Підписатись
Оксана Миколаївна Кушніренко; Oksana Kushnirenko; Kyshnirenko
Оксана Миколаївна Кушніренко; Oksana Kushnirenko; Kyshnirenko
Інші іменаKyshnirenko O.M.
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
742016
Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU …
VM Heyets, TO Ostashko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2016
432016
Сучасні напрями вдосконалення рекламної діяльності підприємства на основі використання Інтернет-технологій
ОІ Грабар, ОМ Кушніренко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 91-94, 2012
372012
Управління витратами
ВК Данилко, ОМ Кушніренко, КС Марченко
Каравела, 2012
312012
Rozvytok promyslovosti dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukrayinskoyi ekonomiky: naukovo analitychna dopovid [Development of industry to ensure the growth and …
LV Deineko
Ed. by L. Deineko. Kyiv: NAS Ukraine, SI «Institute for Economics and …, 2018
282018
Consequences of full-scale military aggression of the Russian Federation for Ukrainian industry
L Deineko, O Kushnirenko, O Tsyplitska, N Gakhovych
Economy of Ukraine 5 (726), 3-25, 2022
252022
Rozvytok promyslovosti dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukrainskoi ekonomiky [Development of industry to ensure the growth and renewal of the Ukrainian economy]
LV Deineko
Kyiv, Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2018
182018
Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки
ЛВ Дейнеко
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2018
172018
Наслідки пов- номасштабної воєнної агресії РФ для української промисловості
ГНГ Кушніренко О.М., Дейнеко Л.В., Ципліцька О.О.
Економіка України, 3-25, 2022
162022
Naslidky povnomasshtabnoi voiennoi ahresii RF dlia ukrainskoi promyslovosti [Consequences of full-scale military aggression of the Russian Federation for Ukrainian industry]
LV Deineko, OM Kushnirenko, OO Tsyplitska, N Gakhovych
Ekon. Ukr 5, 3-25, 2022
162022
Implementatsiya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the …
VM Heits, TO Ostashko
Kyiv: Institute of Economics and Forecasting of Nan of Ukraine. Retrieved …, 2016
15*2016
Neoіndustrіal’na transformacіja promislovogo potencіalu Ukra¿ ni [Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine] monograph
LV Dejneko, ІA Shovkun
DU «Іn–t ekon. ta prognozuv. NAN Ukra¿ ni»[Institute of Economics and …, 2016
15*2016
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’ koyi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]
ОT Deyneko
Scientific Report. Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS …, 2018
132018
The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic Challenges and Opportunities: scientific report
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
132016
Promyslova polityka yak klyuchovyy instrument stratehiyi rozvytku: naukovo analitychna dopovid'[Industrial policy as a key tool of development strategy: scientific and …
L Deineko
NAN Ukrayiny». Kyiv. URL: http://ief. org. ua/docs/sr/304. pdf, 2019
112019
The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: Economic Challenges and Opportunities: scientific report
VM Heyets, TO Ostashko
Kyiv: Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine [in …, 2016
11*2016
Організаційно-методичне забезпечення внутрішнього контролю оподаткування сільськогосподарських підприємств
ОА Кушніренко
Науковий вісник Херсонського державного університету, 151-156, 2015
102015
Новітні форми оновлення матеріально-технічної бази виробництва [Електронний ресурс]
ОМ Кушніренко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/eui/2009_1/09komtbv. pdf, 2006
92006
Naslidky povnomasshtabnoyi voyennoyi ahresiyi RF dlya ukrayinsʹkoyi promyslovosti [Consequences of full-scale military aggression of the Russian Federation for Ukrainian industry.]
LV Deyneko, OM Kushnirenko, OO Tsyplitsʹka, NH Hakhovych
Ekonomika Ukrayiny–Ukraine economy 5 (726), 3-25, 2022
82022
Сутність державно-приватного партнерства та переваги його розвитку в Україні
ОМ Кушніренко
Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук …, 2010
82010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20