Олександр Григорович Череп
Олександр Григорович Череп
Запорізький національний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційний розвиток промислових підприємств: аналіз та оцінки: монографія
МП Войнаренко, АВ Череп, ЛГ Олейнікова
Хмельницький: ХНУ, 2010
402010
Управління фінансово-економічною безпекою підприємств в Україні
ОГ Череп, ЗП Урусова, АА Урусов
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 328-330, 2012
262012
Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінні підприємством
ОЮ СтреМидлО, ОГ Череп
Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму, 4, 2011
172011
Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні
ОГ Череп, А Полякова
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 84-89, 2013
132013
Методика проведення аудиту запасів на великих промислових підприємствах
ОГ Череп, ІВ Буряк
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 197-200, 2010
122010
Інноваційний менеджмент: підручник
АВ Череп, ТВ Пуліна, ОГ Череп
К.: Кондор, 2016
112016
Моделі і методи логістичного управління суб’єктами господарювання й економікою регіону: монографія
РР Ларіна, ОГ Череп, ІЮ Грішин, АО Ілаєва
Сімферополь: Аріал, 2011
102011
Логістичний підхід до управління макро-і мікроекономічними системами
РР Ларіна, ОГ Череп
102011
Удосконалення оптимізації витрат на складування матеріально-технічних запасів на підприємствах
ОГ Череп
Формування ринкових відносин в Україні, 163-166, 2010
92010
Управління інноваційним розвитком підприємства на основі реінжинірингу: монографія
АВ Череп, ЛГ Олейнікова, ОГ Череп, ОВ Ткаченко
Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2009
82009
Логiстичний пiдхiд до управлiння макро-i мiкроекономiчними системами
РР Ларина, ОГ Череп, ОА Лисенко
Запорiжський нацiональний унiверситет, 2011
72011
Аналіз методичних підходів до оцінювання ефективності управління збутовою діяльністю
ОГ Череп
Економічний аналіз, 318-324, 2018
52018
Вдосконалення системи управління персоналом з урахуванням зарубіжного досвіду
ОГ Череп
Актуальні питання економіки праці та сучасні проблеми управління персоналом …, 2011
52011
Формування інвестиційної політики з метою забезпечення конкурентоспроможності економіки держави
ОГ Череп
Вісник Хмельницького національного університету, 311-316, 2011
52011
Управління матеріально-технічними запасами на основі логістичного підходу до поповнення або витрачання запасів на машинобудівних підприємствах
ОГ Череп
Економічніш простір, 265-272, 2010
52010
Моделi i методи логiстичного управлiння субєктами господарювання й економiкою регiону
РР Ларiна, IЮ Грiшин, ОГ Череп
ВД «АРIАЛ», 2011
42011
Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств
АВ Череп
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (10), 2011
42011
ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРЄМСТВ
ОГ Череп
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (11), 2011
42011
Оптимізація структури оборотних активів підприємства в межах фінансової реструктуризації
ОГ Череп, ДМ Іванченко
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 37-43, 2018
32018
Методи дослідження ефективності маркетингових досліджень
ОГ Череп, ВВ Мєрєнкова
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20