Підписатись
Tetiana Kuprii / Тетяна Купрій
Tetiana Kuprii / Тетяна Купрій
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
IMPLICATIONS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN UKRAINIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: INTERNATIONAL EXPERIENCE
LP O Horban, T Kuprii, R Martych
Scientific Bulletin of National Mining University, 126-130, 2020
19*2020
Флешмоб як соціальне явище і технологія інформаційної комунікації
ТГ Купрій
Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані», 2012
132012
Філософія студентоцентрованого навчання приватної вищої освіти в Україні
ТГ Купрій
Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, 2015
82015
Human Capital Development in the Context of Globalization Processes: Regulatory Aspect
ТГ Купрій, А Кожина, Т Раціна, А Кравченко, Т Мельник
Economic Affairs, 887-895, 2022
52022
Трансформація консолідуючих ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства
O Horban, T Kuprii, L Ovsiankina
Освітологічний дискурс, 1-21, 2019
5*2019
Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навч. енциклопед. словник-довідник
Н Хома, М .Денисенко, О Сорба, Т Купрій
“Новий Світ-2000”, 2014
5*2014
Ризики приватної вищої освіти у контексті прийняття нового ЗУ “Про вищу освіту”
Т Купрій
Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та …, 2014
42014
Fashion as sign and symbolic conditionality: philosophical and sociological aspects
L OVSIANKINA, T KUPRII
Skhid 171 (1), 2021
32021
Соціальна афіліація студентської молоді як чинник організаційного розвитку вищої школи
Т Купрій
Освітологічний дискурс, 51-62, 2016
32016
Впровадження варіативної складової освітніх програм бакалавна та магістра: філософський аспект
ТГ Купрій
Освітологія/польсько-український щорічник українсько-польський, 2014
32014
Телебачення як чинник формування єдиного культурного простору та інтеграції суспільства
T Kuprii
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 63-68, 2023
22023
Security issues on the European continent in conditions of russia’s aggression against Ukraine
ТГ Купрій, В Коцур, І Семенець-Орлова, Н Шкляр, Т Дракохруст, ...
Revista de Gestão Social e Ambiental, 1-12, 2023
22023
Subcarpathian Ruthenia in conditions of pre-war international crisis of 1938 and territorial encroachments of neighboring states (on regional press materials)
ЛІТЛВП Т.Г. Купрій
Схід: аналітично-інформаційний журнал, 75-82, 2019
2*2019
Політична мова у виборчій кампанії як засіб впливу та маніпуляції
Т Купрій, А Тарнавська
Гілея: наук. вісник: зб. наук. праць, 222-226, 2017
2*2017
Есе як інноваційний метод оцінювання навчальних досягнень державних службовців під час підвищення кваліфікації
Т Купрій
Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки», 258-265, 2013
22013
МЕТАФОРИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ОЗНА КА КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТА
T Kupriy
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 25-31, 2013
22013
Управління конфліктами у процесах публічної політики: взаємодія держави та громадянського суспільства. Монографія
С Телешун, І Рейтерович, С Ситник, Т Купрій
НАДУ, 2012
2*2012
Християнсько-демократичний союз: рання історія та вплив на формування політико-економічної системи Німеччини (монографія)
Т Купрій
НАКККіМ, 2010
22010
Концептуалізація медіатизації культури: зарубіжний досвід конституювання
ТІ Купрій
12023
Анкета "Викладач очима студентів» як інструмент реалізації підвищення якості освіти у ЗВО
Т Купрій
Освітологічний дискурс, 64-79, 2020
12020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20