Follow
Якимова Наталія Сергіївна (Nataliia Yakymova)
Якимова Наталія Сергіївна (Nataliia Yakymova)
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Verified email at donnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.)/за ред
Л розвиток в Україні
ЕМ Лібанової, 10, 2016
702016
Transformation of the paradigm of entrepreneurial activity innovative development in the pandemic conditions
S Lytvynenko, O Tregubov, Y Prykhno, N Yakymova, I Panchenko, ...
International Journal of Agricultural Extension 10 (2), 147-156, 2022
332022
Liudskyi rozvytok v Ukraini. Innovatsiini vydy zainiatosti ta perspektyvy yikh rozvytku [Human development in Ukraine. Innovative types of employment and prospects for their …
EM Libanova
Kyiv: Institute of Demography and Social Research of the National Academy of …, 2016
252016
Human development in Ukraine. Innovative types of employment and prospects for their development
EM Libanova
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the NAS of Ukraine …, 2016
172016
Formation of educational potential of sustainable development
L Shaulska, N Yakymova
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky 3 (3), 140-146, 2015
172015
Проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці
L Shaulska, N Yakymova
Skhid, 28-35, 2017
142017
Удосконалення системи розвитку персоналу на підприємстві
Н Якимова, О Марценюк, В Мойсєєва
Економіка та суспільство, 2021
132021
Сучасні технології профілювання безробітного населення та можливості їхнього застосування в Україні
ЛМ Ільїч, НС Якимова
Економіка та держава, 82-86, 2015
132015
Innovative employment in the structure of the modern labor market
L Shaulska, N Yakymova, M Krymova
European journal of transformation studies 8 (1), 79-92, 2020
122020
Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України: монографія
ОФ Новікова
моногр./ОФ Новікова, ОІ Амоша, ЛВ Шаульська та ін, 2010
122010
Професійне самовизначення і професійна орієнтація молоді: сучасні тенденції та проблеми
НС Якимова
Демографія та соціальна економіка.–2011.–ғ 1, 142-149, 2011
102011
Потенціал розвитку соціального підприємництва на Вінниччині
ОА Дороніна, ОС Трегубов, НС Якимова
Економіка і організація управління, 31-39, 2023
92023
Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці
ЛВ Шаульська, ОА Дороніна, НС Якимова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2019
82019
Напрями підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті забезпечення ефективності державної соціальної політики
НС Якимова, ЛВ Шаульська
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім …, 2018
82018
Problema tinovoi zainiatosti v konteksti strukturnykh transformatsii rynku pratsi [The problem of shadow employment in the context of structural transformations of the labor …
LV Shaulska, NS Yakymova
Skhid. Ekonomichni nauky–East. Economic sciences 2, 28-35, 2017
62017
Когнітивні упередження та їх вплив на поведінкові моделі суб’єктів ринку праці
НС Якимова
Галицький економічний вісник 63 (2), 118-125, 2020
52020
Pidvyshchennya konkurentospromozhnosti molodi v konteksti podolannya profesiyno-kvalifikatsiynoho dysbalansu na rynku pratsi [Increasing the competitiveness of young people in …
NS Yakymova
Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka 2, 267-275, 2017
52017
Підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці
НС Якимова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
52017
Значення соціально-демографічного прогнозування в реалізації стратегії економічноо розвитку
ОА Дороніна, ГФ Мазур, ОВ Климчук, НС Якимова
42021
Особливості поведінкових моделей безробітних на ринку праці
НС Якимова
42020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20