Якимова Наталія Сергіївна (Nataliia Yakymova)
Якимова Наталія Сергіївна (Nataliia Yakymova)
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Підтверджена електронна адреса в donnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.)/за ред
Л розвиток в Україні
ЕМ Лібанової, 2016
282016
Liudskyi rozvytok v Ukraini. Innovatsiini vydy zainiatosti ta perspektyvy yikh rozvytku [Human development in Ukraine. Innovative types of employment and prospects for their …
EM Libanova
Kyiv, Institute of Demography and Social Studies them. MV Ptukhy of the …, 2016
142016
Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України: монографія
ОФ Новікова
моногр./ОФ Новікова, ОІ Амоша, ЛВ Шаульська та ін, 2010
122010
Formation of educational potential of sustainable development
L Shaulska, N Yakymova
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky 3 (3), 140-146, 2015
92015
Сучасні технології профілювання безробітного населення та можливості їхнього застосування в Україні
ЛМ Ільїч, НС Якимова
Економіка та держава, 82-86, 2015
62015
Професійне самовизначення і професійна орієнтація молоді: сучасні тенденції та проблеми
НС Якимова
Демографія та соціальна економіка, 15, 2011
62011
Human development in Ukraine. Innovative types of employment and prospects for their development
E Libanova
Institute of Demography and Social Studies named after MV Ptuha of the …, 2016
52016
Проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці
Л Шаульська, Н Якимова
Skhid 148 (2), 2017
42017
Problema tinovoi zainiatosti v konteksti strukturnykh transformatsii rynku pratsi [Problem of shadow employment in the context of the labour market structural transformation]
L Shaulska, N Yakymova
Skhid. Ekonomichni nauky, 2, 28-35, 2017
32017
Сучасний стан та напрями вдосконалення професійної орієнтації молоді Донецької області
ОМ Черноіванова
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право 1 …, 2009
32009
Problems of Shadow Employment in the Context of Structural Labour Market Transformations
L Shaulska, N Yakymova
SKhID, 2017
22017
Suchasni tendentsii rynku pratsi v Ukraini [Current trends in the labor market in Ukraine]
MO Krymova, NS Yakymova
Proceedings of the Efektyvni modeli upravlinnia v suchasnykh umovakh …, 2016
22016
Забезпечення продуктивної зайнятості через регулювання професійно-освітніх траєкторій молоді
НС Якимова
НС Якимова, Харків. нац. економ. ун-т ім. С. Кузнеця.–Харків:[Б. в.], 2014.-20 с, 2014
22014
Дослідження сучасного стану профорієнтаційної роботи серед молоді Донецької області
Н Якимова
Вісник Донецького національного університету 1 (Серія В: економіка і право …, 2011
2*2011
Improving the competitiveness of youth in the context of overcoming the professional qualification imbalance on the labor market
NS Yakymova
22010
Сучасні проблеми соціально-трудової міграції.[Електронний ресурс]
ЛВ Шаульська
Режим доступу: http://ir. kneu. edu. ua/bitstream/handle/2010/2901/Shaulska. pdf, 0
2
Напрями підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті забезпечення ефективності державної соціальної політики
НС Якимова, ЛВ Шаульська
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім …, 2018
12018
Problem of shadow employment in the context of the labour market structural transformation
L Shaulska, N Yakymova
Skhid, 28-35, 2017
12017
Підвищення конкурентоспроможності молоді в контексті подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці
НС Якимова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
12017
Modeliuvannia profesiino-osvitnikh traiektorii molodi v aspekti zabezpechennia yii konkurentospromozhnosti [Modeling of vocational and educational trajectories of young people …
NS Yakymova
Kyiv: Social-labor relations: theory and practice (in Ukrainian), 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20