Подписаться
Назарова Галина Борисівна (Назарова Галина Борисовна, Nazarova
Назарова Галина Борисівна (Назарова Галина Борисовна, Nazarova
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аудит : підручник. - 2-ге вид., переробл. і доповн.; за ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного
ГМ Давидов, МВ Кужельний, ІГ Давидов, ЮГ Давидов, ГБ Назарова, ...
К. : Знання, 2009
283*2009
Формування обліково-аналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю в умовах кризи
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова
Технодрук, 2021
952021
Організація обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами в умовах використання сучасного інформаційного забезпечення
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова, ОВ Оришака
ЧТЕІ КНТЕУ, 2020
362020
Theoretical and methodological aspects of improving the functioning of the accounting system
AK Halyna Nazarova, Nataliia Kashchena, Iryna Nesterenko, Nadiia Kovalevska
AMAZONIA INVESTIGA, Page243-255, 2022
252022
Optimization of small agricultural producer’s taxation by creating innovative-integrated structures
SK Lesia Kononenko, Olexander Atamas, Halyna Nazarova, Yelyzaveta Selishcheva
SCIENTIFIC HORIZONS, 100-110, 2022
24*2022
Orhanizatsiia obliku i audytu rozrakhunkiv za podatkamy ta platezhamy v umovakh vykorystannia suchasnoho informatsiinoho zabezpechennia [Organization of accounting and audit of …
LV Kononenko, HB Nazarova, OV Oryshaka
Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky …, 2020
152020
Форми бухгалтерського обліку: ретроспектива та сучасність
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова
Гельветика, 2020
132020
Трансформація форм бухгалтерського обліку в умовах розвитку digital-технологій
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова, ВІ Куц
Економічний простір, 132-137, 2021
122021
Трансформування міжнародної торгівлі в умовах глобалізації і цифрорізації економіки
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова, ТМ Шишкіна
Наукові перспективи, 2022
112022
Transformatsiia form bukhhalterskoho obliku v umovakh rozvytku digital-tekhnolohii [Transformation of accounting forms in conditions of development of Digital technologies]
LV Kononenko, HB Nazarova, VI Kuts
Ekonomichnyi prostir, 132-137, 2021
82021
Методичні аспекти аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
ГБ Назарова
КНТУ, 2010
72010
Vykorystannia metodiv finansovoho analizu pry vykonanni audytorskykh protsedur.[Application of financial analysis methods in the performance of audit procedures]
V Savchenko, L Kononenko, H Nazarova
Ekonomika ta suspilstvo–Economy and Society 52, 2524-0072, 2023
62023
Transformuvannia mizhnarodnoi torhivli v umovakh hlobalizatsii i tsyfrovizatsii ekonomiky [Transformation of international trade in the context of globalization and …
LV Kononenko, HB Nazarova, TM Shyshkina
Nauka i tekhnika sohodni, 2022
62022
Митне оформлення у системі митного контролю: сучасний стан та напрями удосконалення.
Г Назарова, Л Кононенко, М Васильєв
Видавничий дім «Гельветика», 2023
52023
Облікові процедури формування фінансових результатів: сучасний стан та напрями їх вдосконалення
ГБ Назарова, ЛВ Кононенко, АК Калашнікова
ПДАБА, 2020
52020
Тимчасові та постійні податкові різниці за доходами та витратами як основа уніфікації обліку
ГБ Назарова, ОВ Шелковникова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 165-171, 2010
52010
Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту
ГБ Назарова
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 09 “Бухгалтерський облік, аналіз та …, 2009
52009
Використання методів фінансового аналізу при виконанні аудиторських процедур
В Савченко, Л Кононенко, Г Назарова
Економіка та суспільство, 2023
42023
Стандартизація і сертифікація в обліку і аудиті як фактор підвищення надійності та довіри до інформаційного забезпечення користувачів фінансової звітності
С Кононенко, Л Кононенко, Г Назарова
Наука і техніка сьогодні., 2023
42023
Податок на прибуток: основні принципи визначення обєкта оподаткування
ГБ Назарова
32017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20