Підписатись
Олійник Н.Ю., Олейник Н.Ю., Oliinyk N.YU.
Олійник Н.Ю., Олейник Н.Ю., Oliinyk N.YU.
УІПА, НН ХТЕІ УІПА
Підтверджена електронна адреса в library.uipa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія/За ред
ВВБ ВМ Кухаренко
Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня, 2020
282*2020
Теорія та практика змішаного навчання
ВМ Кухаренко, СМ Березенська, КЛ Бугайчук, НЮ Олійник, ТО Олійник, ...
КП" Міськадрукарня", 2016
1522016
Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia (Theory and practice of blended learning)
ALS VM Kukharenko, SM Berezenska, KL Buhaichuk, N Yu Oliinyk, TO Oliinyk, OV ...
Miskdruk, NTU “KhPI”, Kharkiv, 2016
712016
Формування екологічної компетентності студентів гідрометеорологічного технікуму у процесі навчання інформаційних технологій
НЮ Олійник
Наталія Юріївна Олійник, 2005
692005
DEVELOPMENT TRENDS OF THE DIGITAL ECONOMY: E-BUSINESS, E-COMMERCE
N Volkova, I Kuzmuk, N Oliinyk, I Klymenko, A Dankanych
International Journal of Computer Science and Network Security 21 (4), 186-198, 2021
202021
Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia
VM Kukharenko, SM Berezenska, KL Buhaichuk, NY Oliinyk, TO Oliinyk, ...
Kharkiv: Miskdruk, NTU “KhPI”[in Ukrainian], 2016
132016
Реалізація ідей змішаного навчання засобами вікі-курсів
ВО Болілий, ВВ Копотій
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2017
112017
Персональне навчальне середовище як стратегія навчання в сучасному інформаційному суспільстві
НЮ Олійник, БА Половін
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 21-25, 2014
112014
Formuvannia ekolohichnoi kompetentnosti studentiv hidrometeorolohichnoho tekhnikumu u protsesi navchannia informatsiinykh tekhnolohii [Formation of ecological competence of …
NY Oliinyk
Extended abstract of candidate’s thesis, 2005
112005
Теорія та практика змішаного навчанняХарків:«Міськдрук»
ВМ Кухаренко, СМ Березенська, КЛ Бугайчук, НЮ Олійник, ТО Олійник, ...
НТУ «ХПІ, 2016
102016
Методологія дослідження політичної участі жінок: поєднання традиційної політичної теорії та гендерного підходу
НЮ Олійник
Грані, 38-43, 2015
82015
Інформаційно-комунікаційні технології у процесі підготовки майбутніх економістів [Електронний ресурс]
НЮ Олійник
Режим доступу: http://intkonf. org/category/arhiv/1-pyata-vseukrayinska …, 2010
72010
Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia: monohrafiia
VM Kukharenko, S Berezenska, K Buhaichuk, N Oliinyk, T Oliinyk, ...
Kharkiv,«Miskdruk» Publ., NTU «KhPI» Publ, 2016
52016
РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
НЮ Олійник
Режим доступу: library. uipa. kharkov. ua/library/.../Олейник. doc, 0
5
Методические аспекты реализации виртуальных лабораторных работ по техническим дисциплинам
НЮ Олейник, СМ Березенская
ББК 74.2 Д44, 290, 2014
42014
Методичні аспекти використання Web-квестів у процесі навчання майбутніх фінансистів
НЮ Олійник, КС Дяченко
Технологический аудит и резервы производства, 12-16, 2013
32013
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК У ЕЛЕКТРОННОМУ НАВЧАННІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
НЮ Олійник
Збірник наукових праць “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2016
22016
Комп’ютерний практикум: навч. пос. для студентів ВНЗ
НЮ Олійник
Х.: РВВХТЕІ КНТЕУ, 2008
22008
Сучасні інформаційні технології У професійній підготовці майбутніх технологів харчування
НЮ Олійник
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 174-182, 2007
22007
THE ORETICAL PRINCIPLES OF BUILDING A MODEL OF BLENDED LEARNING FOR TECHNICAL DISCIPLINES
N Oliinyk, SM Berezenska
New Trends ofGlobal scientific ideas, 166-175, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20