Оксана Миколаївна Кушніренко
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Implementatsiya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the …
VM Heits, TO Ostashko
Kyiv: Institute of Economics and Forecasting of Nan of Ukraine. Retrieved …, 2016
62*2016
та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
542016
Rozvytok promyslovosti dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukrayinskoyi ekonomiky: naukovo-analitychna dopovid
L Deineko
by L. Deineko. Kyiv: NAS Ukraine, SI «Institute for Economics and …, 2018
36*2018
Управління витратами
ВК Данилко, ОМ Кушніренко, КС Марченко
Каравела, 2012
172012
Сучасні напрями вдосконалення рекламної діяльності підприємства на основі використання Інтернет-технологій
ОІ Грабар, ОМ Кушніренко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 91-94, 2012
122012
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
9*2016
Promyslova polityka yak klyuchovyy instrument stratehiyi rozvytku: naukovo analitychna dopovid'[Industrial policy as a key tool of development strategy: scientific and …
L Deineko
NAN Ukrayiny». Kyiv 143, 2019
72019
Neoindustrial transformation of industrial potential of Ukraine
LV Deineko, IA Shovkun, EI Sheludko, ND Hakhovych, OM Kushnirenko, ...
Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, DU «Instytut ekonomiky ta …, 2016
72016
Сутність державно-приватного партнерства та переваги його розвитку в Україні
ОМ Кушніренко
Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук …, 2010
72010
Новітні форми оновлення матеріально-технічної бази виробництва [Електронний ресурс]
ОМ Кушніренко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/e-journals/eui/2009_1/09komtbv. pdf, 2006
62006
Економіка України та європейський вибір
О Кушніренко
Європейська інтеграція та Україна.–К.: Макрос, 409-421, 2002
52002
Rozvytok promyslovosti dlia zabezpechennia zrostannia ta onovlennia ukrainskoi ekonomiky [Development of industry for growth and renewal of the Ukrainian economy]
LV Deineko
NAN Ukrainy», Kyiv, Ukraine, 2018
42018
Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь/НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув
ЛВ Дейнеко, ВВ Зимовець, НМ Шелудько
НАН України, 2018
42018
Economic greening monitoring
V Potapenko, E Hlobustov, L Deineko, N Gahovich, O Kyshnirenko, ...
32019
Шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств м‘ясної промисловості Житомирської області
ОМ Кушніренко, АО Тіщенко
Формування ефективної моделі розвитку підприємств: Тези І Міжнародної …, 2013
3*2013
Організаційно-економічний механізм управління інноваційним оновленням матеріально-технічної бази виробництва
ОМ Кушніренко
Економіка. Управління. Інновації, 2009
32009
ta in.(2018)
LV Deineko, VV Zymovets, NM Sheludko
Industrial development to ensure the growth and renewal of the Ukrainian economy, 0
3
Mozhlyvosti intehratsiyi ukrayins' koyi promyslovosti do hlobal'nykh lantsyuhiv dodanoyi vartosti [Opportunities for the integration of the Ukrainian industry into global value …
О Kushnirenko, O Zarudna
22018
Rozvytok promyslovosti dlya zabezpechennya zrostannya ta onovlennya ukrayins’ koyi ekonomiky [Industry Development for Growth and Renewal of the Ukrainian Economy]. Kyiv
LV Deyneko
22018
The development of the indus try to ensure the growth and renewal of the Ukrainian econo my: analytical report. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, SI “Institute of …
LV Deyneko
Nation al Academy of Sciences of Ukraine, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20