011
72011
Казначейське виконання місцевих бюджетів: проблеми та шляхи їх вирішення
КМЮ Боровик П.М., Козлова І.М.
Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України …, 2013
6*2013
Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку
ОО Непочатенко, СМ Колотуха, ПМ Боровик, БС Гузар
Економіка АПК, 42-52, 2017
52017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20