Олійник Н.Ю., Олейник Н.Ю., Oliinyk N.YU.
Олійник Н.Ю., Олейник Н.Ю., Oliinyk N.YU.
ХТЕІ КНТЕУ, кафедра інформаційних технологій
Підтверджена електронна адреса в htei.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія та практика змішаного навчання: монографія/ВМ кухаренко, СМ Березенська та ін.; за ред. ВМ Кухаренка
КП" Міськадрукарня", 2016
60*2016
Теорія та практика змішаного навчання: монографія
ВМ Кухаренко, СМ Березенська, КЛ Бугайчук, НЮ Олійник, ТО Олійник, ...
602016
Формування екологічної компетентності студентів гідрометеорологічного технікуму у процесі навчання інформаційних технологій
НЮ Олійник
Наталія Юріївна Олійник, 2005
552005
Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія/За ред
ВВБ ВМ Кухаренко
Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня, 2020
452020
Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia (Theory and practice of blended learning)
ALS VM Kukharenko, SM Berezenska, KL Buhaichuk, N Yu Oliinyk, TO Oliinyk, OV ...
Miskdruk, NTU “KhPI”, Kharkiv, 2016
262016
Персональне навчальне середовище як стратегія навчання в сучасному інформаційному суспільстві
НЮ Олійник, БА Половін
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 21-25, 2014
72014
Інформаційно-комунікаційні технології у процесі підготовки майбутніх економістів [Електронний ресурс]
НЮ Олійник
Режим доступу: http://intkonf. org/category/arhiv/1-pyata-vseukrayinska …, 2010
62010
Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti studentiv hidrometeorolohichnoho tekhnikumu u protsesi navchannia informatsiinykh tekhnolohii [Formation of ecological competence of …
NY Oliinyk
Abstract of Candidate’s Thesis in Education). Kharkiv (ukr), 2005
62005
Методичні аспекти використання Web-квестів у процесі навчання майбутніх фінансистів
КС Дяченко, НЮ Олійник
Technology audit and production reserves 5 (3 (13)), 12-16, 2013
52013
РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
НЮ Олійник
Режим доступу: library. uipa. kharkov. ua/library/.../Олейник. doc, 0
4
Методические аспекты реализации виртуальных лабораторных работ по техническим дисциплинам
НЮ Олейник, СМ Березенская
ББК 74.2 Д44, 290, 2014
22014
Комп’ютерний практикум: навч. пос. для студентів ВНЗ
НЮ Олійник
Х.: РВВХТЕІ КНТЕУ, 2008
22008
Сучасні інформаційні технології У професійній підготовці майбутніх технологів харчування
НЮ Олійник
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 174-182, 2007
22007
THE ORETICAL PRINCIPLES OF BUILDING A MODEL OF BLENDED LEARNING FOR TECHNICAL DISCIPLINES
N Oliinyk, SM Berezenska
New Trends ofGlobal scientific ideas, 166-175, 2016
12016
Використання системи Moodle для формування інтерактивного навчального середовища самостійної роботи студентів
НЮ Олійник
Сумський державний університет, 2013
12013
Моделирование информационной деятельности будущего технолога питания
НЮ Олейник
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 97-102, 2011
12011
Інформаційні технології у бізнесі: методичні вказівки до виконання випускного кваліфікаційного проекту
Н Олійник, С Березенська, М Синєкоп
ХТЕІ КНТЕУ, 2020
2020
Теоретико-методические основы внедрения компетентностного подхода в высшей школе
СВЮ Олейник Н. Ю., Майковская В. И, Ворона В. А.
Харьковский торгово-экономический институт, 2018
2018
Peculiarities of creating electronic content in blended learning
NY Oliinyk
Problems of Engineer-Pedagogical Education, 91-101, 2017
2017
Особливості формування електронного контенту в змішаному навчанні
НЮ Олійник
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20