Подписаться
Олена Птащенко (Olena Ptashchenko, Елена Птащенко)
Олена Птащенко (Olena Ptashchenko, Елена Птащенко)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Побудова CRM-системи як основи формування комунікаційної політики між організацією та кінцевим споживачем
ОВ Птащенко, ЄД Мірошникова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2016
262016
Economіc dеvеlopmеnt based on international enterpreneurship and business tourism
NGGNGKGPOVM A. A.
Economic Annals-XXI, Р. 104-109., 2017
232017
Transformation of marketing communications tools in the context of globalization
VV Bozhkova, OV Ptashchenko, LY Saher, LO Syhyda
Marketing and management of innovations, 73-82, 2018
212018
Трансформації інструментарію маркетингових комунікацій в умовах глобалізації
ВВ Божкова, ОВ Птащенко, ЛЮ Сагер, ЛО Сигида
Сумський державний університет, 2018
192018
Transformatsii instrumentariiu marketynhovykh komunikatsii v umovakh hlobalizatsii [Transformations of marketing communication tools in the context of globalization]. Marketynh …
VV Bozhkova, OV Ptashchenko, LY Saher, LO Syhyda
Marketynh i menedzhment innovatsii [Marketing and innovation management], 73-82, 2018
182018
Управління торговою маркою в механізмі товарної інноваційної політики підприємства
ВГ Щербак, ГО Холодний, ОВ Птащенко, ОМ Бихова
Харківський національний економічний університет, 2013
172013
Тестування як форма контролю знань: переваги та недоліки
ВВ Божкова, ЛЮ Сагер
Видавництво СумДУ, 2010
152010
Підвищення ефективності збутової політики підприємства через використання Інтернет-маркетингу
ОВ Птащенко
Крымский экономический вестник 2 (2), 113-116, 2013
142013
Use of key indicators to monitor sustainable development of rural areas
VG Shcherbak, L Ganushchak-Yefimenko, O Nifatova, N Fastovets, ...
Global Journal of Environmental Science and Management 6 (2), 175-190, 2020
132020
Інтернет-маркетинг у системі управління збутом підприємства
ОВ Птащенко
ХНЕУ, 2013
132013
Pobudova CRM-systemy yak osnovy formuvannia komunikatsiinoi polityky mizh orhanizatsiieiu ta kintsevym spozhyvachem [Building a CRM system as a basis for the formation of …
OV Ptashchenko, YD Miroshnykova
Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. V. Dalia–Bulletin …, 2016
122016
Використання маркетингових інструментів для забезпечення позиціонування високотехнологічної продукції
ПО Валеріївна
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць ХНАДУ …, 2017
10*2017
Формування маркетингової підтримки товарної інноваційної політики
ОВ Птащенко
Бізнес Інформ, 160-162, 2012
102012
Удосконалення маркетингового забезпечення товарної інноваційної політики підприємства шляхом впровадження бренд-сайту
ОВ Птащенко
Управління розвитком, 96, 2010
102010
Розвиток моделей комунікацій в мережі Інтернет
ОВ Птащенко
Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції …, 2015
92015
Управління фінансовими ресурсами підприємства в межах його інвестиційної діяльності
ЛІ Телишевська, ОВ Птащенко, АВ Бєлоус
Бізнес Інформ, 273-277, 2014
82014
Управління фінансовими ресурсами підприємства в межах його інвестиційної діяльності
ЛІ Телишевська, ОВ Птащенко, АВ Бєлоус
Бізнес Інформ, 273-277, 2014
82014
Особливості розвитку високотехнологічного маркетингу
ОВ Птащенко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2017
72017
Інновації: сутність та правові засади їх реалізації
ЛІ Телишевська, ОВ Птащенко, КО Колєдіна
Бізнес Інформ, 142-146, 2014
7*2014
Pidvyshchenni efektyvnosti zbutovoi polityky pidpryiemstva cherez vykorystannia Internet-marketynhu [Improving the effectiveness of sales policy of the enterprise through the …
OV Ptashchenko
Krymskyi ekonomichnyi visnyk–Crimean Economic Bulletin, 03, 2013
72013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20