Пащенко Олексій
Пащенко Олексій
НУК ім. адм. Макарова
Verified email at nuos.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості інвестиційного клімату суднобудування України та перспективи його покращання
НВ Марущак, ОВ Пащенко
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2007
72007
Побудова фінансової стратегії та її значення у конкурентному ринковому середовищі
НС Танклевська, ОВ ПАЩЕНКО
Science, 35, 2014
42014
Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств суднобудування
ГВ Єфімова, ОВ ПАЩЕНКО
Вісник Хмельницького національного університету.–Хмельницький, 139-142, 2011
32011
Прийняття інвестиційних рішень в суднобудуванні
ГВ Єфімова, ОВ Пащенко
22014
Необхідність державного регулювання фінансового забезпечення суднобудівних підприємств
О ПАЩЕНКО, А ЗІНЧЕНКО
Економічний аналіз: зб. наук. праць.–Тер-нопіль: Видавничо-поліграфічний …, 2011
22011
Використання нечітких множин при прийнятті інвестиційних рішень
ОВ Пащенко
Розвиток економічної науки та практики в умовах світових трансформацій …, 2008
22008
Інноваційні процеси як довгострокові джерела формування ринкової вартості підприємства
ГВ Єфімова, ОВ Пащенко
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Менеджмент …, 2017
12017
Перспективи регулювання міжнародної інвестиційної діяльності країн у РТУ
ОВ Пащенко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 8-14, 2017
12017
Особливості міжнародного інвестування в провідних регіональних торговельних об'єднаннях
ОВ Пащенко
Проблеми системного підходу в економіці, 14-21, 2017
12017
Індикатори оцінки економічного стану та динаміки розвитку суднобудування в Україні
АІ Зінченко, ОВ Пащенко
12016
Формування фінансової стратегії розвитку суднобудівного підприємства з урахуванням ризиків
ОВ Пащенко
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 43-48, 2014
12014
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни" Фінансово-економічна діагностика"
ГВ Єфімова, ОВ Пащенко
12012
Дослідження впливу факторів ризику на рівень інвестиційної діяльності областей України
ГВ Єфімова, ОВ Пащенко
Серія В. Економіка і право №, 103, 2011
12011
Оцінка привабливості масової банківської послуги для клієнтів
КІ Мельникова, ОВ Пащенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 265-268, 2010
12010
Методичні вказівки до виконання контрольних та самостійних завдань з дисципліни" Аналіз банківської діяльності"
ІА Воробйова, ОВ Пащенко
12010
Методичні вказівки до виконання типових дипломних робіт з управління фінансовим станом комерційного банку (для студентів напряму" Фінанси і кредит")
ІА Воробйова, НВ Приходько, ОВ Пащенко
12009
Methodical Support Of Assessment Of The Development Of Economic Security Of The Region
G Iefimova, A Labartkava, O Pashchenko
Baltic Journal of Economic Studies 6 (5), 113-117, 2020
2020
Класифікація факторів впливу на фінансову стійкість підприємства
ВО Шипілова, ОВ Пащенко
2019
Досвід організації системи бюджетування провідних європейських футбольних клубів
АЄ Білик, ОВ Пащенко
2019
Особливості оцінки ризиків при визначенні ринкової вартості підприємства
МГ Єріцян, ОВ Пащенко
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20