Follow
Валерій Олександрович Єрьоменко
Валерій Олександрович Єрьоменко
доцент кафедри економіко-математичних методів, Тернопільський
Verified email at tneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія імовірностей
ВО Єрьоменко, МІ Шинкарик
Терно-піль: Економічна думка, 2001
132001
Практикум з теорії імовірностей та математичної статистики
АМ Алілуйко, НВ Дзюбановська, ВО Єрьоменко, ОМ Мартинюк, ...
Тернопіль: Підручники і посібники, 2018
82018
Математична статистика
ВО Єрьоменко, МІ Шинкарик
Тернопіль: Економічна думка, 2001
82001
О некоторых свойствах периодических матриц
ВА Еременко
Укр. мат. жур. 32 (1), 19-26, 1980
8*1980
Основи нормування праці: навч. посіб.
ВО Єрьоменко
К.: Дельта 288, 3, 2006
72006
О редукции линейной системы дифференциальных уравнений с вырожденной матрицей при производных
ВА Еременко
Украинский математический журнал 32 (2), 168-174, 1980
71980
Основи нормування праці
ВО Єрьоменко
навч. посіб./ВО Єрьоменко, ГО Коваленко, ВС Рижиков.–Краматорськ: ДДМА, 2004
52004
Основи нормування праці:[навчальний посібник]
ВО Єрьоменко, ГО Коваленко, ВС Рижиков
Краматорськ: ДДМА, 2004
52004
Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики
ВО Єрьоменко, МІ Шинкарик, РМ БабійЮ, АІ Процик
Тернопіль: Економічна думка, 2005
42005
Гладкість квазіперіодичних розв’язків лінійних систем звичайних диференціальних рівнянь із вироджуваною симетричною матрицею при похідних
ВО Єрьоменко, АМ Самойленко, АА Давиденко
Доповіді Національної академії наук України, 21-27, 2001
4*2001
Робастна стійкість і оцінка функціонала якості лінійних дискретних систем з матричними невизначеностями
АМ Алілуйко, ВО Єрьоменко
Вісник Тернопільського національного технічного університету 85 (1), 126-137, 2017
32017
Аналіз ефективності деяких алгоритмів
ІМ Грод, СВ Мартинюк, ОМ Мартинюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
32017
Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики
АМ Алілуйко, НВ Дзюбановська, ОФ Лесик, ВМ Неміш, МІ Шинкарик
ФО-П Шпак ВБ, 2016
32016
Економетрія (економетрика)
ВО Єрьоменко, АМ Алілуйко, ОМ Мартинюк, СЮ Попіна
Підручники і посібники, 2012
32012
Прогнозування основних тенденцій динаміки обсягів експортних потоків країн Європейського Союзу
НВ Дзюбановська, ВО Єрьоменко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:Економіка і…, 2017
22017
Метод умовних найменших квадратів для побудови моделі похибки термопар
ОВ Кочан
Системи обробки інформації, 90-95, 2013
22013
Економетрія (економетрика): навчальний посібник для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей
ВО Єрьоменко
Тернопіль: Підручники і посібники, 2011
22011
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ М. ЗАПОРІЖЖЯ НА ОСНОВІ ІНДЕКСУ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ
ІМ Пірогова, КВ Бєлоконь, ВО Єрьоменко, ОВ Олійник
Рекомендовано до друку Рішенням Вченої ради Інженерного навчально-наукового…, 2020
12020
Емпірично ефективні оцінки параметрів класичної поліноміальної регресійної моделі без вільного члена
ВО Єрьоменко, ОВ Кочан
Тернопіль, ТНЕУ, 2014
12014
Дослідження класичних поліноміальних регресійних моделей без вільного члена. частина I. побудова емпірично ефективних оцінок параметрів регресійних моделей
ВО Єрьоменко, ОВ Кочан
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 13-23, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20