Олена Птащенко (Olena Ptashchenko, Елена Птащенко)
Олена Птащенко (Olena Ptashchenko, Елена Птащенко)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Побудова CRM-системи як основи формування комунікаційної політики між організацією та кінцевим споживачем
ОВ Птащенко, ЄД Мірошникова, ЕВ Птащенко, ЕД Мирошникова
202016
Transformation of marketing communications tools in the context of globalization
VV Bozhkova, OV Ptashchenko, LY Saher, LO Syhyda
Marketing and management of innovations, 73-82, 2018
182018
Economіc dеvеlopmеnt based on international enterpreneurship and business tourism
NGGNGKGPOVM A. A.
Economic Annals-XXI, Р. 104-109., 2017
17*2017
Управління торговою маркою в механізмі товарної інноваційної політики підприємства: монографія
ВГ Щербак, ГО Холодний, ОВ Птащенко, ОМ Бихова, ГА Холодный, ...
ХНЕУ, 2013
152013
Інтернет-маркетинг у системі управління збутом підприємства
ОВ Птащенко
ХНЕУ, 2013
122013
Тестування як форма контролю знань: переваги та недоліки
ВВ Божкова, ЛЮ Сагер
Видавництво СумДУ, 2010
122010
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
ОВ Птащенко
Крымский экономический вестник 2 (2), 113-116, 2013
112013
Трансформації інструментарію маркетингових комунікацій в умовах глобалізації
ВВ Божкова, ОВ Птащенко, ЛЮ Сагер, ЛО Сигида
102018
Pobudova CRM-systemy yak osnovy formuvannia komunikatsiinoi polityky mizh orhanizatsiieiu ta kintsevym spozhyvachem
OV Ptashchenko, YD Miroshnykova
Creation of CRM-system as the basis of communication policy formation …, 2016
92016
Удосконалення маркетингового забезпечення товарної інноваційної політики підприємства шляхом впровадження бренд-сайту
ОВ Птащенко
Управління розвитком, 101-103, 2010
82010
Use of key indicators to monitor sustainable development of rural areas
V Shcherbak, L Ganushchak-Yefimenko, O Nifatova, N Fastovets, ...
Global Journal of Environmental Science and Management 6 (2), 175-190, 2020
72020
Transformatsii instrumentariiu marketynhovykh komunikatsii v umovakh hlobalizatsii[Transformation of marketing communications tools in a globalizing environment]. Marketynh i …
VV Bozhkova, OV Ptashchenko, LY Saher, LO Syhyda
62018
Міжнародний маркетинг високих технологій та його взаємозв'язок з інтеграцією та глобалізацією
ОВ Птащенко
62018
Використання маркетингових інструментів для забезпечення позиціонування високотехнологічної продукції
ПО Валеріївна
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць ХНАДУ …, 2017
6*2017
Розвиток моделей комунікацій в мережі Інтернет
ОВ Птащенко
Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції, 8, 2015
62015
Управління фінансовими ресурсами підприємства в межах його інвестиційної діяльності
ЛІ Телишевська, ОВ Птащенко, АВ Бєлоус
Бізнес Інформ, 273-277, 2014
62014
Управління фінансовими ресурсами підприємства в межах його інвестиційної діяльності
ЛІ Телишевська, ОВ Птащенко, АВ Бєлоус
Бізнес Інформ, 273-277, 2014
62014
Pidvyshchenni efektyvnosti zbutovoi polityky pidpryiemstva cherez vykorystannia Internet-marketynhu
OV Ptashchenko
Improving the effectiveness of enterprise marketing policies through the use …, 2013
62013
Formuvannia marketynhovoi pidtrymky tovarnoi innovatsiinoi polityky
OV Ptashchenko
Formation of marketing support for product innovation policy]. Biznes Inform …, 2012
62012
Формування маркетингової підтримки товарної інноваційної політики
ОВ Птащенко
Бізнес Інформ, 160-162, 2012
62012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20