Олійник Н.Ю., Олейник Н.Ю., Oliinyk N.YU.
Олійник Н.Ю., Олейник Н.Ю., Oliinyk N.YU.
ХТЕІ КНТЕУ, кафедра інформаційних технологій
Підтверджена електронна адреса в htei.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування екологічної компетентності студентів гідрометеорологічного технікуму у процесі навчання інформаційних технологій
НЮ Олійник
Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд.. пед. наук: спец 13 (02), 2005
482005
Теорія та практика змішаного навчання: монографія
ВМ Кухаренко, СМ Березенська, КЛ Бугайчук, НЮ Олійник, ТО Олійник, ...
262016
Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia (Theory and practice of blended learning)
ALS VM Kukharenko, SM Berezenska, KL Buhaichuk, N Yu Oliinyk, TO Oliinyk, OV ...
Miskdruk, NTU “KhPI”, Kharkiv, 2016
72016
Інформаційно-комунікаційні технології у процесі підготовки майбутніх економістів [Електронний ресурс]
НЮ Олійник
Режим доступу: http://intkonf. org/category/arhiv/1-pyata-vseukrayinska …, 2010
62010
Теорія та практика змішаного навчання: монографія/ВМ кухаренко, СМ Березенська та ін.; за ред. ВМ Кухаренка
КП" Міськадрукарня", 2016
5*2016
Роль мотивації у формуванні професійної компетентності студентів [Електронний ресурс]
НЮ Олійник
Режим доступу: library. uipa. kharkov. ua/library/.../Олейник. doc, 0
4
Персональне навчальне середовище як стратегія навчання в сучасному інформаційному суспільстві
НЮ Олійник, БА Половін
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 21-25, 2014
22014
Методичні аспекти використання Web-квестів у процесі навчання майбутніх фінансистів
НЮ Олійник, КС Дяченко
Технологический аудит и резервы производства, 12-16, 2013
22013
Комп’ютерний практикум: навч. пос. для студентів ВНЗ
НЮ Олійник
Х.: РВВХТЕІ КНТЕУ, 2008
22008
Сучасні інформаційні технології У професійній підготовці майбутніх технологів харчування
НЮ Олійник
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 174-182, 2007
22007
Особливості формування електронного контенту в змішаному навчанні
НЮ Олійник
12017
THE ORETICAL PRINCIPLES OF BUILDING A MODEL OF BLENDED LEARNING FOR TECHNICAL DISCIPLINES
N Oliinyk, SM Berezenska
New Trends ofGlobal scientific ideas, 166-175, 2016
12016
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
НЮ Олейник, СМ Березенская
ББК 74.2 Д44, 290, 2015
12015
Використання системи Moodle для формування інтерактивного навчального середовища самостійної роботи студентів
НЮ Олійник
Сумський державний університет, 2013
12013
Моделирование информационной деятельности будущего технолога питания
НЮ Олейник
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 97-102, 2011
12011
Інформаційні технології у бізнесі: методичні вказівки до виконання випускного кваліфікаційного проекту
Н Олійник, С Березенська, М Синєкоп
ХТЕІ КНТЕУ, 2020
2020
Теоретико-методические основы внедрения компетентностного подхода в высшей школе
СВЮ Олейник Н. Ю., Майковская В. И, Ворона В. А.
Харьковский торгово-экономический институт, 2018
2018
ПРОБЛЕМА ДЕМОКРАТИЗМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ У США
Н Олійник
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ, 70, 2017
2017
Peculiarities of creating electronic content in blended learning
NY Oliinyk
Problems of Engineer-Pedagogical Education, 91-101, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
СМ Березенська, НЮ Олійник
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ, 15, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20