Подписаться
Концограда Тетяна (Кислиця Тетяна; Kontsohrada Tetiana; Kyslytsia Tetiana)
Концограда Тетяна (Кислиця Тетяна; Kontsohrada Tetiana; Kyslytsia Tetiana)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облік електроенергії при несинуcоїдальних і несиметричних режимах у мережах електропостачання міст
ПС Євтух, СМ Бабюк, ТА Кислиця
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
42013
Підвищення надійності системи електропостачання механічного цеху
ПС Євтух, ТА Концограда, ЮП Калінін
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
22017
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Засоби автоматики та телемеханіки” за напрямом 6.070101 “Транспортні технології”
СА Разгонов, ОВ Трофімов, АВ Сохацький
Академія митної служби України, 2017
22017
Оцінка граничної точності високовольтних джерел струмових сигналів на базі моделі, побудованої за їх паспортними даними
ПС Євтух, СМ Бабюк, ТА Кислиця
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
22012
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи електроприводу» на тему “Електропривід насосної станції для системи водопостачання”
ВЯ Решетник, ТА Кислиця
12017
Проект енергоефективної системи електропостачання аміачної компресорної станції цеху
ТА Концограда, ІБ Костюк
Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2020
2020
Підвищення точності визначення місця пошкодження в повітряних лініях 10 кВ
ТА Концограда, СВ Бабанін
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
2019
Аналіз впливу споживачів, що використовують диференційовані тарифи на вирівнювання добового графіка навантаження енергосистеми
О Буняк, Т Концограда
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2019
2019
Дослідження заходів вирівнювання графіка електричних навантажень промислових підприємств
ТА Концограда, ДА Шлапак, ОВ Гаврись
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Підвищення надійності захисту від однофазних замикань на землю в системі електропостачання деревообробного підприємства
ВЯ Решетник, ТА Концограда, ЮЮ Кіш
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Впровадження заходів зниження технічних втрат електроенергії в системі електропостачання меблевої фабрики
ВЯ Решетник, ТА Концограда, ЯЯ Курчук
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
2017
Course of lectures from discipline" Fundamentals of the electric drive" for full-time and part-time students of directly 6.050701 “Electrical engineering and electrotechnologies”
ВЯ Решетник, ТА Кислиця
2017
Алгоритми автоматичної корекції метрологічних характеристик високовольтних вимірювальних перетворювачів за допомогою поправок
ПС Євтух, ТА Кислиця
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Застосування розрахункових поправок при вимірюваннях комплексних величин у поцедурі автоматичної компенсації систематичних похибок
ПС Євтух, СМ Бабюк, ТА Кислиця
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
Особливості застосування розрахункових поправок у процедурі автоматичної компенсації систематичних похибок за вимірювань комплексних величин
ПС Євтух, СМ Бабюк, ТА Кислиця
Метрологія та прилади, 30-32, 2016
2016
Особливості оцінювання впливу систематичних похибок на результати вимірювань високовольтними пристроями
П.Євтух, Т.Кислиця, О.Буняк
V Міжнародної науково-технічної конференції «Підвищення ефективності …, 2014
2014
Варіант методу найменших квадратів за визначення характеристик високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги
П. Євтух, Т. Кислиця, Я. Бохняк
Метрологія та прилади, 34-36, 2014
2014
Особливості оцінювання впливу систематичних похибок на результати високовольтних вимірень
Т. Кислиця, Я. Бохняк, П. Євтух
Метрологія та прилади, 48-51, 2014
2014
Методичні підходи щодо дослідження несиметрії в мережах 0, 38 кВ зовнішнього освітлення вулиць
П Євтух, О Буняк, Т Кислиця
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
2011
Дослідження енергетичної ефективності системи «фотобатаререя–навантаження»
Т Кислиця
Матеріали Ⅳ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20