Олександр Григорович Череп
Олександр Григорович Череп
Запорізький національний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Інноваційний розвиток промислових підприємств: аналіз та оцінки: монографія
МП Войнаренко, АВ Череп, ЛГ Олейникова, ОГ Череп
Хмельницький: ХНУ, 2010
352010
Управління фінансово-економічною безпекою підприємств в Україні
ОГ Череп, ЗП Урусова, АА Урусов
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2012
172012
Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінні підприємством
ОЮ СтреМидлО, ОГ Череп
Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму, 4, 2011
162011
Логістичний підхід до управління макро-і мікроекономічними системами
РР Ларіна, ОГ Череп
102011
Методика проведення аудиту запасів на великих промислових підприємствах
ОГ Череп, ІВ Буряк
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
102010
Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні
ОГ Череп, А Полякова
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 84-89, 2013
92013
Трудові ресурси як фактор ефективної діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання
ОГ Череп, А Жиганова
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 172-178, 2013
62013
Логiстичний пiдхiд до управлiння макро-i мiкроекономiчними системами Монографiя
РР Ларiна, ОГ Череп, ОА Лисенко
Запорiжжя: Запорiжський нацiональний унiверситет, 2011
62011
Моделі і методи логістичного управління суб’єктами господарювання й економікою регіону: монографія
РР Ларіна, ОГ Череп, ІЮ Грішин, АО Ілаєв
Сімферополь: ВД «АРІАЛ, 2011
52011
Формування інвестиційної політики з метою забезпечення конкурентоспроможності економіки держави
ОГ Череп
Вісник Хмельницького національного університету, 311-316, 2011
52011
Управління матеріально-технічними запасами на основі логістичного підходу до поповнення або витрачання запасів на машинобудівних підприємствах
ОГ Череп
Економічний простір, 265-272, 2010
42010
Систематизація підходів до визначення принципів і методів бюджетування
ІД П’ятничук
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
32015
Фактори, що впливають на зміни в структурі конкурентних сил промислових підприємств при формуванні конкурентних стратегій
ОГ Череп
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (2 …, 2013
32013
Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств
АВ Череп
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (10), 2011
32011
ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРЄМСТВ
ОГ Череп
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (11), 2011
32011
Методи ціноутворення на банківські послуги
ОЛ Білий, ОГ Череп
Формування ринкових відносин в Україні, 107-110, 2011
32011
Проблемні питання функціонування фінансової системи США
ОГ Череп, ВІ Одинець
ЖДТУ, 2011
32011
Впровадження логістичного управління на підприємстві–суб’єкті ЗЕД
АГ Череп, МВ Голованова, ВЭД ПРЕДПРИЯТИИ–СУБЪЕКТЕ
Запорізького національного університету, 57, 2010
32010
Розвиток стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування
ОГ Череп
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2018
22018
Фінансовий менеджмент як обов'язковий елемент стратегічного управління кредитною організацією
ОГ Череп, ПВ Торгашов
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20