Боровик П.М. / Петр Боровик (Borovyk P.M.) orcid.org/0000-0001-7971-1718
Боровик П.М. / Петр Боровик (Borovyk P.M.) orcid.org/0000-0001-7971-1718
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в mediat.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Податкова система: навч. посіб.
ПК Бечко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
94*2006
Оновлений механізм справляння податку на доходи фізичних осіб: проблеми та перспективи
ПДЮ Непочатенко О.О., Боровик П.М.
Економіка. Управління. Інновації., nbuv.gov.ua/ UJRN/eui_2016_1_16.pdf, 2016
212016
Проблеми акцизного оподаткування в Україні
ПМ Боровик, ВО Ладиженська
Экономический вестник Донбасса, 2011
202011
Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та шляхи його вдосконалення
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ММ Уманець
Сталий розвиток економіки, 328-333, 2013
182013
Науково-практичний коментар до Податкового Кодексу України: в 3 т.
КМЯ Азарова]
Ірпінь. : Національний університет державної податкової служби 3, 537-546., 2010
122010
Вітчизняна практика та зарубіжний досвід бюджетних відносин на рівні місцевих бюджетів
МКМ Боровик П.М., Ролінський О.В.
Облік і фінанси, 51-57, 2015
11*2015
Недоліки сучасного вітчизняного механізму справляння акцизного податку
ПМ Боровик, ВП Бечко, ЯВ Яценко
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
112013
Напрями вдосконалення механізмів справляння земельних податкових платежів в аграрній сфері
ЛД ТУЛУШ, ПМ БОРОВИК, ІВ МЕРЕЖКО
Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного …, 2012
112012
Спеціальні податкові режими як інструменти державного регулювання діяльності агроформувань
ПМ Боровик, СМ Подзігун
Інноваційна економіка, 17, 2010
92010
Оподаткування прибутку підприємств в Україні
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, БР Щепелюк
Економіка. Управління. Інновації, 2015
82015
Проблеми податкового регулювання земельних відносин в агросфері в умовах євроінтеграції
БСМ Боровик П.М., Бечко П.К.
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні …, 2014
8*2014
Напрямки розвитку земельного оподаткування
ПМ Боровик
Збірник наукових праць «Економічні науки».–Серія «Облік і фінанси».–Випуск 4 …, 2010
82010
Акцизне оподаткування в Україні: сучасні проблеми та перспективи подальшого використання
ОО Непочатенко, ПМ Боровик, ТО Таран
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2016
72016
Посилення ролі податкових джерел фінансування сільських соціально-культурних закладів
ПОВ Боровик П.М., Тригубенко О.С.
Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 259-263, 2011
72011
Вдосконалення підходів до визначення бази земельного оподаткування
БПМ Тулуш Л.Д.
Облік і фінанси АПК, 115-123., 2007
72007
Реформований механізм оподаткування малого бізнесу в Україні: проблеми та перспективи розвитку
ПМ Боровик, БB Фрате
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2014
62014
Ресурсні платежі як важелі державного регулювання процесів вітчизняного природокористування
ЗОА Тулуш Л.Д., Боровик П.М.
Національна бібліотека України імені ВІ Вернадського–[Електронний ресурс …, 2010
6*2010
Фіскальне регулювання монополізаційних процесів з сільськогосподарськими угіддями
ПМ Боровик
Наука й економіка, 9-12, 2009
62009
Проблеми адміністрування та напрями вдосконалення механізму справляння єдиного податку в Україні
П Боровик, С Колотуха, В Бечко
Бухгалтерський облік і аудит, 14-19, 2015
52015
Вдосконалення механізму податкового регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів
ПМ Боровик, СМ Колотуха, ВП Бечко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20