Олександр Григорович Череп
Олександр Григорович Череп
Запорізький національний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційний розвиток промислових підприємств: аналіз та оцінки: монографія
МП Войнаренко, АВ Череп, ЛГ Олейникова, ОГ Череп
Хмельницький: ХНУ, 2010
362010
Управління фінансово-економічною безпекою підприємств в Україні
ОГ Череп, ЗП Урусова, АА Урусов
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2012
172012
Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінні підприємством
ОЮ СтреМидлО, ОГ Череп
Бюлетень міжнародного Нобелівського економічного форуму, 4, 2011
162011
Логістичний підхід до управління макро-і мікроекономічними системами: монографія
РР Ларіна, ОГ Череп, ОА Лисенко
Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011
102011
Сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні
ОГ Череп, А Полякова
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 84-89, 2013
92013
Методика проведення аудиту запасів на великих промислових підприємствах
ОГ Череп, ІВ Буряк
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 197-200, 2010
92010
Логiстичний пiдхiд до управлiння макро-i мiкроекономiчними системами
РР Ларина, ОГ Череп, ОА Лисенко
Запорiжський нацiональний унiверситет, 2011
72011
Трудові ресурси як фактор ефективної діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання
ОГ Череп, А Жиганова
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 172-178, 2013
62013
Моделі і методи логістичного управління суб’єктами господарювання й економікою регіону: монографія
РР Ларіна, ОГ Череп, ІЮ Грішин, АО Ілаєв
Сімферополь: ВД «АРІАЛ, 2011
62011
Удосконалення оптимізації витрат на складування матеріально-технічних запасів на підприємствах
ОГ Череп
Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр./ОГ Череп.–К.: НДЕІ …, 2010
62010
Управлiння фiнансово-економiчною безпекою пiдприємств в Українi
ОГ Череп, ЗП Урусова, АА Урусов
Вiсник ЖДТУ. Серiя: Економiчнi науки, 328, 2012
52012
Формування інвестиційної політики з метою забезпечення конкурентоспроможності економіки держави
ОГ Череп
Вісник Хмельницького національного університету, 311-316, 2011
52011
Систематизація підходів до визначення принципів і методів бюджетування
ІД П’ятничук
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
42015
Управління матеріально-технічними запасами на основі логістичного підходу до поповнення або витрачання запасів на машинобудівних підприємствах
ОГ Череп
Економічніш простір, 265-272, 2010
42010
Фактори, що впливають на зміни в структурі конкурентних сил промислових підприємств при формуванні конкурентних стратегій
ОГ Череп
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (2 …, 2013
32013
Формування стратегії інвестиційної діяльності підприємств
АВ Череп
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (10), 2011
32011
ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРЄМСТВ
ОГ Череп
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (11), 2011
32011
Методи ціноутворення на банківські послуги
ОЛ Білий, ОГ Череп
Формування ринкових відносин в Україні, 107-110, 2011
32011
Проблемні питання функціонування фінансової системи США
ОГ Череп, ВІ Одинець
ЖДТУ, 2011
32011
Розвиток стратегії формування економічного механізму інноваційної діяльності підприємств машинобудування
ОГ Череп
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20