Боровик П.М. / Петр Боровик (Borovyk P.M.) orcid.org/0000-0001-7971-1718
Боровик П.М. / Петр Боровик (Borovyk P.M.) orcid.org/0000-0001-7971-1718
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене mediat.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкова система: навч. посіб.
ПК Бечко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
79*2006
Проблеми акцизного оподаткування в Україні
ПМ Боровик, ВО Ладиженська
Экономический вестник Донбасса, 2011
202011
Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та шляхи його вдосконалення
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ММ Уманець
Сталий розвиток економіки, 328-333, 2013
192013
Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи
ПДЮ Непочатенко О.О., Боровик П.М.
Економіка. Управління. Інновації., nbuv.gov.ua/ UJRN/eui_2016_1_16.pdf, 2016
182016
Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів
МКМ Боровик П.М., Ролінський О.В.
Облік і фінанси, 51-57, 2015
17*2015
Науково-практичний коментар до Податкового Кодексу України: в 3 т.
КМЯ Азарова]
Ірпінь. : Національний університет державної податкової служби 3, 537-546., 2010
132010
Напрями вдосконалення механізмів справляння земельних податкових платежів в аграрній сфері
ЛД ТУЛУШ, ПМ БОРОВИК, ІВ МЕРЕЖКО
Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного …, 2012
102012
Проблеми податкового регулювання земельних відносин в агросфері в умовах євроінтеграції
БСМ Боровик П.М., Бечко П.К.
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні …, 2014
9*2014
Ресурсні платежі як важелі державного регулювання процесів вітчизняного природокористування
ЗОА Тулуш Л.Д., Боровик П.М.
Національна бібліотека України імені ВІ Вернадського–[Електронний ресурс …, 2010
9*2010
Спеціальні податкові режими як інструменти державного регулювання діяльності агроформувань
ПМ Боровик, СМ Подзігун
Інноваційна економіка, 17, 2010
82010
Реформований механізм оподаткування малого бізнесу в Україні: проблеми та перспективи розвитку
ПМ Боровик, БB Фрате
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2014
72014
Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку
ПМ Боровик, ВП Бечко, ЯВ Яценко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
72013
Посилення ролі податкових джерел фінансування сільських соціально-культурних закладів
ПОВ Боровик П.М., Тригубенко О.С.
Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 259-263, 2011
72011
Напрямки розвитку земельного оподаткування
ПМ Боровик
Збірник наукових праць «Економічні науки».–Серія «Облік і фінанси».–Випуск 4 …, 2010
72010
Вдосконалення підходів до визначення бази земельного оподаткування
БПМ Тулуш Л.Д.
Облік і фінанси АПК, 115-123., 2007
72007
Недоліки оновленого механізму справляння податку на прибуток підприємств
БП М., ПМС Гузар Б.С.
Херсон: науковий журнал" Молодий вчений", 2015
6*2015
Пряме оподаткування суб’єктів малого підприємництва
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, БС Гузар
Облік і фінанси, 81-87, 2013
62013
Проблеми адміністрування та напрями вдосконалення механізму справляння єдиного податку в Україні
П Боровик, С Колотуха, В Бечко
Бухгалтерський облік і аудит, 14-19, 2015
52015
Посилення впливу системи оподаткування на соціально-економічний розвиток сільських територій
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ОС Тригубенко
Облік і фінанси, 102-109, 2012
52012
Фіскальне регулювання монополізаційних процесів з сільськогосподарськими угіддями
ПМ Боровик
Наука й економіка, 9-12, 2009
52009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20