Якимова Наталія Сергіївна (Nataliia Yakymova)
Якимова Наталія Сергіївна (Nataliia Yakymova)
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.)/за ред
Л розвиток в Україні
ЕМ Лібанової, 2016
262016
Liudskyi rozvytok v Ukraini. Innovatsiini vydy zainiatosti ta perspektyvy yikh rozvytku [Human development in Ukraine. Innovative types of employment and prospects for their …
EM Libanovа
Kyiv, Institute of Demography and Social Studies them. MV Ptukhy of the …, 2016
132016
Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України: монографія
ОФ Новікова
моногр./ОФ Новікова, ОІ Амоша, ЛВ Шаульська та ін, 2010
122010
Formation of educational potential of sustainable development
L Shaulska, N Yakymova
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky 3 (3), 140-146, 2015
92015
Професійне самовизначення і професійна орієнтація молоді: сучасні тенденції та проблеми
НС Якимова
Демографія та соціальна економіка, 15, 2011
62011
Human development in Ukraine. Innovative types of employment and prospects for their development
E Libanova
Institute of Demography and Social Studies named after MV Ptuha of the …, 2016
52016
Проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці
Л Шаульська, Н Якимова
Skhid 148 (2), 2017
42017
Сучасні технології профілювання безробітного населення та можливості їхнього застосування в Україні
ЛМ Ільїч, НС Якимова
Економіка та держава, 82-86, 2015
42015
Сучасний стан та напрями вдосконалення професійної орієнтації молоді Донецької області
ОМ Черноіванова
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право 1 …, 2009
32009
Problema tinovoi zainiatosti v konteksti strukturnykh transformatsii rynku pratsi [Problem of shadow employment in the context of the labour market structural transformation]
L Shaulska, N Yakymova
Skhid. Ekonomichni nauky, 2, 28-35, 2017
22017
Забезпечення продуктивної зайнятості через регулювання професійно-освітніх траєкторій молоді
НС Якимова
спец. 08.00. 07 «демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика …, 2014
22014
Дослідження сучасного стану профорієнтаційної роботи серед молоді Донецької області
Н Якимова
Вісник Донецького національного університету 1 (Серія В: економіка і право …, 2011
2*2011
Сучасні проблеми соціально-трудової міграції.[Електронний ресурс]
ЛВ Шаульська
Режим доступу: http://ir. kneu. edu. ua/bitstream/handle/2010/2901/Shaulska. pdf, 0
2
Problem of shadow employment in the context of the labour market structural transformation
L Shaulska, N Yakymova
Skhid, 28-35, 2017
12017
Підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці
НС Якимова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
12017
Особливості впливу системної кризи на професійне самовизначення молоді Донецької області
НС Якимова
ББК У58+ У268. 411, 432, 2011
12011
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК СУБ'ЄКТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
ЛВ Шаульська, НС Якимова
Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України, 19-23, 2009
12009
Засоби орієнтації молоді на здобуття робітничих професій
ЛВ Шаульська
Економічні проблеми і перспективи стабілізації економіки України: Збірник …, 0
1
Експертне дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у Вінницькій області.
T Oriekhova, O Martseniuk
Економіка і організація управління, 210-218, 2019
2019
Експертне дослідження умов та потенційних загроз для ведення бізнесу у вінницькій області
ТВ Орєхова, ОВ Марценюк, НС Якимова
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20