Олена Птащенко (Olena Ptashchenko, Елена Птащенко)
Олена Птащенко (Olena Ptashchenko, Елена Птащенко)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Transformation of marketing communications tools in the context of globalization
VV Bozhkova, OV Ptashchenko, LY Saher, LO Syhyda
Marketing and management of innovations, 73-82, 2018
172018
Economіc dеvеlopmеnt based on international enterpreneurship and business tourism
NGGNGKGPOVM A. A.
Economic Annals-XXI, Р. 104-109., 2017
17*2017
Управління торговою маркою в механізмі товарної інноваційної політики підприємства: монографія
ВГ Щербак, ГО Холодний, ОВ Птащенко, ОМ Бихова, ГА Холодный, ...
ХНЕУ, 2013
132013
Побудова CRM-системи як основи формування комунікаційної політики між організацією та кінцевим споживачем
ОВ Птащенко, ЄД Мірошникова, ЕВ Птащенко, ЕД Мирошникова
122016
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ПІДПРИЄМСТВА
ОВ Птащенко
ХНЕУ, 2013
122013
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
ОВ Птащенко
Крымский экономический вестник 2 (2), 113-116, 2013
122013
Тестування як форма контролю знань: переваги та недоліки
ВВ Божкова, ЛЮ Сагер
Видавництво СумДУ, 2010
112010
Трансформації інструментарію маркетингових комунікацій в умовах глобалізації
ВВ Божкова, ОВ Птащенко, ЛЮ Сагер, ЛО Сигида, ЕВ Птащенко, ...
102018
Pobudova CRM-systemy yak osnovy formuvannia komunikatsiinoi polityky mizh orhanizatsiieiu ta kintsevym spozhyvachem
OV Ptashchenko, YD Miroshnykova
Creation of CRM-system as the basis of communication policy formation …, 2016
92016
Розвиток моделей комунікацій в мережі Інтернет
ОВ Птащенко
Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції, 8, 2015
72015
Use of key indicators to monitor sustainable development of rural areas
V Shcherbak, L Ganushchak-Yefimenko, O Nifatova, N Fastovets, ...
Global Journal of Environmental Science and Management 6 (2), 175-190, 2020
62020
Transformatsii instrumentariiu marketynhovykh komunikatsii v umovakh hlobalizatsii[Transformation of marketing communications tools in a globalizing environment]. Marketynh i …
VV Bozhkova, OV Ptashchenko, LY Saher, LO Syhyda
62018
Міжнародний маркетинг високих технологій та його взаємозв'язок з інтеграцією та глобалізацією
ОВ Птащенко, ЕВ Птащенко
62018
Використання маркетингових інструментів для забезпечення позиціонування високотехнологічної продукції
ПО Валеріївна
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових праць ХНАДУ …, 2017
6*2017
Управління фінансовими ресурсами підприємства в межах його інвестиційної діяльності
ЛІ Телишевська, ОВ Птащенко, АВ Бєлоус
Бізнес Інформ, 273-277, 2014
62014
Управління фінансовими ресурсами підприємства в межах його інвестиційної діяльності
ЛІ Телишевська, ОВ Птащенко, АВ Бєлоус
Бізнес Інформ, 273-277, 2014
62014
Pidvyshchenni efektyvnosti zbutovoi polityky pidpryiemstva cherez vykorystannia Internet-marketynhu
OV Ptashchenko
Improving the effectiveness of enterprise marketing policies through the use …, 2013
62013
Formuvannia marketynhovoi pid-trymky tovarnoi innovatsiinoi polityky
OV Ptashchenko
Formation of marketing support for product innovation policy]. Biznes Inform …, 2012
62012
Формування маркетингової підтримки товарної інноваційної політики
ОВ Птащенко
Бізнес Інформ, 160-162, 2012
62012
Удосконалення маркетингового забезпечення товарної інноваційної політики підприємства шляхом впровадження бренд-сайту
ОВ Птащенко
Управління розвитком, 101-103, 2010
62010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20