Подписаться
Olena Uvarkina
Olena Uvarkina
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kiev, Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування комунікативної культури студентів вищих медичних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін
ОВ Уваркіна
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної …, 2003
772003
Сутність і зміст професійної культури спеціаліста
О Уваркіна
Вища освіта України, 68-73, 2005
362005
Освітній потенціал нації: монографія
ОВ Уваркіна
МП Драгоманова.− К.: Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
152011
DEVELOPMENT OF MOTIVATION TOWARDS EDUCATION IN MEDICAL STUDENTS
SAS Halyna Yu. Morokhovets, Olena V. Uvarkina, Olena M. Bieliaieva, Yuliia V ...
Wiadomości Lekarskie 122 (1), 7-11, 2019
14*2019
Formuvannia komunikatyvnoi kultury studentiv vyshchykh medychnykh zakladiv osvity v protsesi vyvchennia psykholoho-pedahohichnykh dystsyplin
OV Uvarkina
Extended abstract of candidate’s thesis, 2003
122003
Педагогічні засади культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання
СІ Дичковський
112009
Навчально-виховний процес у сучасній вищій школі: системний підхід
ВО Ананьїн, ОВ Уваркіна
Військова освіта, 16-24, 2013
102013
Інтелектуальний потенціал освіти інформаційного суспільства
ОВ Уваркіна
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 521-527, 2012
82012
Українська освіта на шляху до спільного європейського освітнього простору
О Уваркіна
Вища освіта України, 38-44, 2012
82012
Актуальні проблеми військової освіти в умовах політичного сьогодення
ВО Ананьїн, ОО Пучков, ОВ Уваркіна
Вісник НТУУ" КПІ" Політологія. Соціологія. Право, 163-168, 2019
72019
Специфіка гуманітарної підготовки студентів вищих медичних закладів освіти
О Уваркіна
Освіта і управління 5 (2), 183-186, 2002
72002
Комунікативна культура як фактор формування особистості студента-медика
ОВ Уваркіна
Інформенергетика ІІІ тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико …, 2003
62003
Сучасний стан та проблеми формування комунікативної культури студентів-медиків
ОВ Уваркіна, ОІ Висоцька
Актуальні проблеми формування особистості студента–майбутнього лікаря …, 2003
62003
Gerhard Hansen VS. Albert Neisser: priority for the invention of Mycobacterium leprae and problems of bioethics
O Bieliaieva, O Uvarkina, Y Lysanets, H Morokhovets, Y Honcharova, ...
52020
The scientific and pedagogical heritage of doctor NI Pirogov
OV Uvarkina, OM Bieliaieva, PM Skrypnykov, YV Lysanets, LM Shylkina, ...
Wiadomości Lekarskie 73 (7), 1561-1566, 2020
52020
Особливості української національної системи освіти
ОВ Уваркіна
Мультиверсум: Філософський альманах:[збірник наукових праць]/Ін-т філософії …, 2012
52012
Моніторинг соціально-гуманітарних компетенцій лікаря у підготовці професійних медичних кадрів
ВВ Краснов, ОВ Уваркіна, ЛВ Пянківська, ОІ Костюк, ТБ Кодлубовська, ...
Моніторинг соціально-гуманітарних компетенцій лікаря у підготовці …, 2017
42017
Предмет та метод фармацевтичного права
МС Пономаренко, ІМ Алєксєєва, ОС Соловйов, ОГ Алексєєв, ...
42015
Вища освіта як чинник подолання ціннісного розколу
ОВ Уваркіна
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
42013
Базова модель української освіти/Олена Уваркіна
О Уваркіна
Рідна школа, 9-12, 2012
42012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20